Chris van Swaay / WWF-Netherlands
25 april 2023

Jouw stem voor natuurherstel en een sterke wet in Europa!

In 2030 moeten maatregelen genomen zijn die ten minste 20% van de aangetaste ecosystemen op land en zee in Europa herstellen en in 2050 geldt dat voor alle ecosystemen die nu in slechte staat verkeren. Dat staat in een nieuwe wet die de Europese Commissie heeft voorgesteld: De Europese Natuurherstelwet. 

In Europa is de biodiversiteit de afgelopen vijftig jaar achteruit gehold en veel natuurgebieden verkeren in een slechte staat. Om die almaar neergaande lijn van verlies aan natuur om te buigen, is bescherming alleen niet meer genoeg - we moeten ook investeren in grootschalig herstel van aangetaste natuur.

Deze zomer stemt het Europees Parlement over de nieuwe Europese Natuurherstelwet die eind 2023 bekrachtigd moet worden. WWF steunt dit voorstel en deze wet. En we hebben jouw steun nodig!

Nederland wil niet meewerken

Maar de Nederlandse regering is niet zo happig op deze Europese Natuurherstelwet. Zij wil niet meewerken en probeert de wet af te zwakken. En dat terwijl bijna 9 van de tien Nederlanders (88%) vinden dat natuur in Nederland essentieel is, en 69% vindt dat er méér natuur zou moeten komen (I&O Research, 2022).

Daarom roept WWF natuurliefhebbers en andere belanghebbenden op om politici in Den Haag en Brussel te laten weten dat zij natuurherstel wél heel belangrijk vinden en dat hun toekomst afhangt van een gezonde leefomgeving. Deze wet is een geweldige kans om onmisbare natuur terug te brengen in Europa; biodiversiteit, klimaat én mensen hebben er baat bij.

Jelger Herder / WWF-Netherlands

Waarom natuurherstel goed is voor iedereen

Natuur herstellen is zorgzaam zijn, voor de mensheid, voor onze planeet, voor de toekomst.

5 belangrijke redenen om de natuur te herstellen:

 • 1

  Natuurherstel helpt de biodiversiteit

  Lokale flora en fauna komen terug.

 • 2

  Natuurherstel pakt de klimaatcrisis aan

  Natuurlijke leefgebieden slaan koolstof op.

 • 3

  Natuur beschermt ons tegen natuurrampen

  Bossen en wetlands verminderen overstromingen.

 • 4

  Natuur verbetert onze gezondheid

  Toegang tot de natuur komt ons welzijn ten goede.

 • 5

  Natuur stimuleert de economie

  Elke euro die in herstelprojecten wordt geïnvesteerd, levert zo'n € 8 tot € 38 op.

Gezonde ecosystemen helpen tegen klimaatverandering

Het voorstel voor de Europese Natuurherstelwet zorgt vooral voor een verbetering van ecosystemen die koolstof kunnen vastleggen en opslaan, zoals veengebieden, oerbossen, mariene ecosystemen, rivieren en landbouwgronden. Natuurherstel komt zo de natuur ten goede, het klimaat en ons mensen.

Gerelateerde artikelen

Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Europese Natuurherstelwet biedt kans om biodiversiteits- en klimaatcrisis te stoppen

Vandaag publiceerde de Europese Commissie het wetsvoorstel voor de Natuurherstelwet. Het is een belangrijke stap in de richting van natuurherstel en daarbij het eerste belangrijke stuk EU-biodiversiteitswetgeving sinds de Habitatrichtlijn in 1992. Het Wereld Natuur Fonds heeft hoge verwachtingen en roept minister van der Wal op de wet te omarmen en uit te voeren om zo de neerwaartse spiraal van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan.
Meer info
Wild Wonders of Europe / Cornelia Doerr / WWF

Kom in actie voor een sterke Europese Natuurherstelwet

De natuur in Europa en zeker in Nederland staat onder zware druk. De voorgenomen Natuurherstelwet van de Europese Commissie is daarom hard nodig om de achteruitgang van vele soorten planten en dieren en hun leefgebieden te stoppen. Maar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer volharden in hun mening dat de wet te ver gaat en willen deze daarom op cruciale onderdelen afzwakken. Achttien natuurorganisaties vinden juist dat de wet er moet komen en roepen op om je stem te laten horen vóór een sterke Europese Natuurherstelwet.
Meer info
Jacob Kaptein / WWF-Netherlands

WWF: Nederland maak van de Europese natuurherstelwet geen tandenloze tijger

Nederland probeert samen met een aantal andere lidstaten het voorstel van de Europese Commissie voor een sterke Europese Natuurherstelwet af te zwakken. Minister Van der Wal heeft ook op een oproep van het Wereld Natuur Fonds en andere organisaties om de wet te omarmen geantwoord dat de wet in de huidige vorm te ver gaat. Het kabinet verwijst hierbij naar de huidige stikstofcrisis.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).