Suyash Keshari / WWF-International
07 februari 2023

Terugblik op het Jaar van de Tijger 2022

Het Jaar van de Tijger is voorbij en het Jaar van het Konijn is alweer een paar weken oud. Als tijgerbeschermers kijken we terug op een drukke periode. De spannende vraag dit jaar was: hebben we het doel dat we in het vorige Tijgerjaar (2010) gesteld hebben, TX2, twee keer zoveel tijgers in 2022, behaald of niet?

We delen graag 7 dingen die gebeurd zijn of die van belang zijn voor tijgers in de komende 12 jaar. In 2034 dient het volgende Jaar van de Tijger zich weer aan.

1. Wereldwijd herstelplan voor tijgers

Aan het begin van het Jaar van de Tijger deelden de 6 internationale ngo’s die zich bezighouden met het Global Tiger Recovery Program (het wereldwijde herstelplan voor tijgerpopulaties) hun expertvisie Securing a Viable Future for the Tiger met de regeringen van de tijgerlanden.

Het doel van het document is om op hoog niveau samen nieuwe doelen te stellen voor tijgers voor de periode 2022-2034. Dat proces is nu gaande.

2. Strikken moeten verleden tijd worden

Onderzoek van WWF en TRAFFIC onthulde onrustbarende bewijzen dat er in 7 Aziatische landen minstens 387 grote katten (tijgers, luipaarden, sneeuwluipaarden en Aziatische leeuwen) slachtoffer zijn geworden van valstrikken. Het merendeel hiervan was buiten beschermde gebieden.

In het Jaar van de Tijger riepen we overheden van die landen op om prioriteit te geven aan maatregelen die deze gevaarlijke valstrikken tegengaan. En we blijven ons hard maken voor strengere wetten om de dood van tijgers en andere grote katten door valstrikken in Azië te voorkomen.

Tijger in India, witte oren WW1132311

3. Uitbreiding leefgebied kán!

De wilde tijgers in Azië hebben nog maar 5% van hun historische leefgebied over. WWF deed onderzoek naar mogelijke vergroting van het leefgebied en publiceerde daarover een rapport. Restoring Asia’s Roar laat zien dat er voor tijgers ruim 1,7 miljoen km2 potentieel geschikt landschap beschikbaar is, bovenop het huidige leefgebied.

Dit landschap ligt in gedeeltes verspreid over 15 landen. Bij elkaar opgeteld komt dit neer op extra leefgebied dat meer dan twee keer zo groot is als wat het nu is (ofwel 42 keer Nederland). 

4. Tijgers x 2 in Nepal gelukt

Nepal maakte halverwege het Jaar van de Tijger bekend dat het is gelukt om hun aantal tijgers in het wild te verdubbelen. Meer dán zelfs! In 2009 had Nepal een wilde tijgerpopulatie van ongeveer 121 en het aantal was aan het afnemen. Na een telling in 2022 blijkt dat er nu een geschatte 355 tijgers in het land leven.

Belangrijke elementen voor dit succes waren de politieke wil, de samenwerking met gemeenschappen in de tijgerlandschappen en de doortastende aanpak van tijgerstroperij door de overheid en lokale gemeenschappen. 

Een serieuze schaduwzijde van de toename is het grotere risico voor mensen die rond de parken leven. In de komende jaren zullen we samen met hun prioriteit geven aan het veilig samenleven van tijgers en mensen en focussen op uitbreiding van tijgerleefgebieden.

Tijger ligt te kijken naar een groep hertjes WW1186921

5. Leven met tijgers in een snel veranderende wereld

46,7 miljoen mensen in Azië hebben tijgers als hun naaste buur en moeten in hetzelfde gebied proberen samen te leven met 's werelds grootste kat. Er leven ook nog eens 85 miljoen mensen binnen tien kilometer van die gebieden. Het roept de vraag op hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen en tijgers nu en in de verre toekomst naast elkaar kunnen bestaan.

Om die vraag te helpen beantwoorden bracht WWF tijdens het Jaar van de Tijger het rapport Living with Tigers uit. In het rapport pleiten we voor meer en betere strategieën voor het naast elkaar leven van mensen en tijgers, en voor beleid dat juist degenen die met tijgers leven meer eigenaarschap, betrokkenheid en voordelen van natuurbehoud geeft.

Het rapport laat zien er een toename van ontmoetingen en conflicten tussen mensen en tijgers is, door de toenemende druk op ruimte en hulpbronnen.

6. Jonge tijgers in Maleisië, zelfs 4!

In Maleisië is het aantal tijgers gedaald tot onder de 150. Tijgers staan er op de rand van uitsterven. Daarom was het beeld uit een cameraval met daarop een tijgerin met maar liefst 4 welpen een bron van enorme blijdschap.

Het betekent dat er in Maleisië toch nog plekken zijn waar tijgers zich veilig genoeg voelen om jongen te krijgen. Dat komt mede doordat de overheid zich meer inspant om tijgers te behouden. De minister-president zelf leidt een nationale Tiger Task Force en heeft meer geld uitgetrokken voor rangers en bescherming van de belangrijkste tijgergebieden. 

Bekijk de beelden

7. Wereldwijde tijgerpopulaties blijven toenemen

IUCN (de organisatie achter de Rode Lijst van bedreigde diersoorten) gaf in juli een update van het wereldwijde aantal wilde tijgers. Het is toegenomen van naar schatting 3.200 in 2010 tot zo’n 4500 tijgers in 2022.

Dat deden ze net voordat Nepal met zijn succescijfers kwam. Bhutan en India zullen naar verwachting later in 2023 de schattingen van het aantal tijgers in hun land bekendmaken. WWF durft ervan uit te gaan dat ze een positief verhaal te vertellen hebben.

Pas dan kunnen we een actueel totaal aantal van tijgers in het wild geven en zien of TX2, de verdubbeling van het aantal tijgers, is behaald. Die spannende vraag blijft dus nog even onbeantwoord!

Gerelateerde artikelen

DoFPS

Tijgertelling in Bhutan: aantal tijgers met bijna dertig procent gegroeid tot 131

Sinds 2015 is het aantal tijgers in het wild in het koninkrijk Bhutan gestegen tot naar schatting 131. Sinds de eerste officiële tijgertelling in het Himalayaland is dat een stijging van maar liefst 27 procent. Het Wereld Natuur Fonds feliciteert Bhutan, op deze internationale Dag van de Tijger, met hun succesvolle aanpak om tijgers een toekomst te geven.
Meer info
Richard Barrett / WWF-UK

Strengere controles in EU op de handel in tijgers

Om ervoor te zorgen dat de EU geen rol speelt in de illegale handel in tijgers heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen bekendgemaakt. Die richtlijnen leiden tot scherpere controles op de commerciële handel in levende, in gevangenschap gefokte tijgers en hun lichaamsdelen, binnen en buiten de Europese Unie.
Meer info
Shutterstock / Raju Soni / WWF

Aantal wilde tijgers in India blijft groeien

Bij gelegenheid van 50 jaar Project Tiger maakte de Indiase premier Modi bekend dat het aantal tijgers in het land weer is gestegen. De populatie wilde tijgers wordt volgens de resultaten van de All India Tiger Estimation in 2022 geschat op minimaal 3167. Bij de laatste AITE in 2018, bedroeg het aantal 2461.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).