Michel Gunther / WWF
28 oktober 2020

NGO's roepen de EU op om waterkrachtprojecten niet meer te steunen

NGO’s hebben de handen ineengeslagen om de Europese Unie op te roepen om de overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtprojecten in Europa stop te zetten. Het bouwen van meer waterkracht staat haaks op de biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal, gezien de kleine bijdrage die nieuwe centrales zouden leveren aan de energietransitie en afgezet tegen de milieuschade die ze veroorzaken. In een manifest vraagt WWF, samen met ondertekenaars zoals Climate Action Network Europe en Vogelbescherming, om publieke investeringen om te buigen naar verbetering van bestaande installaties, energiebesparende maatregelen en minder impactvolle alternatieven voor hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.

Uit een recente analyse blijkt dat 93% van de Europese trekvissen in zoetwater sinds 1970 verloren is gegaan, deels als gevolg van waterkracht. Als de plannen voor nieuwe centrales doorgaan, zullen ze Europa's laatste vrij stromende rivieren vernietigen en de steeds kwetsbaardere zoetwaterecosystemen verder aantasten.

 

Andreas Baumüller van het European Policy Office van WWF in Brussel zegt: “De voortdurende financiering van nieuwe waterkrachtprojecten door de Europese Commissie en de Europese financiële instellingen is volledig in tegenspraak met de ambities van de EU-biodiversiteitsstrategie en haar doel om 25.000 km vrij stromende rivieren te herstellen. Het wordt de hoogste tijd om te stoppen met elke vorm van financiering en prikkels voor nieuwe waterkrachtprojecten  weg te halen. Dat móet, om het biodiversiteitsverlies in de EU terug te kunnen draaien, de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te halen en de Europese Green Deal te steunen."

 

Bas Roels, adviseur Zoetwater van WWF-NL, geeft aan: “Zelfs in Nederland worden er nog plannen gemaakt voor nieuwe waterkrachtcentrales, terwijl ze niets opleveren voor de energietransitie. En ondertussen draaien er nog heel wat, met oude turbines die alle vis vermalen. Deze moeten acuut gesloten worden!"

 

Het manifest roept op tot:

  • Een einde aan de EU-subsidies voornieuwe waterkrachtcentrales, of ze nou groot of klein zijn.
  • Een einde aan de financiering van de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling voor alle nieuwe waterkrachtcentrales in Europa.
  • Alle nieuwe waterkrachtcentrales worden uitgesloten van de lijst van hernieuwbare energiebronnen die voor staatssteun in aanmerking komen.
  • Overheidsfinanciering voor nieuwe waterkrachtcentrales moetworden her-bestemd voor ecologische renovaties, projecten voor het verwijderen van dammen, vooral waar de dammen nu overbodig zijn, en voor andere hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.

Gerelateerde artikelen

Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info
DeFotoblogger / Maico Barneveld

Natuurorganisaties waarschuwen: laatste kans voor halen Europese waterdoelen

Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties.
Meer info

WWF-rapport concludeert: enorm potentieel voor rivierherstel door het verwijderen van barrières in Europa en Nederland

Europese rivieren staan vol met meer dan een miljoen barrières. Het gaat hierbij om barrières zoals dammen en stuwen die blokkades vormen voor migrerende vissen zoals zalm en steur. Uit een nieuwe studie van het Wereld Natuur Fonds blijkt dat als de onderzochte barrières met een goede potentie voor natuurherstel worden weggehaald, er bijna 50.000 kilometer aan rivieren in Europa weer vrij stromend worden. Ook in Nederland zijn mogelijkheden voor rivierherstel. Het rapport ‘The potential of barrier removal to reconnect Europe’s rivers’ analyseert een steekproef van 30.000 barrières, zoals dammen en stuwen, op grote en middelgrote rivieren in Europa en beoordeelt hun potentieel om rivieren weer met elkaar te verbinden.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.