Narayanan Iyer (Naresh) / WWF-International
31 januari 2022

Jaar van de Tijger 2022: schijnwerpers op vooruitgang en urgentie tijgerherstel

2022: het jaar van de tijger

Ter gelegenheid van het Chinese Jaar van de Tijger staat WWF stil bij de vooruitgang die is geboekt voor tijgers sinds 2010, toen de 13 tijgerlanden zich een ambitieus doel stelden: een verdubbeling van het aantal tijgers in het wild, TX2.

Nu we op 1 februari het Jaar van de Tijger 2022 ingaan zien we dat een eeuwenlange trend van achteruitgang van de wilde tijger eindelijk is omgebogen - een zeldzaam en zwaarbevochten succesverhaal over natuurbehoud. Het is te lezen in een nieuw WWF-rapport over tijgerbescherming.

Historische Tijgertop

In het vorige Jaar van de Tijger, 2010, organiseerde het Global Tiger Initiative de allereerste Tiger Summit in St. Petersburg. Die gaf de aanzet tot internationale samenwerking tussen de regeringen van de 13 landen waar de tijger voorkomt en internationale natuurbeschermingsorganisaties, met als gemeenschappelijk doel het herstel van de tijgerpopulaties. Dit is een van de grootste betuigingen van politieke wil ooit voor de bescherming van een enkele diersoort, en een duidelijk keerpunt in de geschiedenis van de tijgerbescherming.

Het rapport Impact on Tiger Recovery 2010-2022 van WWF geeft een samenvatting van meer dan tien jaar werk aan en samenwerking voor tijgerbescherming en beschrijft zowel de lessen die zijn getrokken als de niet aflatende uitdagingen voor de toekomst van deze iconische grote kat.

Original_WW2124526.jpg

Samen met lokale gemeenschappen veel bereikt

Enkele hoogtepunten uit het nieuwe rapport zijn de aanwijzing van 's werelds grootste beschermde tijgergebied in China én een nationaal park in Rusland, Land of the Leopard, waar het aantal tijgers is verdrievoudigd. In het rapport wordt uitgelegd hoe in het Royal Manas National Park in Bhutan het gebruik van de Spatial Monitoring and Reporting Tool (SMART) en andere beschermingsmaatregelen hebben geleid tot een verdubbeling van het aantal tijgers sinds 2012 - een ongelooflijk en hard bevochten succes voor de natuur.

In het rapport wordt ook aandacht besteed aan de Khata Forest Conservation Area, die samen met de inzet van 6.000 mensen uit lokale gemeenschappen, is veranderd van een bos van slechts 115 hectare in een bos van 3.800 hectare. In de afgelopen vijf jaar hebben 46 verschillende tijgers gebruik gemaakt van deze grensoverschrijdende corridor tussen India en Nepal, die onlangs werd bekroond voor 'Conservation Excellence'.

Nog maar in 5% van zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied

De toename van tijgers in India, Nepal, Bhutan, China en Rusland is een feestje waard, maar we kunnen er niet omheen dat er ook een ander verhaal over tijgers te vertellen is. Niet in alle tijgerlanden gaat het de goede kant op, er is zelfs sprake van een gevaarlijke achteruitgang in Maleisië en tijgers zijn hoogstwaarschijnlijk al uitgestorven in Cambodja, Laos en Vietnam.

Hoewel het aantal in het wild levende tijgers wereldwijd naar schatting toeneemt, is hun verspreidingsgebied alleen maar kleiner geworden; vandaag de dag zijn tijgers beperkt tot minder dan 5% van hun historische verspreidingsgebied. Bij het begin van het Maanjaar van de Tijger, moeten we vaststellen dat het hard nodig is om door te gaan met de wereldwijde inspanningen voor het herstel van de tijger en alles te doen om ervoor te zorgen dat tijgers een duurzame toekomst hebben.

Tijger in Bhutan cameratrap_Emmanuel Rondeau_WWF-UK.jpg

Tweede Internationale Tijgertop

Van doorslaggevende betekenis voor de toekomst van tijgerbescherming wordt de 2e Global Tiger Summit op 5 september 2022 in Vladivostok, Rusland. Staatshoofden en ministers van landen waar de tijger voorkomt, zullen samen met andere wereldleiders, intergouvernementele instanties, ngo's en natuurbeschermingsexperts de volgende fase van het mondiale herstelplan voor de tijger bepalen.

De tijgertop zal een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van de internationale gemeenschap. Het zal de toekomst van tijgerbescherming opnieuw vormgeven vanuit een kader dat tijgervriendelijk is, waarin de mens centraal staat en dat is ingebed in de wereldwijde en nationale economische agenda. Er is ook een kans om de gebiedsafname aan te pakken met een ambitieuze nieuwe doelstelling om gebieden waar de tijger van oorsprong voorkwam weer toe te voegen aan zijn leefgebied.

Nog veel te doen

WWF blijft de belangrijkste activiteiten voor het behoud van tijgers steunen zoals:

  • Het effectieve beheer van beschermde gebieden
  • Het verstoren van de illegale handel in wilde dieren en planten
  • Het terugdringen van de vraag naar tijgers en hun onderdelen en producten
  • Samenwerken met de mensen die in tijgerlandschappen wonen om bossen met elkaar te verbinden 
  • Conflicten tussen mens en dier verminderen
  • De herintroductie van tijgers in hun voormalige verspreidingsgebied bevorderen
  • De grensoverschrijdende inspanningen voor de bescherming van tijgers verder versterken.

Gerelateerde artikelen

Richard Barrett / WWF-UK

Kansen voor natuurherstel door uitbreiding leefgebied tijger

Volgens een nieuw rapport van WWF is er 1,7 miljoen km2 potentieel geschikt landschap voor tijgers beschikbaar, bovenop het huidige leefgebied. Dit landschap ligt in gedeeltes verspreid over 15 landen. Bij elkaar opgeteld komt dit neer op een extra gebied dat meer dan twee keer zo groot is als wat het nu is (ofwel meer dan 7 keer de grootte van Groot-Brittannië).
Meer info
naturepl.com / Francois Savigny / WWF

Verdubbeling aantal tijgers in Nepal

Goed nieuws voor tijger in Nepal! Dankzij goede bescherming van de belangrijkste leefgebieden van tijgers, samenwerking met lokale gemeenschappen en aanpak van stroperij en illegale handel in wilde dieren is het aantal tijgers in het wild meer dan verdubbeld.
Meer info
Shutterstock / Paco Como

Nepal verdubbelt het aantal wilde tijgers

Op 29 juli, de internationale Dag van de Tijger, maakt Nepal bekend dat het is gelukt om hun aantal tijgers in het wild te verdubbelen. In 2009 had Nepal een wilde tijgerpopulatie van ongeveer 121 en het aantal was aan het afnemen. In 2010, het vorige jaar van de tijger, had de tijgerpopulatie in Azië een dieptepunt bereikt van 3200. Om verdere daling en mogelijk uitsterven te voorkomen maakten tijgerlanden en natuurbeschermers de afspraak om de wilde populatie tijgers wereldwijd tegen 2022 te verdubbelen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).