Michel Gunther / WWF
28 oktober 2020

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Uit een recente analyse blijkt dat 93% van de Europese trekvissen in zoetwater sinds 1970 verloren is gegaan, deels als gevolg van waterkracht. Als de plannen voor nieuwe centrales doorgaan, zullen ze Europa's laatste vrij stromende rivieren vernietigen en de steeds kwetsbaardere zoetwaterecosystemen verder aantasten.

 

Andreas Baumüller van het European Policy Office van WWF in Brussel zegt: “De voortdurende financiering van nieuwe waterkrachtprojecten door de Europese Commissie en de Europese financiële instellingen is volledig in tegenspraak met de ambities van de EU-biodiversiteitsstrategie en haar doel om 25.000 km vrij stromende rivieren te herstellen. Het wordt de hoogste tijd om te stoppen met elke vorm van financiering en prikkels voor nieuwe waterkrachtprojecten  weg te halen. Dat móet, om het biodiversiteitsverlies in de EU terug te kunnen draaien, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen en de Europese Green Deal te steunen."

 

Bas Roels, adviseur Zoetwater van WWF-NL, geeft aan: “Zelfs in Nederland worden er nog plannen gemaakt voor nieuwe waterkrachtcentrales, terwijl ze niets opleveren voor de energietransitie. En ondertussen draaien er nog heel wat, met oude turbines die alle vis vermalen. Deze moeten acuut gesloten worden!"

 

Het manifest roept op tot:

  • Een einde aan de EU-subsidies voornieuwe waterkrachtcentrales, of ze nou groot of klein zijn.
  • Een einde aan de financiering van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling voor alle nieuwe waterkrachtcentrales in Europa.
  • Alle nieuwe waterkrachtcentrales worden uitgesloten van de lijst van hernieuwbare energiebronnen die voor staatssteun in aanmerking komen.
  • Overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtcentrales moetworden her-bestemd voor ecologische renovaties, projecten voor het verwijderen van dammen, vooral waar de dammen nu overbodig zijn, en voor andere hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

Gerelateerde artikelen

In actie voor de Europese steur

Ooit wemelden de Nederlandse rivieren van de steur. Onder andere in de Rijn kwam deze vissoort veelvuldig voor. Door overbevissing, vervuild water en het kanaliseren van de rivieren ging het steeds slechter met de steur. In Nederland is de soort ondertussen uitgestorven en in de rest van Europa wordt deze vis ernstig bedreigd in zijn voortbestaan. Op 23 oktober lanceren het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling een, door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gesteund, actieplan om de Europese steur te redden. Het actieplan moet resulteren in een positief besluit over herintroductie van de steur zodat deze vis uiteindelijk weer in de Nederlandse rivieren rondzwemt en voor uitsterven wordt behoed.
Meer info
Saimir Kalbaj

Albanese premier Rama: de Vjosa-rivier blijft vrij van dammen in Albanië

Goed nieuws! De premier en president van Albaniëzijn voorstander van de oprichting van het Vjosa National Park. De rivier en de natuur in het gebied zouden niet vernietigd moeten worden, daarom heeft het ministerie van milieu officieel geweigerd een vergunning te verlenen voor waterkrachtprojecten in de benedenloop van de Vjosa-rivier.
Meer info
JORGE SIERRA / WWF-Spain

Dringende actie is nodig om Donana te redden

Uit een nieuwe analyse van WWF blijkt dat het Doñana National Park aan het verslechteren is door jarenlange verwaarlozing. Sinds 2010 diende WWF-Spanje al diverse klachten in over de slechte staat van het moerasgebied bij de Europese Unie.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).