naturepl.com / Inaki Relanzon / WWF
04 april 2022

IPCC: Stop met klimaatvernietigende investeringen, investeer nu in klimaatoplossingen

De huidige investeringen in klimaatvernietigende activiteiten moeten zo snel mogelijk worden gestopt en dat geld moet aan oplossingen worden besteed die de CO2-uitstoot verminderen. We kunnen 40% uitstootvermindering bereiken met energiebesparende maatregelen. Die reductie is nodig om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Eén van de belangrijkste conclusies uit het vandaag verschenen IPCC-rapport is dat de komende acht jaar cruciaal zijn om met deze maatregelen en oplossingen aan de slag te gaan.

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) legt de focus in dit klimaatrapport op de vooruitgang die is geboekt bij het beperken van de wereldwijde CO2-uitstoot. Die vooruitgang is onvoldoende, we zijn te ver van het pad af om de opwarming te beperken tot 1,5 °C en de ergste risico's van klimaatverandering te vermijden.

Tijd kopen

Een andere conclusie van het rapport is inmiddels bij velen bekend, maar helaas nog steeds actueel: we moeten de uitstoot nú verminderen om het tempo van de opwarming van de aarde te vertragen. Daardoor kunnen we nog de ergste gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur voorkomen en onze inspanningen om aan de gevolgen aan te kunnen passen een kans geven.

De natuur als bondgenoot tegen klimaatverandering

De natuur speelt een onmisbare rol in het tegengaan van klimaatverandering. Nature Based Solutions – oftewel natuurlijke oplossingen - kunnen helpen bij het absorberen en opslaan van koolstof. Moerassen, venen en kustecosystemen zoals mangroves en zeegrasvelden leggen bijvoorbeeld grote hoeveelheden koolstof vast. Ook bossen vormen een natuurlijke opslag van koolstof.

WW183195 mangrove
Een mangroveboom in Maleisië

Werken met natuur helpt mensen

Als we mét de natuur werken helpt dat ook om lokale bewoners te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. Natuurlijke oplossingen bij lokale gemeenschappen hebben bovendien een versterkend effect op de lokale economie, de beschikbaarheid van voedsel en voor het voorzien in levensonderhoud. Een voorbeeld is mangrovebos. Herstel van deze bossen zorgt voor natuurlijke kustbescherming voor mensen bij zeespiegelstijging, vormt een kraamkamer voor vissen en zoogdieren en kan bijdragen aan een divers voedselpatroon en verdienmodel voor mensen die daar wonen.

Niets doen is onbetaalbaar

Merijn Hougee, zoetwaterexpert bij WWF-NL: “We hebben nog maar acht jaar in de allesbepalende jaren tot 2030 om 1,5ºC binnen handbereik te houden. Het is duidelijk dat klimaatverandering alleen maar sneller gaat dan gedacht. De kosten van actie zijn lager dan de kosten van niets doen - actie om de klimaatcrisis te bestrijden is een investering in onze toekomst en geen kostenpost. Als we nu snel de uitstoot kunnen verlagen en investeren in natuurlijke oplossingen, verlagen we de toekomstige klimaatrisico's voor mens en natuur.”

Het IPCC is het klimaatwetenschappelijke orgaan van de Verenigde Naties en hun rapporten worden gebruikt door beleidsmakers en regeringen om inzicht te krijgen in de voortgang van landen in de klimaataanpak.

Het klimaatrapport van IPCC

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change

Gerelateerde artikelen

Neil Ever Osborne WWF-US

Om de natuur te redden mag de VN Biodiversiteitstop in Montreal niet falen

De VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) die deze week begint, is een niet te missen kans om het almaar snellere verlies van biodiversiteit en de groeiende voedselonzekerheid aan te pakken. Er moet een ambitieuze wereldwijde overeenkomst gesloten worden om de natuur en de biodiversiteit te redden. Zij zijn immers de basis van onze levens zijn.
Meer info
Sanjog Rai / WWF-Nepal

Eén op vijf sneeuwluipaarden verdwenen in afgelopen 20 jaar

Het aantal sneeuwluipaarden is in de afgelopen jaren enorm afgenomen. Deze grote katachtige wordt bedreigd door klimaatverandering en door het verdwijnen van zijn leefgebied. Er zijn nu ongeveer 4000 individuen over, verspreid over 12 landen in Centraal-Azië.
Meer info
Global Warming Images / WWF

De klimaattop: wat leverde het op?

Tijdens de klimaattop COP27, die zondagochtend eindigde, werd een hoognodige stap gezet in de richting van een schadefonds. Helaas werd geen overeenstemming bereikt over maatregelen om de uitstoot verder te verminderen. Hierdoor glijdt de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C weg. Met ernstige gevolgen voor de wereld, voorziet WWF-NL.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).