Jaime Rojo / WWF-US

Samen voor méér natuur

Dit gaat niet alleen over het redden van een panda of een regenwoud. Dit gaat over een leefbare aarde. De oplossing is meer natuur. Meer blauw, meer groen, meer kleur. Dus strijd mee voor jouw wereld. Kies voor meer natuur. Sluit je aan.

Help met geld

conversion image

Met jouw geld kunnen we dieren en natuur beschermen, gebieden herstellen, lobbyen voor wetten en nog veel meer!

Lees, leef, leer

conversion image

Lees alles over onze projecten en succesverhalen in de maandelijkse Natuurnieuwsbrief. Ook geven wij tips en tricks voor een duurzamer leven.

Wat doen we?

De natuur verdwijnt, razendsnel. Elke minuut verliezen we 30 voetbalvelden aan bos. In 50 jaar tijd is de populatiegrootte van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen wereldwijd met gemiddeld 69% afgenomen. De oceanen raken leger en leger. Samen met jou kunnen we hier wat aan doen!

WWF staat namelijk midden in het veld om natuur te beschermen en herstellen. Van Limburgse rivieren tot Amazoneregenwoud, van Caribisch koraal tot Afrikaans wildlife. We werken samen met overheden, bedrijven, organisaties, andere goede doelen en lokale gemeenschappen om wereldwijd dieren en natuurgebieden te beschermen.

In alles wat we doen stellen we natuur én mens centraal, want uiteindelijk is de mens afhankelijk van de natuur. En hoewel wij mensen de natuur onder druk zetten, hebben we ook de sleutel in handen tot de oplossing. Natuur redden is onszelf redden.

Dit hebben we al bereikt!

WWF-NL / Tessel in 't Veld

Samen kiezen we voor meer natuur

Door de jaren heen hebben we al veel bereikt, maar er is ook nog genoeg te doen. Met jouw hulp maken we samen de wereld groen. Een paar voorbeelden waar we aan werken de komende tijd:

  • Komend jaar gaan we grote stukken natuur redden van grootschalige sojateelt in Brazilië. Zo behouden unieke dieren als de jaguar en manenwolf hun leefgebied en voorkomen we dat er 14 miljard ton aan CO2 vrijkomt die in de bodem van het gebied ligt opgeslagen.

  • Dichterbij huis zijn we het Limburgse rivierengebied klimaatbestendiger aan het maken met natuurlijke oplossingen. Bijvoorbeeld door de aanleg van meer vaste planten of door tegels uit tuinen te halen. Zo houdt de bodem beter water vast.