Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl
22 juni 2022

Europese Natuurherstelwet biedt kans om biodiversiteits- en klimaatcrisis te stoppen

Vandaag publiceerde de Europese Commissie het wetsvoorstel voor de Natuurherstelwet. Het is een belangrijke stap in de richting van natuurherstel en daarbij het eerste belangrijke stuk EU-biodiversiteitswetgeving sinds de Habitatrichtlijn in 1992. Het Wereld Natuur Fonds heeft hoge verwachtingen en roept minister van der Wal op de wet te omarmen en uit te voeren om zo de neerwaartse spiraal van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan.

De huidige inspanningen en wetgeving van Europese landen is niet toereikend en Europa slaagt er niet in het verlies in biodiversiteit om te keren in herstel. Naast nieuwe doelen voor bescherming en behoud, ambieert de Europese Commissie nu ook voor het eerst juridisch bindende doelen op te leggen aan de EU-lidstaten voor grootschalig herstel van gedegradeerde ecosystemen op land en zee en de daaraan verbonden ecosysteemdiensten, met name koolstofopslag en bescherming tegen (natuur)rampen. De lidstaten mogen overigens hun eigen nationale invulling definiëren naar gelang de context in het land. Het risico bestaat dat landen dan minder zullen doen de ambitie van dit wetsvoorstel.

Natuur onder druk

Dat er een wet komt die de natuur moet gaan beschermen is hard nodig. De natuur en de biodiversiteit staan onder druk van de mens, intensieve landbouw, overbevissing, houtkap en oprukkende steden. Het voortbestaan van duizenden plant- en diersoorten staat onder druk. Met een sterke Europese wet kunnen natuurherstelprojecten op grote schaal worden toegepast. Deze dragen bij aan de bescherming van dieren en planten, in natuurgebieden maar ook daarbuiten zoals meer natuurinclusieve landbouw en groene ruimte in steden. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden die direct helpen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan.   

Kirsten Schuijt, CEO WWF-NL: “De herstelwet is een enorme kans om natuur terug te brengen en het tij voor de klimaat- en biodiversiteitscrises te keren. Herstel van ecosystemen zoals veengebieden, bossen en zeegrasvelden kan bovendien jaarlijks miljoenen tonnen koolstof vastleggen. De aankomende tien jaar moet het keerpunt zijn om natuur op het pad naar herstel te brengen.” 

Gerelateerde artikelen

Natuurmonumenten / Bob Luijks

Natuur als oplossing tegen overstromingen in Limburg

De Nationale Postcode Loterij schenkt 2 miljoen euro voor hoogwaterambassadeurs en natuurlijke oplossingen in het Geul- en Gulpdal, Limburg. De overstromingen deze zomer in Limburg maakten één ding duidelijk: ons land moet zich schrap zetten voor de gevolgen van het veranderende klimaat. Het roer moet om. Onze eigen natuur is hierbij dé bondgenoot als oplossing voor een hoogwateraanpak met de gezamenlijke liefde van alle betrokkenen voor het unieke Zuid-Limburgse landschap. Vijf natuur- en landschapsorganisaties hebben daarom de handen inéén geslagen om samen met iedereen die het Geul- en Gulpdal een warm hart toedraagt, het tij te keren.
Meer info
Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Maak véél meer ruimte voor het water met natuurontwikkeling, dat verdient zich dubbel en dwars terug!

Klimaatverandering met hevigere regenbuien, hogere afvoeren in de rivieren en stijgende zeespiegel. We zagen vorige week de gevolgen hiervan in Nederland, Duitsland en België. Nederland wapent zich ook wel tegen deze toenemende dreigingen. Maar doen we dat wel genoeg?
Meer info
Natasja Oerlemans

Uit de stikstofimpasse: hét moment om het anders te doen

Al twee jaar moddert de politiek door met het maken van beleid dat zowel juridisch al ecologisch onvoldoende is onderbouwd om uit de stikstofimpasse te komen. Dit is dus hét moment om het anders te doen. Want de enige plek waar nu nog wel een goede aanpak kan worden afgesproken, is in het nieuwe regeerakkoord. Wij roepen de onderhandelaars daarom op eindelijk werk te maken van een ecologisch onderbouwde en juridisch houdbare stikstofreductie zodat natuurherstel kan beginnen en ondernemers, boeren, beleidsmakers weten waar ze aan toe zijn.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).