Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl
22 juni 2022

Europese Natuurherstelwet biedt kans om biodiversiteits- en klimaatcrisis te stoppen

Vandaag publiceerde de Europese Commissie het wetsvoorstel voor de Natuurherstelwet. Het is een belangrijke stap in de richting van natuurherstel en daarbij het eerste belangrijke stuk EU-biodiversiteitswetgeving sinds de Habitatrichtlijn in 1992. Het Wereld Natuur Fonds heeft hoge verwachtingen en roept minister van der Wal op de wet te omarmen en uit te voeren om zo de neerwaartse spiraal van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering tegen te gaan.

De huidige inspanningen en wetgeving van Europese landen is niet toereikend en Europa slaagt er niet in het verlies in biodiversiteit om te keren in herstel. Naast nieuwe doelen voor bescherming en behoud, ambieert de Europese Commissie nu ook voor het eerst juridisch bindende doelen op te leggen aan de EU-lidstaten voor grootschalig herstel van gedegradeerde ecosystemen op land en zee en de daaraan verbonden ecosysteemdiensten, met name koolstofopslag en bescherming tegen (natuur)rampen. De lidstaten mogen overigens hun eigen nationale invulling definiëren naar gelang de context in het land. Het risico bestaat dat landen dan minder zullen doen de ambitie van dit wetsvoorstel.

Natuur onder druk

Dat er een wet komt die de natuur moet gaan beschermen is hard nodig. De natuur en de biodiversiteit staan onder druk van de mens, intensieve landbouw, overbevissing, houtkap en oprukkende steden. Het voortbestaan van duizenden plant- en diersoorten staat onder druk. Met een sterke Europese wet kunnen natuurherstelprojecten op grote schaal worden toegepast. Deze dragen bij aan de bescherming van dieren en planten, in natuurgebieden maar ook daarbuiten zoals meer natuurinclusieve landbouw en groene ruimte in steden. Ook wordt er gezocht naar mogelijkheden die direct helpen om de opwarming van het klimaat tegen te gaan.   

Kirsten Schuijt, CEO WWF-NL: “De herstelwet is een enorme kans om natuur terug te brengen en het tij voor de klimaat- en biodiversiteitscrises te keren. Herstel van ecosystemen zoals veengebieden, bossen en zeegrasvelden kan bovendien jaarlijks miljoenen tonnen koolstof vastleggen. De aankomende tien jaar moet het keerpunt zijn om natuur op het pad naar herstel te brengen.” 

Gerelateerde artikelen

Jacob Kaptein / WWF-Netherlands

WWF over VN-Klimaattop in Dubai: 'Natuurlijke oplossingen' zijn sleutel in aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis

Aan de vooravond van de VN-Klimaatconferentie in Dubai roept het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) wereldleiders op om concrete afspraken te maken om natuur als oplossing voor de klimaatcrisis in te zetten.
Meer info
Jürgen Freund / WWF

'Natuurlijke oplossingen' zijn sleutel bij aanpak klimaat- en biodiversiteitscrisis

"Een gratis oplossing voor het klimaatprobleem, graag" stond woensdag 8 november groot op de voorpagina van de Volkskrant. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders weliswaar stevig beleid tegen klimaatverandering steunt, maar dat de te nemen maatregelen te zwaar zijn voor de normale burger. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk.
Meer info
Bildagentur Zoonar GmbH / WWF-Netherlands

Europese wet voor natuurherstel dichterbij

Na intensieve onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Commissie en de Raad is er een definitieve wettekst voor de Natuurherstelwet. Het resultaat is een politiek akkoord tussen de drie instellingen over de Europese wet die het verlies aan natuur en biodiversiteit een halt toe moet roepen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).