Bossen

Ja, ik teken tegen ontbossing

Kom samen met WWF en Greenpeace in actie voor een Europese wet die wereldwijd bossen beschermt!

Aantal stemmen
48.447
Stemmen nodig
50.000

Waarom zou ik tekenen tegen ontbossing?

De wereld staat in brand. Letterlijk. Miljoenen hectare bos ging al in vlammen op. In Latijns-Amerika, in het Congobekken, in Indonesië en in Siberië; bosbranden zijn wijdverspreid. Een groot deel van deze branden heeft geen natuurlijke oorzaak; ze zijn aangestoken, zoals in de Amazone.

Stukken bos en savanne worden ontbost en in brand gestoken om de grond geschikt te maken voor landbouw en veeteelt. De EU is topimporteur van soja, palmolie, cacao en vlees, en verantwoordelijk voor 36% van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing.

Grootschalige ontbossing gaat ten koste van het leefgebied van vele diersoorten. Daarnaast komen er grote hoeveelheden CO2 vrij bij bosbranden en ontbossing, die bijdragen aan klimaatverandering.

Daarom roepen we premier Rutte op bij de Europese Commissie aan te dringen op een Europese wet die wereldwijd bossen beschermt. Deze wet maakt de Europese markt vrij van de handel in producten die afkomstig zijn uit ontboste gebieden. Zo beschermen we kostbare natuurgebieden – en daarmee het leefgebied van vele bedreigde wilde dieren en lokale gemeenschappen – wereldwijd.

WWF en Greenpeace

Samen staan we sterker! Daarom bundelen we onze krachten met die van Greenpeace. Samen strijden we tegen wereldwijde ontbossing en roepen we premier Rutte op om nu echt in actie te komen. De komende weken verzamelen we zoveel mogelijk handtekeningen die we in Den Haag aanbieden. Dus kom nu samen op voor de natuur!

Wat vragen we de Tweede Kamer?

  • Eind juli publiceerde de Europese Commissie een langverwacht plan om de impact van de EU op ontbossing aan te pakken
  • De lidstaten van de Europese Unie hebben zes weken de tijd om te reageren op dit plan
  • De Europese bossenstrategie wordt op 12 september besproken in de Tweede Kamer, tijdens het Algemeen Overleg
  • Het Wereld Natuur Fonds roept premier Rutte op bij de Europese Commissie aan te dringen op het realiseren van een Europese wet die wereldwijd bossen beschermt
  • Deze wet maakt de Europese markt vrij van de handel in producten die afkomstig zijn uit ontboste gebieden
  • Dit stimuleert het bedrijfsleven op zoek te gaan naar milieuvriendelijke alternatieven
  • Zo beschermen we kostbare natuur tegen grootschalige ontbossing en beschermen we het leefgebied van vele bedreigde diersoorten en de lokale gemeenschappen.

Nieuws

Lees de laatste berichten van WWF over ontbossing, waaronder de actuele situatie in de Amazone

Bedreigde dieren in nood door branden Amazone

Vorige maand ging 24.944 km² bos in het Braziliaanse Amazonegebied in vlammen op. Naar schatting is in 2019 in totaal 43.753 km² verwoest.

De verwoestende vlammenzeeën vormen een groot risico voor de 265 bedreigde soorten in de Braziliaanse Amazone. In het gebied leven 180 bedreigde diersoorten ­– waarvan er 124 enkel daar voorkomen – en 85 bedreigde plantsoorten. Hoe hard er ook gewerkt wordt om deze soorten, zoals de reuzenmiereneter, het reuzengordeldier en de witlippige pekari, te beschermen, tegen de bosbranden kan niemand ze behoeden.
Meer info

Ook gebieden in Paraguay hevig aangetast door branden

Nationale parken, graslanden en bossen in Paraguay worden nog steeds geteisterd door branden. Meer dan 46.000 hectare ging al in vlammen op, waardoor wilde dieren en lokale bevolking in de problemen raakten. Lokale gemeenschappen – zoals de Ayoreo en Yshir – krijgen inmiddels medische support.
Meer info

Parkrangers dankbaar voor noodhulp

Dankzij jouw bijdrage hebben de parkrangers in Bolivia nu de juiste uitrusting om de branden te bestrijden, zoals extra veiligheidspakken, EHBO-kits en helmen. Ook worden ze voorzien van eten en drinkwater, en huurauto’s zodat ze zich sneller kunnen verplaatsen. WWF verzorgde al een trainingsprogramma om parkrangers te leren natuurbranden effectief te bestrijden. De Park Ranger Fire Fighter-groep in Bolivia zat te springen om meer materiaal om extra teams professioneel uit te rusten.
Meer info
Guyra Paraguay

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur, waaronder de bossen, structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!