James Suter / Black Bean Productions / WWF-US
14 februari 2023

Een sterkere bondgenoot van lokale gemeenschappen

In 2020 publiceerde het Wereld Natuur Fonds de uitkomsten van een onderzoek naar beschuldigingen over mensenrechtenschendingen. Een onafhankelijk panel van experts heeft op ons verzoek de rol van WWF onderzocht rond beschuldigingen door parkwachters in overheidsdienst in enkele landen waar we actief zijn. Daaruit kwam een aantal aanbevelingen naar voren die WWF heeft overgenomen. We zijn vastbesloten onze toezeggingen volledig na te komen zodat we een nog sterkere bondgenoot van lokale gemeenschappen zijn. Het geeft ons ook de kans én plicht het voortouw te nemen en anderen te inspireren bij de integratie van mensenrechten en natuurbescherming.

Dit is onze tweede jaarlijkse update en er is ondertussen veel vooruitgang geboekt. De focus lag het afgelopen jaar bijvoorbeeld op duurzame ontwikkeling, het ondersteunen en opkomen voor rechten van inheemse volken, en het betrekken van hun stem in de strategieën van WWF.

Het rapport laat onze vooruitgang na twee jaar zien, toegespitst op 2022 en combineert beschrijvingen van onze acties en geleerde lessen met verhalen uit het veld. Op die manier geven we een stem aan mensen die het dichtst bij de uitvoering van natuurbeschermingsprogramma's staan. Het beschrijft ook de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd en de gebieden waarop we sneller resultaten moeten boeken.

Landscape of Bardia National Park, Nepal

Wat is er bereikt?

  • In Kameroen hebben we ons hard gemaakt voor de erkenning en bescherming van toegangsrechten voor bewoners, waaronder verdere steun voor de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen overheidspartners en inheemse volkeren en hebben we met partners samengewerkt om de uitvoering van het klachtenmechanisme te vergemakkelijken. Ook hebben we de opleiding van rangers op het gebied van mensenrechten verbeterd, hebben we gewerkt aan de integratie van milieu en sociaal beleid in ons werk, en hebben we onze sociaal economische strategie afgerond.
  • In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben we onze steun aan het mensenrechtencentrum in Bayanga voortgezet, hebben we onze samenwerking met Chengeta Wildlife voortgezet om mensenrechten in het opleidingsaanbod voor boswachters te verankeren, inclusieve wervingsprocessen te ondersteunen en expertise over toezicht te delen, en hebben we met het ministerie van Justitie samengewerkt om via een versterkt partnerschap milieu- en sociale waarborgen in te voeren.
  • In de Democratische Republiek Congo hebben we de werkrelatie met het ICCN - het overheidsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de beschermde gebieden - verbeterd en hebben we meer afstemming en overeenstemming bereikt over de noodzaak van een op mensenrechten gebaseerde aanpak van de wetshandhaving in het land.
  • In de Republiek Congo hebben we onze betrokkenheid bij inheemse volkeren en lokale gemeenschappen die zich inzetten voor duurzame ontwikkeling verder versterkt; we hebben milieu- en sociale garanties en sociaal beleid in ons werk verankerd, we hebben onze klachtenmechanismen verbeterd, we hebben de samenwerkingsovereenkomst voor het beschermingsprogramma van ETIC herzien, we hebben de ontwikkeling van een gedragscode en sanctiebeleid voor overheidswachters ondersteund; we hebben input geleverd voor het ontwerp van het nationale opleidingsaanbod voor rangers, en we zijn bezig met de oprichting van een landenkantoor in Brazzaville.
  • In India hebben wij ons gericht op uitbreiding van ons team en versterking van onze interne processen voor sociale bescherming en op de voltooiing van onze landschapsonderzoeken. Wij hebben een raamwerk voor milieu- en sociale bescherming voor het Kaziranga Karbi Anglong-landschap voltooid, informatie over klachtenprocedures van de overheid verzameld en in lokaal toegankelijke formaten omgezet, onze inspanningen voortgezet om ervoor te zorgen dat in de door ons gesteunde rechtshandhavingsopleiding rekening wordt gehouden met de mensenrechten, en wij werken aan de integratie van een mensenrechtenmodule in het aanbod van alle opleidingsinstituten voor boswachters in India.
  • In Nepal integreren en versterken wij de op mensenrechten gebaseerde aanpak in programma's en activiteiten, informeren wij partners en belanghebbenden proactief over het sociale beleid en de waarborgen van het WWF en bouwen wij onze eigen capaciteit op om het WWF Environmental and Social Safeguards Framework (ESSF) volledig uit te voeren.

En wat is er nog meer gebeurd?

  • We gaan door met ESSF (Environmental and Social Safeguards Framework), ons uitgebreide raamwerk waarin werkprocessen beschreven staan om de sociale leefomgeving van lokale bevolkingen te waarborgen;
  • De aanstelling van een ombudsman waardoor gemeenschappen ook via die weg de mogelijkheid hebben om eventuele zorgen kenbaar te maken;
  • Meer inheemse en First Nations-volkeren hebben een stem in ons bestuur. Na twee nieuwe benoemingen in 2022 bedraagt het aantal vertegenwoordigers van de inheemse bevolking en de First Nations Peoples in WWF-besturen en adviesgroepen nu tien (respectievelijk zeven en drie). Deze bestuursleden zetelen in zeven verschillende kantoren van het WWF-netwerk. Verder heeft ook de internationale raad de benoeming van een inheemse en First Nations trustee in het bestuur goedgekeurd en is de wervingsprocedure gestart;
  • We hebben het proces voor opvolging van klachten en de transparantie daarvan verbeterd. Ook zijn er meer klachtenmeldpunten opgezet. In december 2022 had 89% van de WWF-kantoren een meldpunt. Dit is een flinke stijging ten opzichte van november 2021. Toen was het 63%.

Het volledige rapport (in het Engels) staat op de internationale site van WWF.

Gerelateerde artikelen

©Arthur de Bruin

Kom in actie voor levende rivieren!

Tot 12 maart aanstaande kun je door jouw zienswijze in te dienen invloed uitoefenen op de besluitvorming van de overheid over de toekomst van ons rivierengebied.
Meer info
Shutterstock

Boontje komt om zijn loontje

WWF-medewerker Corné blogt over voedsel. Deze keer: boontje komt om zijn loontje
Meer info
©Freepik / XZokzathai

ONDERZOEK: Natuur moet en kan hoger op de agenda van centrale banken en financiële toezichthouders

ONDERZOEKSRAPPORT: Natuur moet en kan hoger op de agenda van centrale banken en financiële toezichthouders
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).