Shutterstock

Wat is de ‘Voice for the Planet’?

Met deze petitie willen we samen 1 miljoen stemmen verzamelen voor de natuur om biodiversiteitsverlies te stoppen en te werken aan herstel van natuur

Lees meer

Wat is er aan de hand?

Het gaat niet goed met de natuur. Bossen verdwijnen, de aarde warmt op en in de zee zit meer plastic dan vis. Niet alleen in het buitenland maar ook in Nederland gaat het slecht met de natuur. Bijna nergens in Europa is nog zo weinig natuur over als in Nederland! Slecht nieuws, ook voor ons. De crisis waar we nu inzitten, laat zien hoe belangrijk het is om de natuur om ons heen te hebben. We zijn onderdeel van de natuur. We kunnen er sporten en ontspannen. Maar de natuur doet veel meer, het zorgt ook voor ons voedsel en water en het beschermt ons tegen ziektes. De natuur is van levensbelang.

naturepl.com / Chris & Monique Fallows / WWF

Een toekomst voor de natuur

2021 is een cruciaal jaar voor de natuur op aarde. Een jaar waarin we de kans hebben om het tij te keren. Wereldwijd worden er namelijk door politieke leiders belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van het klimaat en biodiversiteit. Wij roepen hierbij op tot een wereldwijd Biodiversiteitsakkoord zodat politici en wereldleiders beslissingen nemen die niet ten koste gaan van de natuur, maar juist bijdragen aan bescherming en herstel ervan!

Voice for the Planet

De natuur zelf heeft geen stem. Maar wij wel. Daarom vraagt WWF aan mensen om natuur een stem te geven en de Voice for the Planet petitie te tekenen. Wereldwijd worden 1 miljoen ‘voices’ verzameld en aangeboden aan politici en wereldleiders om te laten zien hoe groot de steun is voor natuur. Zo wordt het duidelijk dat er nú actie nodig is om biodiversiteitsverlies te stoppen en natuurherstel op nummer 1 te zetten!

Jouw stem is zó belangrijk

Geef natuur een stem. Teken de Voice for the Planet. Juist nu.

Neil Ever Osborne / WWF-US

Het aanbieden van de stemmen

Alle stemmen worden aangeboden op deze belangrijke momenten.

 • 1

  Bij de formatie van het nieuwe kabinet in Nederland

  We zetten in op een groen regeerakkoord met plannen voor meer en betere natuur met:

  • meer natuurgebieden in Nederland;
  • het in samenhang aanpakken van de klimaat- en biodiversiteitscrisis;
  • het inzetten van natuur als deel van de oplossing voor bedreigingen in Nederland, zoals zeespiegelstijging en droogte;
  • Nederland als Europees koploper op het gebied van bescherming van de meest waardevolle natuurgebieden in de wereld.
 • 2

  Bij de VN Biodiversiteitstop in Kunming, China, in oktober 2021 en april 2022

  2021 is een belangrijk moment voor de wereldwijde biodiversiteit. Dan vindt namelijk de Biodiversiteitstop (CBD CoP15) plaats in Kunming, China. Hier buigen wereldleiders zich over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat wereldwijd de biodiversiteit niet verder afneemt, zodat we de leefbaarheid van de planeet kunnen garanderen?

  Doel is dat er internationale afspraken komen die, naar voorbeeld van het Klimaatakkoord van Parijs, concrete doelen stellen voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit. Zoals de bescherming van minstens 30 procent van het land- en zeeoppervlak. Ook Nederland zal deelnemen aan deze wereldtop. De Biodiversiteitstop vindt plaats op twee momenten, in oktober 2021 en april 2022

 • 3

  Bij de VN Klimaattop (COP26) in Glasgow, Schotland, in november 2021

  COP26 is de belangrijkste klimaattop sinds de top van 2015 in Parijs, waar bijna tweehonderd landen het akkoord van Parijs afsloten. Zij beloofden de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius via het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. De top in Glasgow is het begin van een nieuwe fase in wereldwijde klimaatactie: de afspraken die bij het klimaatakkoord in 2015 zijn gemaakt, krijgen hier verdere invulling. De top biedt landen de kans om nieuwe, ambitieuzere klimaatplannen in te dienen om te zorgen dat de afspraken van Parijs nagekomen worden.