naturepl.com / Michel Roggo / WWF
04 augustus 2020

Steun voor actieplan om rivierdolfijnen in Zuid-Amerika te beschermen

Een stap in de goede richting voor rivierdolfijnen in Zuid-Amerika. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) heeft het actieplan voor betere bescherming voor rivierdolfijnen in de Amazone, Orinoco, Tocantins en Araguaia rivieren goedgekeurd.

Het actieplan - dat is ontwikkeld door de overheden, wetenschappers en experts uit het veld uit Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru – kan nu hopelijk in 2021 worden geïmplementeerd.

Veel werk verricht

Rivierdolfijnen worden geconfronteerd met een groot aantal bedreigingen, waaronder bijvangst in visnetten, jacht, verlies van leefgebied, kwikvervuiling, klimaatverandering en geluidsoverlast. De afgelopen jaren heeft WWF samen met de lokale partners Faunagua, Omacha Foundation, Mamirauá Institute, Prodelphinus en Solinia veel werk verricht om de aandacht te vestigen op het gevaar van deze bedreigingen. Zo is er onderzoek gedaan naar het aantal overgebleven rivierdolfijnen en werden de dieren gemonitord via satelliet. De resultaten van deze onderzoeken waren essentieel voor de ontwikkeling van het actieplan en het verkrijgen van het groene licht van de International Whaling Commission.

Uitvoering nog grote uitdaging

Fernando Trujillo, directeur van de Omacha Foundation vertelt dat het actieplan op een belangrijk moment komt: “Een jaar geleden categoriseerde de IUCN de roze rivierdolfijn als bedreigd, het is dringend noodzakelijk om maatregelen te nemen.”

De uitvoering van het actieplan vormt een grote uitdaging: het geografische gebied beslaat ongeveer negen miljoen vierkante kilometer. Daarnaast gaat het om vier soorten, vier landen die deel uitmaken van de IWC en twee andere landen (Bolivia en Venezuela) waarmee samengewerkt moet worden. Trujillo voegt eraan toe: “Het is belangrijk dat de betrokken landen gezamenlijk politieke en wetgevende acties ondernemen die een veilige toekomst van deze unieke soorten mogelijk maken.”

Twee rivierdolfijnen onder water Alamy

Gerelateerde artikelen

DeFotoblogger / Maico Barneveld

Natuurorganisaties waarschuwen: laatste kans voor halen Europese waterdoelen

Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties.
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info

WWF-rapport concludeert: enorm potentieel voor rivierherstel door het verwijderen van barrières in Europa en Nederland

Europese rivieren staan vol met meer dan een miljoen barrières. Het gaat hierbij om barrières zoals dammen en stuwen die blokkades vormen voor migrerende vissen zoals zalm en steur. Uit een nieuwe studie van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat als de onderzochte barrières met een goede potentie voor natuurherstel worden weggehaald, er bijna 50.000 kilometer aan rivieren in Europa weer vrij stromend worden. Ook in Nederland zijn mogelijkheden voor rivierherstel. Het rapport ‘The potential of barrier removal to reconnect Europe’s rivers’ analyseert een steekproef van 30.000 barrières, zoals dammen en stuwen, op grote en middelgrote rivieren in Europa en beoordeelt hun potentieel om rivieren weer met elkaar te verbinden.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.