naturepl.com / Michel Roggo / WWF
04 augustus 2020

Steun voor actieplan om rivierdolfijnen in Zuid-Amerika te beschermen

Een stap in de goede richting voor rivierdolfijnen in Zuid-Amerika. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) heeft het actieplan voor betere bescherming voor rivierdolfijnen in de Amazone, Orinoco, Tocantins en Araguaia rivieren goedgekeurd.

Het actieplan - dat is ontwikkeld door de overheden, wetenschappers en experts uit het veld uit Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru – kan nu hopelijk in 2021 worden geïmplementeerd.

Veel werk verricht

Rivierdolfijnen worden geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen, waaronder bijvangst in visnetten, jacht, verlies van leefgebied, kwikvervuiling, klimaatverandering en geluidsoverlast. De afgelopen jaren heeft WWF samen met de lokale partners Faunagua, Omacha Foundation, Mamirauá Institute, Prodelphinus en Solinia veel werk verricht om de aandacht te vestigen op het gevaar van deze bedreigingen. Zo is er onderzoek gedaan naar het aantal overgebleven rivierdolfijnen en werden de dieren gemonitord via satelliet. De resultaten van deze onderzoeken waren essentieel voor de ontwikkeling van het actieplan en het verkrijgen van het groene licht van de International Whaling Commission.

Uitvoering nog grote uitdaging

Fernando Trujillo, directeur van de Omacha Foundation vertelt dat het actieplan op een belangrijk moment komt: “Een jaar geleden categoriseerde de IUCN de roze rivierdolfijn als bedreigd, het is dringend noodzakelijk om maatregelen te nemen.”

De uitvoering van het actieplan vormt een grote uitdaging: het geografische gebied beslaat ongeveer negen miljoen vierkante kilometer. Daarnaast gaat het om vier soorten, vier landen die deel uitmaken van de IWC en twee andere landen (Bolivia en Venezuela) waarmee samengewerkt moet worden. Trujillo voegt eraan toe: “Het is belangrijk dat de betrokken landen gezamenlijk politieke en wetgevende acties ondernemen die een veilige toekomst van deze unieke soorten mogelijk maken.”

Twee rivierdolfijnen onder water Alamy

Gerelateerde artikelen

Michel Gunther / WWF

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.
Meer info

Plastic Navigator

Nieuwe interactieve kaart laat de wijdverspreide plasticvervuiling in onze oceanen zien
Meer info
SilasIsmael.com

Recordbranden in de Pantanal: toename met 205%

Tussen 1 januari tot 20 augustus 2020 werden al 8.058 brandhaarden geteld in de Pantanal, een stijging van 205% vergeleken met dezelfde periode in 2019.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).