WWF / Bas Huijbregts
21 december 2020

Duizenden beschermde planten en dieren onderschept en ingeleverd

Bij een landelijke actie tegen illegale handel in beschermde plant- en diersoorten zijn duizenden beschermde planten en dieren in beslag genomen. Waaronder 30.000 cactussen, een duizelingwekkende 26.000 kilo haaienvlees en meerdere opgezette zeeschildpadden. Er werd zelfs een levend witoorpenseelaapje onderschept.

Tussen 1 september en 10 november 2020 werkten verschillende overheden onder de noemer ‘Operatie Cactus’ samen aan gerichte handhavingsacties. De resultaten deelde minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op 21 december in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “Illegale handel in bedreigde plant- en diersoorten behoort tot een van de meest lucratieve vormen van criminaliteit wereldwijd en vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. De Nederlandse overheid werkt aan de uitvoering en handhaving van het CITES-verdrag. Ook de vangst van dit jaar laat zien dat het hard nodig is. Zo gaan wij illegale handel tegen en beschermen wij soorten tegen uitsterven in het wild.”


Inleverpunt voor beschermde planten en dieren

Om te voorkomen dat voorwerpen van beschermde planten en dieren (onbedoeld) illegaal op de markt komen openden het Wereld Natuur Fonds, IFAW en het ministerie van LNV in november 2019 een inleverpunt voor voorwerpen van beschermde planten en dieren, zoals: ivoren beeldjes, producten van slangenleer of koraal. Het afgelopen jaar werden daar onder andere 19 ivoren slagtanden, 350 ivoren voorwerpen (zoals sierraden of beeldjes), schilden van zeeschildpadden, verschillende huiden en koraal ingeleverd. Ook leverde iemand de hoorn van een neushoorn in. Daarvan is niet alleen de handel, maar ook het bezit verboden.

“Dat er zoveel planten en dieren in beslag genomen en ingeleverd worden laat zien dat er ook in Nederland illegale handel in planten en dieren plaatsvindt. En dat we, naast internationale handel, ook aandacht moeten blijven houden op het verduurzamen van handel in Europa én Nederland. We zijn dan ook blij met het inleverpunt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zodat we iedereen in Nederland de gelegenheid geven op een goede manier afstand te doen van voorwerpen zoals ivoor of koraal. Goede initiatieven om illegale handel in bedreigde dieren en planten te stoppen.” vertelt Elke van Gils, wildlife-expert WWF-NL.

 

 

Over het algemeen is het bezitten van CITES-voorwerpen niet strafbaar, maar de handel zonder juiste documenten wel. Het inleverpunt biedt een oplossing om op goede wijze afstand te doen van dergelijke voorwerpen. Het inleveren gebeurt vrijwillig en anoniem en voorkomt dat voorwerpen illegaal op de markt worden gebracht. Ingeleverde voorwerpen worden voor educatieve doeleinden gebruikt of vernietigd.


CITES

Ruim 180 landen hebben in het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) afspraken gemaakt over het internationaal verhandelen van bedreigde dieren en planten. Het doel: voorkomen dat door internationale handel een soort in het wild sterk in aantallen afneemt of uitsterft. In het kader van het “EU Action Plan against Wildlife Trafficking” en de INTERPOL-actie “Thunder 2020” is Operatie Cactus uitgevoerd. Tijdens de actie werkte het ministerie van LNV, net als in voorgaande jaren, samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Douane, politie en het Openbaar Ministerie.

Gerelateerde artikelen

Mens-dierconflicten één van de grootste bedreigingen voor wilde diersoorten

Meer info

13 Europese bizons vrijgelaten om de genetische diversiteit in zuidelijke Karpaten te vergroten

Een kudde van 13 vrouwelijke Europese bizons is net aangekomen in de zuidelijke Karpaten in Roemenië om vrij te worden gelaten in het wild. Dit vergroot de genetische diversiteit van de kuddes die er al rondlopen en zorgt ervoor dat de populatie op een gezonde manier kan blijven groeien.
Meer info

Door de mazen van de wet - de rol van EU en VK in de handel in tijgers

Door zwakke wetgeving en beperkte controles op faciliteiten met in gevangenschap levende tijgers in de EU en het VK, is er een aanzienlijke kans dat delen van tijgers, zoals huiden en botten, in de illegale handel terechtkomen. De vraag naar tijgerproducten wordt daardoor in stand gehouden, of versterkt.
Dat is de conclusie van het rapport Falling Through the System: The role of the European Union captive tiger population in the trade in tigers van WWF en TRAFFIC.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).