Narayanan Iyer (Naresh) / WWF-International
31 januari 2022

Jaar van de Tijger 2022: schijnwerpers op vooruitgang en urgentie tijgerherstel

2022: het jaar van de tijger

Ter gelegenheid van het Chinese Jaar van de Tijger staat WWF stil bij de vooruitgang die is geboekt voor tijgers sinds 2010, toen de 13 tijgerlanden zich een ambitieus doel stelden: een verdubbeling van het aantal tijgers in het wild, TX2.

Nu we op 1 februari het Jaar van de Tijger 2022 ingaan zien we dat een eeuwenlange trend van achteruitgang van de wilde tijger eindelijk is omgebogen - een zeldzaam en zwaarbevochten succesverhaal over natuurbehoud. Het is te lezen in een nieuw WWF-rapport over tijgerbescherming.

Historische Tijgertop

In het vorige Jaar van de Tijger, 2010, organiseerde het Global Tiger Initiative de allereerste Tiger Summit in St. Petersburg. Die gaf de aanzet tot internationale samenwerking tussen de regeringen van de 13 landen waar de tijger voorkomt en internationale natuurbeschermingsorganisaties, met als gemeenschappelijk doel het herstel van de tijgerpopulaties. Dit is een van de grootste betuigingen van politieke wil ooit voor de bescherming van een enkele diersoort, en een duidelijk keerpunt in de geschiedenis van de tijgerbescherming.

Het rapport Impact on Tiger Recovery 2010-2022 van WWF geeft een samenvatting van meer dan tien jaar werk aan en samenwerking voor tijgerbescherming en beschrijft zowel de lessen die zijn getrokken als de niet aflatende uitdagingen voor de toekomst van deze iconische grote kat.

Original_WW2124526.jpg

Samen met lokale gemeenschappen veel bereikt

Enkele hoogtepunten uit het nieuwe rapport zijn de aanwijzing van 's werelds grootste beschermde tijgergebied in China én een nationaal park in Rusland, Land of the Leopard, waar het aantal tijgers is verdrievoudigd. In het rapport wordt uitgelegd hoe in het Royal Manas National Park in Bhutan het gebruik van de Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) en andere beschermingsmaatregelen hebben geleid tot een verdubbeling van het aantal tijgers sinds 2012 - een ongelooflijk en hard bevochten succes voor de natuur.

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de Khata Forest Conservation Area, die samen met de inzet van 6.000 mensen uit lokale gemeenschappen, is veranderd van een bos van slechts 115 hectare in een bos van 3.800 hectare. In de afgelopen vijf jaar hebben 46 verschillende tijgers gebruik gemaakt van deze grensoverschrijdende corridor tussen India en Nepal, die onlangs werd bekroond voor 'Conservation Excellence'.

Nog maar in 5% van zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied

De toename van tijgers in India, Nepal, Bhutan, China en Rusland is een feestje waard, maar we kunnen er niet omheen dat er ook een ander verhaal over tijgers te vertellen is. Niet in alle tijgerlanden gaat het de goede kant op, er is zelfs sprake van een gevaarlijke achteruitgang in Maleisië en tijgers zijn hoogstwaarschijnlijk al uitgestorven in Cambodja, Laos en Vietnam.

Hoewel het aantal in het wild levende tijgers wereldwijd naar schatting toeneemt, is hun verspreidingsgebied alleen maar kleiner geworden; vandaag de dag zijn tijgers beperkt tot minder dan 5% van hun historische verspreidingsgebied. Bij het begin van het Maanjaar van de Tijger, moeten we vaststellen dat het hard nodig is om door te gaan met de wereldwijde inspanningen voor het herstel van de tijger en alles te doen om ervoor te zorgen dat tijgers een duurzame toekomst hebben.

Tijger in Bhutan cameratrap_Emmanuel Rondeau_WWF-UK.jpg

Tweede Internationale Tijgertop

Van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van tijgerbescherming wordt de 2e Global Tiger Summit op 5 september 2022 in Vladivostok, Rusland. Staatshoofden en ministers van landen waar de tijger voorkomt, zullen samen met andere wereldleiders, intergouvernementele instanties, ngo's en natuurbeschermingsexperts de volgende fase van het mondiale herstelplan voor de tijger bepalen.

De tijgertop zal een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van de internationale gemeenschap. Het zal de toekomst van tijgerbescherming opnieuw vormgeven vanuit een kader dat tijgervriendelijk is, waarin de mens centraal staat en dat is ingebed in de wereldwijde en nationale economische agenda. Er is ook een kans om de gebiedsafname aan te pakken met een ambitieuze nieuwe doelstelling om gebieden waar de tijger van oorsprong voorkwam weer toe te voegen aan zijn leefgebied.

Nog veel te doen

WWF blijft de belangrijkste activiteiten voor het behoud van tijgers steunen zoals:

  • Het effectieve beheer van beschermde gebieden
  • Het verstoren van de illegale handel in wilde dieren en planten
  • Het terugdringen van de vraag naar tijgers en hun onderdelen en producten
  • Samenwerken met de mensen die in tijgerlandschappen wonen om bossen met elkaar te verbinden 
  • Conflicten tussen mens en dier verminderen
  • De herintroductie van tijgers in hun voormalige verspreidingsgebied bevorderen
  • De grensoverschrijdende inspanningen voor de bescherming van tijgers verder versterken.

Gerelateerde artikelen

DoFPS

Tijgertelling in Bhutan: aantal tijgers met bijna dertig procent gegroeid tot 131

Sinds 2015 is het aantal tijgers in het wild in het koninkrijk Bhutan gestegen tot naar schatting 131. Sinds de eerste officiële tijgertelling in het Himalayaland is dat een stijging van maar liefst 27 procent. Het Wereld Natuur Fonds feliciteert Bhutan, op deze internationale Dag van de Tijger, met hun succesvolle aanpak om tijgers een toekomst te geven.
Meer info
Richard Barrett / WWF-UK

Strengere controles in EU op de handel in tijgers

Om ervoor te zorgen dat de EU geen rol speelt in de illegale handel in tijgers heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen bekendgemaakt. Die richtlijnen leiden tot scherpere controles op de commerciële handel in levende, in gevangenschap gefokte tijgers en hun lichaamsdelen, binnen en buiten de Europese Unie.
Meer info
Shutterstock / Raju Soni / WWF

Aantal wilde tijgers in India blijft groeien

Bij gelegenheid van 50 jaar Project Tiger maakte de Indiase premier Modi bekend dat het aantal tijgers in het land weer is gestegen. De populatie wilde tijgers wordt volgens de resultaten van de All India Tiger Estimation in 2022 geschat op minimaal 3167. Bij de laatste AITE in 2018, bedroeg het aantal 2461.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).