Michel Gunther / WWF
28 oktober 2020

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Uit een recente analyse blijkt dat 93% van de Europese trekvissen in zoetwater sinds 1970 verloren is gegaan, deels als gevolg van waterkracht. Als de plannen voor nieuwe centrales doorgaan, zullen ze Europa's laatste vrij stromende rivieren vernietigen en de steeds kwetsbaardere zoetwaterecosystemen verder aantasten.

 

Andreas Baumüller van het European Policy Office van WWF in Brussel zegt: “De voortdurende financiering van nieuwe waterkrachtprojecten door de Europese Commissie en de Europese financiële instellingen is volledig in tegenspraak met de ambities van de EU-biodiversiteitsstrategie en haar doel om 25.000 km vrij stromende rivieren te herstellen. Het wordt de hoogste tijd om te stoppen met elke vorm van financiering en prikkels voor nieuwe waterkrachtprojecten  weg te halen. Dat móet, om het biodiversiteitsverlies in de EU terug te kunnen draaien, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen en de Europese Green Deal te steunen."

 

Bas Roels, adviseur Zoetwater van WWF-NL, geeft aan: “Zelfs in Nederland worden er nog plannen gemaakt voor nieuwe waterkrachtcentrales, terwijl ze niets opleveren voor de energietransitie. En ondertussen draaien er nog heel wat, met oude turbines die alle vis vermalen. Deze moeten acuut gesloten worden!"

 

Het manifest roept op tot:

  • Een einde aan de EU-subsidies voornieuwe waterkrachtcentrales, of ze nou groot of klein zijn.
  • Een einde aan de financiering van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling voor alle nieuwe waterkrachtcentrales in Europa.
  • Alle nieuwe waterkrachtcentrales worden uitgesloten van de lijst van hernieuwbare energiebronnen die voor staatssteun in aanmerking komen.
  • Overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtcentrales moetworden her-bestemd voor ecologische renovaties, projecten voor het verwijderen van dammen, vooral waar de dammen nu overbodig zijn, en voor andere hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

Gerelateerde artikelen

Zoetwatervissen hebben het zwaar

Een derde van de zoetwatervissen wordt met uitsterven bedreigd blijkt uit het 'vergeten vissen' rapport dat vandaag is gepubliceerd door verschillende natuurorganisaties waaronder WWF.
Meer info
Rob Doolaard

Minder zout en meer natuur door ondiepere Rijnmonding

150 jaar geleden werd tussen Rotterdam en de Noordzee de Nieuwe Waterweg gegraven. De diepe riviermonding heeft ons veel gebracht: een goed bereikbare haven die internationaal concurreert met de andere wereldhavens. Maar het brengt ook problemen met zich mee, zoals verzilting van het rivierwater en een gebrek aan ruimte voor natuur op de oevers. In een nieuw rapport roepen Emeritus Hoogleraar van de TU Delft Han Meyer, ARK Natuurontwikkeling en Wereld Natuur Fonds op tot nader onderzoek naar een mogelijke oplossing voor deze problemen: verondieping van de Nieuwe Waterweg.
Meer info

Kustverdediging tussen dubbele dijken: veilige, natuurlijke en goedkopere oplossing

Door eb en vloed weer toe te laten in een zogeheten ‘wisselpolder’ tussen twee dijken, kan de verdediging van de kust een stuk duurzamer, natuurlijker én goedkoper worden. Dat schrijven Jim van Belzen, Gerlof Rienstra en Tjeerd Bouma in een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd. Het rapport is geschreven in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).