naturepl.com / Michel Roggo / WWF
04 augustus 2020

Steun voor actieplan om rivierdolfijnen in Zuid-Amerika te beschermen

Een stap in de goede richting voor rivierdolfijnen in Zuid-Amerika. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) heeft het actieplan voor betere bescherming voor rivierdolfijnen in de Amazone, Orinoco, Tocantins en Araguaia rivieren goedgekeurd.

Het actieplan - dat is ontwikkeld door de overheden, wetenschappers en experts uit het veld uit Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru – kan nu hopelijk in 2021 worden geïmplementeerd.

Veel werk verricht

Rivierdolfijnen worden geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen, waaronder bijvangst in visnetten, jacht, verlies van leefgebied, kwikvervuiling, klimaatverandering en geluidsoverlast. De afgelopen jaren heeft WWF samen met de lokale partners Faunagua, Omacha Foundation, Mamirauá Institute, Prodelphinus en Solinia veel werk verricht om de aandacht te vestigen op het gevaar van deze bedreigingen. Zo is er onderzoek gedaan naar het aantal overgebleven rivierdolfijnen en werden de dieren gemonitord via satelliet. De resultaten van deze onderzoeken waren essentieel voor de ontwikkeling van het actieplan en het verkrijgen van het groene licht van de International Whaling Commission.

Uitvoering nog grote uitdaging

Fernando Trujillo, directeur van de Omacha Foundation vertelt dat het actieplan op een belangrijk moment komt: “Een jaar geleden categoriseerde de IUCN de roze rivierdolfijn als bedreigd, het is dringend noodzakelijk om maatregelen te nemen.”

De uitvoering van het actieplan vormt een grote uitdaging: het geografische gebied beslaat ongeveer negen miljoen vierkante kilometer. Daarnaast gaat het om vier soorten, vier landen die deel uitmaken van de IWC en twee andere landen (Bolivia en Venezuela) waarmee samengewerkt moet worden. Trujillo voegt eraan toe: “Het is belangrijk dat de betrokken landen gezamenlijk politieke en wetgevende acties ondernemen die een veilige toekomst van deze unieke soorten mogelijk maken.”

Twee rivierdolfijnen onder water Alamy

Gerelateerde artikelen

Zoetwatervissen hebben het zwaar

Een derde van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd blijkt uit het 'vergeten vissen' rapport dat vandaag is gepubliceerd door verschillende natuurorganisaties waaronder WWF.
Meer info
Rob Doolaard

Minder zout en meer natuur door ondiepere Rijnmonding

150 jaar geleden werd tussen Rotterdam en de Noordzee de Nieuwe Waterweg gegraven. De diepe riviermonding heeft ons veel gebracht: een goed bereikbare haven die internationaal concurreert met de andere wereldhavens. Maar het brengt ook problemen met zich mee, zoals verzilting van het rivierwater en een gebrek aan ruimte voor natuur op de oevers. In een nieuw rapport roepen Emeritus Hoogleraar van de TU Delft Han Meyer, ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds op tot nader onderzoek naar een mogelijke oplossing voor deze problemen: verondieping van de Nieuwe Waterweg.
Meer info

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).