Elk jaar komt minimaal 11 miljard kilo plastic via het land in onze oceanen terecht.

Plastic Smart Cities

Elk jaar komt minimaal 11 miljard kilo plastic via het land in onze oceanen terecht. Maar liefst 80% hiervan komt van het land, en daarvan weer een groot deel uit steden. Bovendien gaan steeds meer mensen in steden wonen. Naar verwachting zal tweederde van de wereldbevolking in 2050 in een stad wonen. Steden zijn dus een belangrijke en groeiende bron van plastic afval. Daarom pakken we de plasticproblematiek in steden specifiek aan – samen met de steden zelf. Dit initiatief noemenen we Plastic Smart Cities. 

Om plasticvervuiling te stoppen werkt WWF samen met overheden, bedrijven en burgers. Zo werken we aan internationale wetgeving en innovatieve oplossingen om wegwerpplastic te stoppen, plasticgebruik terug te dringen, recycling te stimuleren en overig afvalmanagement te verbeteren.

Plastic Smart Cities zijn steden en toeristische hotspots, die meedoen met een mondiaal initiatief van WWF tegen plasticvervuiling. Het initiatief helpt steden om duidelijke en haalbare actieplannen te ontwikkelen en kennis te delen. Samen met deze steden worden pilot-gebieden aangewezen om specifiek dáár de plasticvervuiling terug te dringen. Als dit op kleine schaal lukt, kan men het uitbreiden naar de hele stad, of de hele stedelijke regio.

Het Plastic Smart Cities-initiatief brengt verschillende belangengroepen bij elkaar om samen tot lange termijn oplossingen te komen. Het doel is om in 2030 duizend steden onderdeel te laten zijn van dit initiatief.

Is jouw gemeente ook geïnteresseerd om Plastic Smart te worden, neem dan contact met ons op.

Istockphoto.com / WWF

Wat kan ik nog meer doen?

Geef een eenmalige gift

Doneer

Help ons de afvalstroom van plastic te stoppen. Elk bedrag, hoe klein ook, helpt!