Alain Compost / WWF
12 oktober 2017

Paradijselijk Borneo ligt onder vuur

Deze week is het ‘Hart van Borneo’ tien jaar beschermd. Daarbuiten gaat het helaas slecht. WWF pleit ervoor om de ‘mozaïek’ structuur van beschermde gebieden, ecologische verbindingszones en duurzame landgebruiksgebieden, zoals duurzame bosbouw ook op andere delen van het eiland toe te passen. Daarmee kunnen natuurbescherming en duurzame ontwikkeling in evenwicht worden gebracht.

Thuisland van de orang-oetan

Charles Darwin noemde Borneo 'Een grote weelderige plantenkas die de natuur voor zichzelf heeft gemaakt'. Een waar paradijs van dieren en planten. Borneo, in Zuidoost Azië. Het centrale berggebied van Borneo vormt het 'Hart van Borneo', een van de grootste nog aaneengesloten regenwouden ter wereld (23 miljoen hectare, zo groot als Groot-Brittannië). Thuis van de orang-oetan, de Aziatische olifant en de Sumatraanse neushoorn.

Declaratie ‘Hart van Borneo’

Borneo beslaat de landen Indonesië, Maleisië en Brunei. Deze week tien jaar geleden ondertekenden deze drie landen de 'Heart of Borneo Declaration', met als doel de biodiversiteit in de bossen te beschermen. Het 'Hart van Borneo' landschap is geen nationaal park, maar een 'mozaïek' van beschermde gebieden, ecologische verbindingszones en duurzame landgebruiksgebieden, zoals duurzame bosbouw. Deze benadering is bijzonder omdat het natuurbescherming en duurzame ontwikkeling in evenwicht brengt. Deze week is het gebied tien jaar beschermd. WWF in Indonesië en in Maleisië publiceren ter gelegenheid hiervan een rapport over de status van de ecosystemen en specifieke soorten planten en dieren in Borneo als geheel. Nu en in vergelijking met eerdere jaren.


Massale ontbossing

In de vorige eeuw is de helft van de bossen op Borneo verdwenen. De belangrijkste oorzaak voor de ontbossing is de aanleg van plantages voor oliepalmen, hout en mijnbouw. Uit het WWF rapport blijkt dat de ontbossing nog steeds in volle gang is. Daardoor zijn ook verschillende dier- en plantensoorten in toenemende mate bedreigd. Misschien wel de meest bekende is de orang-oetan, waarvan de status in 2016 op de rode lijst van het IUCN veranderd is van ‘bedreigd’ naar ‘kritisch bedreigd’. Tussen 1973 en 2005 verloor de orang-oetan bijna de helft van het leefgebied door ontbossing en bosbranden. Tussen 2005 en 2015 is nog eens 9% verloren gegaan, waardoor er in toenemende mate sprake is van versnippering van geschikte leefgebieden.

Natuurbescherming werkt

Het hoger gelegen regenwoud in het hart van Borneo is de ontbossing de laatste tien jaar minimaal geweest. Dit gebied scoort veel beter dan de laaggelegen bossen en kustgebieden. Dit is te danken aan de beschermde status door de drie landen en de hulp van WWF.

Ongemakkelijke waarheid

De ‘ongemakkelijke waarheid’ van het rapport is echter dat het voor ecosystemen buiten het beschermde ‘hart van Borneo’ bijna te laat is. In een ‘business-as-usual scenario’ zal er nog 6 miljoen hectare worden ontbost tussen 2015 en 2020 in Borneo. Zonder grote en gecoördineerde inspanningen om natuur te herstellen, te herbebossen en beter te beschermen zijn een aantal unieke ecosystemen op Borneo niet meer te redden.

Aanbevelingen

WWF bepleit om de succesfactoren van het ‘hart van Borneo’ ook elders op het eiland toe te passen. Enkele van de aanbevelingen zijn dan ook:

  • De ruimtelijke ordening per gebied inrichten rekening houdend met de specifieke biodiversiteit en de mogelijkheden voor duurzame ontwikkeling;
  • Tegengaan van versnippering door voldoende ecologische verbindingszones te realiseren;
  • Identificeren van niet-bosgebieden die gebruikt kunnen worden als enige alternatief voor het uitbreiden van plantages;
  • Een monitoringssysteem opzetten om ervoor te zorgen dat alle productiebossen duurzaam worden beheerd.

Gerelateerde artikelen

Merijn van Leeuwen

Three Basins Summit: een belangrijke start voor samenwerking tussen regeringen

De staatshoofden en regeringsleiders die afgelopen week bijeenkwamen in Republiek Congo voor de Three Basins Summit hebben toegezegd nauw te gaan samenwerken. De landen erkenden hoe belangrijk de samenwerking is en kwamen overeen om in een 7-puntenplan manieren te ontwikkelen om de bossen te beschermen. De top heeft echter niet geleid tot een alliantie tussen de landen in de drie tropische bossengebieden, Amazone, Zuidoost-Azië en Congo, zoals WWF had gehoopt.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Three Basins Summit: WWF roept op tot meer actie en financiering voor behoud tropische bossen

Vandaag begint in Republiek Congo een topconferentie over de drie grootste regenwoudgebieden op aarde, Amazone, het Congobekken en Zuidoost-Azië, op initiatief van de leiders van landen uit die regio’s. WWF spoort de regeringen van landen met tropische regenwouden aan om een sterke alliantie te smeden om bescherming, duurzaam beheer en herstel van deze kostbare bosecosystemen gezamenlijk te coördineren, opschalen en te versnellen.
Meer info
Global Warming Images / WWF

Brazilië, Indonesië en Congo tekenen verdrag om hun regenwouden te redden

"We vechten voor 'een ontbossing van nul' in de Amazone. Brazilië en de wereld hebben een levend Amazonewoud nodig”, zei de kersverse Braziliaanse president Lula in zijn overwinningsspeech. Lula richt zich niet alleen op bosbescherming in Brazilië, hij maakte ook afspraken met Indonesië en Congo. De drie landen - die samen ruim de helft van al het regenwoud op aarde bevatten – tekenden een verdrag om hun regenwouden te beschermen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).