Alain Compost / WWF
07 september 2022

Wereldwijde oproep aan centrale banken voor actieplan klimaat- en biodiversiteitscrisis 

Samen met ruim 90 wetenschappers, denktanks en internationale organisaties doet WWF een wereldwijde oproep aan centrale banken om alle mogelijke middelen in te zetten om de klimaat- en natuurcrisis tegelijkertijd aan te pakken. Dat is nodig om zowel de planeet als een stabiele economie te beschermen.

Wereldwijd holt de natuur hard achteruit en ook de gevolgen van klimaatverandering zijn al zichtbaar. Een gezonde biodiversiteit is de basis voor de wereldeconomie en het financiële systeem.

Een crisisaanpak is essentieel om het tij te keren zegt Aaron Vermeulen, hoofd van het Green Finance team van WWF-NL. "Centrale banken zijn tijdens de financiële crisis van 2007 tot het uiterste gegaan om de wereldwijde financiële sector en de wereldwijde economie van de ondergang te redden. Sindsdien hebben ze vaker onder uiterst onzekere omstandigheden moeten handelen. De klimaat- en biodiversiteitscrisis kan en moet nu ook als een crisis worden aangepakt." 

Op dezelfde voet door geen optie

Toename van droogte, overstromingen, extreme bosbranden zijn slechts enkele voorbeelden van de planetaire crisis. De gevolgen van de dramatische toename van natuurverlies kunnen de wereldeconomie in 2030 jaarlijks maar liefst 2,7 biljoen dollar kosten en wereldwijd de financiële stabiliteit in gevaar brengen.

Op dezelfde voet doorgaan is ook volgens Rick van der Ploeg, hoogleraar Economie aan de UvA en Oxford University geen optie meer. "We kunnen niet wachten op de perfecte methodes voor het integreren van biodiversiteit in huidige financiële toezichtmodellen. Toezichthouders moeten nu al voorzorgsmaatregelen nemen." 

Actieplan voor centrale banken

Het Wereld Natuur Fonds is van mening dat centrale banken nu - vanuit hun mandaat om de economie stabiel te houden - alles op alles moeten zetten om verder natuurverlies en klimaatverandering tegen te gaan.

Om de centrale banken te helpen presenteert WWF vandaag een routekaart die beschrijft welke stappen genomen moeten worden. Hierin staat onder andere dat de centrale banken zich moeten focussen op het indammen van investeren in activiteiten die het meest schadelijk zijn voor de planeet en dat ze direct moeten handelen op basis van de nu beschikbare kennis en oplossingen, in plaats van te wachten op zekerheid. Daar is geen tijd voor.

Download nu

De oproep en routekaart voor de centrale banken (Engelstalig)

WWF en groen financieren

Financiële instellingen zoals banken en investeerders kunnen het verschil maken voor meer natuur en een leefbare planeet. Door te zorgen dat het geld gaat naar activiteiten die natuur beschermen in plaats van naar activiteiten die natuur vernietigem.

WWF werkt samen met financiële instellingen om duurzaam bankieren en investeren te versnellen en creëert kansen om investeren in projecten die een positieve impact hebben op de natuur en het klimaat. Lees meer over WWF en groen financieren.

Gerelateerde artikelen

Juan Pratginestos / WWF

Meer inzicht in data over waterrisico’s noodzakelijk voor duurzame beleggers

Het in kaart brengen van watergerelateerde financiële risico’s is urgenter dan ooit. Niet voor niets staan in de afgelopen tien jaar watergerelateerde risico's bovenaan de lijst van wereldwijd voorkomende risico's in het Global Risk Report van het World Economic Forum.
Meer info
Frans Lemmens / Hollandse Hoogte

Beloning voor boeren die biodiversiteit stimuleren

Boer Carl van Jaarsveld ziet een toekomst voor boeren in Nederland. “De biodiversiteitsmonitor zorgt voor inkomsten en een rijkere natuur.”
Meer info
Michel Gunther / WWF

WWF beoordeelt verduurzaming financiële sector

Vandaag publiceert WWF wereldwijd een onderzoek over de verduurzaming van de financiële sector: Het Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities (SUSREG). Dit onderzoek biedt een beoordelingskader op hoe toezichthouders in de financiële sector rekening houden met klimaat-, natuurgerelateerde en sociale risico’s.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).