Luke Duggleby / WWF-US

Inspiratie nodig?

Lees hier een aantal voorbeelden van projecten waaraan het INNO-fonds heeft bijgedragen.

Het INNO-fonds steunt al sinds 2003 Nederlandse stichtingen die op een innovatieve manier natuur beschermen. Omdat het de bedoeling is dat jij zelf het idee gaat uitvoeren dat je instuurt naar de INNO Student Challenge, is het handig om van tevoren goed na te denken over hoe je het idee kan uitvoeren en wie of wat je daarbij nodig hebt. Om je een handje op weg te helpen geven we hier een paar voorbeelden van projecten die gesteund zijn door het INNO-fonds.

Recycled Park in Rotterdam

Recycled Island Foundation

De INNO-subsidie was startkapitaal en heeft geholpen om het project van de grond te krijgen.”

80% van al het plastic komt in de zee terecht via rivieren. Het is daarom belangrijk dat het plastic in de rivieren wordt opgevangen, voordat het de zee in kan gaan. 

  • Dit is wat Recycled Island Foundation in Rotterdam doet; zij vangen plastic uit de rivieren door middel van een plasticvisser
  • Met het opgevangen plastic creëren zij drijvende groenvoorzieningen
  • Dit heeft zowel meerwaarde voor de bewoners van Rotterdam als een ecologische functie
Neushoorn in het gras Jonathan Caramanus / Green Renaissance / WWF-UK

Smart Parks Foundation

INNO heeft aan de wieg gestaan voor de ontwikkeling van Smart Parks.”

Smart Parks heeft een privé-netwerk geïmplementeerd in een wildpark in Tanzania op basis van LoRaWan technologie. Daarnaast hebben ze sensoren in de hoorns van de ernstig bedreigde zwarte neushoorns geïmplanteerd. Met dit netwerk en de sensoren geven ze rangers de mogelijkheid om nauwkeurig de locatie en activiteiten van grote zoogdieren te monitoren en ze te beschermen tegen stropers. Dit netwerk is veel lastiger te hacken dan voorheen gebruikte netwerken. Deze methode kost minder tijd en minder energie en is daarnaast ook goedkoper.

Door de steun van het INNO-fonds heeft Smart Parks in één van de parken waar ze werken, het bereik van het netwerk kunnen vergroten. Hierdoor worden nu alle zwarte neushoorns in dat park beschermd.

Drie honden Ron van de A

Painted Dog Conservation Foundation

INNO had een grote meerwaarde. Dankzij INNO kon de eerste stap gezet worden en de stichting kon daarna groeien.”

De stichting Painted Dog Conservation Foundation zet zich in voor de Afrikaanse wilde hond. Minder dan 7.000 Afrikaanse wilde honden zijn over op het continent Afrika. Verlies van leefgebied en het stropen van deze mooie dieren zijn de grootste gevaren. Bescherming is meer dan nodig om deze soort te kunnen behouden. Met behulp van subsidie vanuit het INNO-fonds heeft de stichting een DNA-onderzoek kunnen doen om de gezondheid van de populatie Afrikaanse wilde honden vast te stellen. Daarnaast heeft de stichting halsbanden kunnen ontwikkelen die de Afrikaanse wilde honden beschermen tegen valstrikken. Dankzij de introductie van deze halsbanden is het sterftepercentage van wilde honden die in een valstrik komen met 70% gedaald.

Meer inspiratie nodig?

Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door deze projecten. Meer inspiratie nodig? Hieronder worden nog een paar problemen toegelicht.

  • De grootste veroorzaker van ontbossing en ocean dead zones (gebieden waar geen leven in de zee mogelijk is vanwege een tekort aan zuurstof) is de vee industrie. Er zijn dus duurzamere alternatieven nodig om onze planeet te redden. Heb jij een goed idee voor een duurzaam alternatief, doe dan mee aan de challenge!
  • Plasticvervuiling is een groot probleem, 80% van het afval dat in de zee terecht komt, komt daar via rivieren. Heb jij een geniaal idee om plastic op te vangen uit rivieren voor het de zee bereikt of een ander idee over hoe wij de plastic problematiek kunnen oplossen? Doe dan mee!
  • Of heb jij een idee over hoe we olifanten beter kunnen beschermen, bossen kunnen behouden, bijvangst van vissen kunnen verminderen, of een ander innovatief idee, doe dan mee aan de challenge!

Weet je niet zeker of jouw idee in aanmerking komt voor de challenge? Neem dan contact met ons op!

Heb jij het idee om de wereld te redden?