Michel Gunther / WWF
05 augustus 2020

196 nieuwe grote dammen gepland in Europese beschermde gebieden

De biodiversiteit in Europese zoetwatergebieden verkeert al enige tijd in een crisis. Maar nu blijkt dat ook beschermde gebieden niet langer veilig zijn. 196 grote dammen en waterkrachtcentrales staan op het punt om gebouwd te worden in rivieren zoals de Donau, Mura en Sava. Zeer belangrijke beschermde gebieden en de mensen die ervan afhankelijk zijn, lopen in heel Europa gevaar.

Het rapport ‘Dammen in beschermde gebieden’ beschrijft het allereerste wereldwijde onderzoek naar het aantal geplande en bestaande grote dammen binnen beschermde gebieden. Over de hele wereld staan 509 nieuwe grote obstakels in de planning, die komen bovenop de al bestaande 1.249 dammen in beschermde gebieden. En bijna 300 van de reeds bestaande dammen werden gebouwd na de oprichting van het beschermde gebied.

Waarom zijn dammen zo schadelijk?

Dammen verstoren de stroming van sediment, blokkeren vismigratie en voorkomen dat rivieren zich op natuurlijke wijze aanpassen aan overstromingen of droogtes. Dit heeft niet alleen een negatief effect op de dieren die leven in deze gebieden, maar ook op de lokale gemeenschappen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van de bloeiende zoetwaterecosystemen.

De bevindingen uit het rapport zijn weer een alarmbel dat de overexploitatie van rivieren in Europa moet stoppen. Een ander wereldwijd rapport dat vorige week werd gepubliceerd, toonde al aan dat de populaties van trekvissen in de laatste 50 jaar met 93% zijn afgenomen op het continent, de grootste afname ter wereld. Verlies van leefgebied en overbevissing bleken de grootste oorzaken. Het feit dat beschermde gebieden niet eens worden gespaard voor de aanleg van nieuwe dammen is een serieuze rode vlag.

Wat moet er gebeuren voor gezonde, vrij stromende rivieren?

Meer dan ooit hebben we beschermde gebieden nodig om onze Europese rivieren te beschermen. In Europa is er sterke wetgeving -  de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) -  om achteruitgang van rivieren te voorkomen, maar ze moeten goed worden gehandhaafd en uitgevoerd.

In het voorstel van de EU-biodiversiteitsstrategie staat een concrete toezegging om voor 2030 ten minste 25.000 km vrij stromende rivieren te herstellen en ten minste 30% van het land in Europa  tot beschermd (zoetwater)gebieden te maken. Die toezeggingen mogen niet alleen op papier staan, ze moeten worden gevolgd door maatregelen om vrijstromende rivieren terug te brengen in Europa. WWF pleit er voor dat Europese landen meer inzetten op het verwijderen of aanpassen van dammen. 

Gerelateerde artikelen

Michel Gunther / WWF

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.
Meer info
JORGE SIERRA / WWF-Spain

Dringende actie is nodig om Donana te redden

Uit een nieuwe analyse van WWF blijkt dat het Doñana National Park aan het verslechteren is door jarenlange verwaarlozing. Sinds 2010 diende WWF-Spanje al diverse klachten in over de slechte staat van het moerasgebied bij de Europese Unie.
Meer info

Nieuwe serie: Europe`s New Wild

Bij Europa denk je voornamelijk aan de rijke culturen en bruisende steden, maar de meeste mensen hebben geen idee hoe divers en spectaculair de natuur en wildlife van Europa is. De nieuwe zesdelige serie Europe`s New Wild is een inspirerend verhaal waarin je wordt meegenomen in de meest adembenemende landschappen die Europa te bieden heeft. Van de poolcirkel tot riviermoerassen, van diepe bossen tot ruige bergtoppen en ontdek welke unieke dieren allemaal in het wild van Europa leven. Europa heeft meer mooie natuur dan je in eerste instantie zou denken.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).