Udo van Dongen
12 september 2019

Nog steeds 800 ton afval in Waddenzee na containerramp MSC Zoe

Ruim acht maanden na het overboord slaan van 342 zeecontainers van containerschip MSC Zoe, ligt er nog steeds 800.000 kg afval in de zee boven de Waddeneilanden. Een negendaagse duikexpeditie op de Noordzee van Stichting Duik de Noordzee Schoon bracht ook woensdag weer bergen afval van het schip naar boven.

Samen met Stichting De Noordzee en het Wereld Natuur Fonds roept zij rederij MSC dan ook op om haar volledige verantwoordelijkheid te nemen bij het opruimen van nog veel meer afval. Tot op heden is namelijk slechts een fractie van de beloftes nagekomen.

Verantwoordelijkheid

Van auto‐onderdelen tot speelgoed, en van peroxide tot batterijen: allerlei overboord geslagen producten worden nog volop aangetroffen op stranden en in visnetten. “Het kan niet de bedoeling zijn dat natuur en burgers de prijs betalen, omdat bedrijven hun verantwoordelijkheid niet nemen,” aldus Floris van Hest, directeur van Stichting de Noordzee.

Tijdens de duikexpeditie werd de afgelopen dagen nog veelvuldig afgevallen lading aangetroffen, zoals pannen, reiskoffers, kinderdonsjacks en automateriaal. Deze items zijn op verschillende locaties geborgen. Het toont wederom de urgentie om werk te blijven maken van het goed opruimen van dit afval. Daarnaast is professioneel onderzoek nodig naar de ecologische impact van een dergelijk voorval, net als structurele beleidsaanpassingen om dit soort rampen in de toekomst te voorkomen.

Langdurige schade

Tom Grijsen, Noordzee-expert bij WWF-NL: “De Noordzeenatuur is in de afgelopen eeuwen al beschadigd en verarmd door vervuiling, sleepnetvisserij, scheepvaart en plastic soep. In die kwetsbare Noordzee zijn er door de MSC Zoe-ramp ook nog eens grote hoeveelheden plastic en andere niet-natuurlijke materialen in de zee terecht gekomen. Deze dump is zo gigantisch dat het nu en in de toekomst nog veel schade kan blijven aanrichten. Het moet dan ook zo snel mogelijk worden opgeruimd. Voor ons en voor de generaties na ons die een gezonde Noordzeenatuur hard nodig hebben.”

Plastic korrels

Afgelopen zomer werd nog ruim 5.000 kilo aan klein bodemafval opgevist. Echter blijft er veel afval achter dat vrijwel niet op te ruimen valt, zoals kleine plastic korrels en piepschuim. Daarnaast zijn veel spullen door de sterke stromingen weggedreven of onder het zand verdwenen.

“Ons doel is een schone en gezonde Noordzee. In de voorgaande dertien expedities hebben wij 60.000 kg aan afval uit de Noordzee opgeruimd. Tijdens de ramp met de MSC Zoe is in één keer 53 maal deze hoeveelheid overboord geslagen,” aldus expeditieleider Ben Stiefelhagen van Duik de Noordzee Schoon.

Oesterbanken

Tijdens de meerdaagse duikexpeditie zijn locaties bezocht die alleen door duikers opgeschoond kunnen worden. Naast het opruimen van afval worden oesterbanken geïnspecteerd, ook verloren vistuig geborgen en er is archeologisch onderzoek gedaan naar scheepswrakken.

Wil jij ook iets doen voor een plasticvrije zee? Kijk op FreeTheSea.nl en doe mee.

Gerelateerde artikelen

WWF Sabine Bos

Het is er: het Akkoord van de Noordzee!

De Tweede Kamer steunt het ‘Akkoord van de Noordzee’. Na een lange periode van overleg, onderzoek en onderhandeling kan het plan voor de toekomst van de Noordzee uitgevoerd worden. Het Akkoord gaat over drie grote thema’s: natuur, energie en voedsel. De natuur in de Noordzee is hiermee nog niet gered, maar het is wel een stap in de goede richting. De onderhandelingen vonden plaats tussen de Nederlandse overheid, sectoren zoals de scheepvaart-, visserij- en energiesector én natuur-en milieuorganisaties.
Meer info
Floor Driessen / Bureau Waardenburg

Tweede Kamer vraagt om beschermde status voor oesterriffen

Goed nieuws voor oesterriffen in de Noordzee! Op 17 december heeft de tweede kamer een motie aangenomen die de regering vraagt om bestaande én toekomstige (platte) oesterriffen een beschermde status toe te kennen. Een mooi succes waar het Wereld Natuur Fonds en Ark Natuurontwikkeling zich de afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt.
Meer info
Peter Verhoog / WWF

Stekelrogonderzoek biedt hoop voor verdwenen reuzenmanta van de Noordzee

Een tiental stekelroggen wordt zaterdag 3 oktober in de Westerschelde uitgezet door WWF-NL, Sportvisserij Nederland en Blue Linked. Deze roggen zijn de laatsten van een bijzonder en innovatief onderzoek. Hierin werd gekeken of het kweken en uitzetten van haaien en roggen zou kunnen bijdragen aan het herstel van populaties in de Noordzee. De stekelroggen zijn van een zendertje voorzien, om meer te weten te komen over hun verplaatsingsgedrag en overleving na uitzetting in het wild. Dit onderzoek is de basis voor de volgende stap, om verdwenen soorten zoals de vleet en zee-engel weer in de Noordzee terug te krijgen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.