Staffan Widstrand / WWF

Robeco

Robeco en Wereld Natuur Fonds integreren biodiversiteit in vermogensbeheer

Meer dan de helft van de wereldeconomie is afhankelijk van de natuur en haar natuurlijke bronnen. Biodiversiteitsverlies en klimaatverandering leggen druk op ons ‘natuurlijke kapitaal’ en vormen een risico voor een stabiele economie en samenleving. Nederlandse financiële instellingen hebben honderden miljarden euro’s in bedrijven geïnvesteerd die zeer afhankelijk zijn van deze natuurlijke bronnen, die onder druk staan door biodiversiteitsverlies en klimaatverandering.

Groen financieren en bankieren is nodig om dit soort risico’s te beperken. Het levert bovendien ook veel kansen op. Het World Economic Forum berekende dat een potentieel van ruim 10 biljoen dollar aan investeringen mogelijk is in bedrijven die oplossingen bieden voor natuur. Vooral als deze duurzame investeringen de sectoren voedsel, infrastructuur en energie transformeren is de impact groot, aangezien deze sectoren samen verantwoordelijk zijn voor 80% van alle natuurverlies.

Ola Jennersten / WWF-Sweden

Onze ambitie en doelen

Robeco en WWF bundelen sinds 2022 de krachten in een bijzonder samenwerkingsverband, met als missie om biodiversiteit te integreren in vermogensbeheer. Van natuurverlies naar natuurwinst, voor een natuurpositieve toekomst.

“De financiële- en vermogensbeheersector waarin we actief zijn, speelt een cruciale rol bij het helpen voorkomen van verder verlies aan biodiversiteit”, zegt Peter van der Werf, Senior Manager Engagement bij Robeco. “Ons algemene doel is dat we de komende jaren onze bijdrage als investeerder aan de bescherming van biodiversiteit en natuur kunnen meten en sturen in samenwerking met het WWF en andere samenwerkingsverbanden zoals de Finance for Biodiversity Pledge.”

3 punten van samenwerking

Robeco en WWF-NL werken samen op drie punten:

  • WWF-NL ondersteunt Robeco bij het ontwikkelen van een raamwerk voor biodiversiteit. Dit raamwerk helpt om impact en afhankelijkheden te meten, en bij het ontwikkelen en implementeren van biodiversiteitsbeleid en -doelen. 
  • Robeco krijgt advies van WWF-NL op biodiversiteitsaspecten bij het ontwikkelen van beleggingsstrategieën voor biodiversiteit.
  • Samen inspireren we stakeholders in de financiële sector en activeren hen om ook biodiversiteit in hun beleggingen mee te wegen.

De gezamenlijke ambitie is om het goede voorbeeld te geven bij de overgang naar natuurpositieve financiering, waarbij biodiversiteit geïntegreerd is in vermogensbeheer. WWF-NL en Robeco doen dit door de urgentie van bescherming en herstel van biodiversiteit te benadrukken, vanuit onze eigen expertises.

“Een echte stap voorwaarts”

WWF-NL werkt samen met banken, verzekeraars en beleggers om samen met hun klanten natuurverlies om te buigen naar natuurherstel. Zo werken we toe naar een economie in harmonie met de natuur, voor zowel onze welvaart als welzijn. “De natuur verkeert in een crisis: nog nooit in de menselijke geschiedenis is de biodiversiteit zo snel achteruitgegaan als nu”, zegt Aaron Vermeulen, directeur Groene Financiën, WWF-NL.

“Als één van de eerste onderdelen van de samenwerking, leverde WWF-NL input op Robeco's routekaart voor Biodiversiteit; een echte stap voorwaarts. Het heeft tot doel de natuur-gerelateerde effecten en afhankelijkheden in de hele organisatie te begrijpen en aan te pakken. We zijn erg blij met deze samenwerking met Robeco en zullen zorgen voor een robuuste implementatie.”

WWF-Guianas

Daarnaast ondersteunt Robeco het werk van WWF-Guianas om de unieke natuur van de Guianas te beschermen, te behouden en te herstellen. De steun van Robeco is financieel, maar wordt aangevuld met contacten met het WWF-Guianas-team om investeringen in de regio te beïnvloeden.

 

WWF en Robeco.png