Sanchez & Lope / WWF

Steun deze bizondere missie

Laat de kudde Europese bizons in Roemenië groeien van 150 naar 500 zodat ze Europa’s laatste oerbossen kunnen beschermen.

Ja, ik help mee

In de Roemeense Karpaten vind je nog oerbossen, maar ze zijn in gevaar door de gevolgen van klimaatverandering, branden en illegale houtkap. Gelukkig is het nog niet te laat. De Europese bizon kan ons helpen dit gebied gezond te houden, maar daar hebben we wel een grotere kudde voor nodig. 

Zo houden bizons het bos gezond

Minder bosbranden

Bizons eten ondergroei waardoor branden minder groot worden en door platgestampte grond op hun wandelroutes kan vuur zich minder snel verspreiden. 

Biodiversiteit

Ze zorgen voor meer biodiversiteit door bomen om te duwen zodat er meer licht en ruimte is voor nieuwe planten. Ook verspreiden ze zaden via hun vacht en uitwerpselen. 

Meer insecten

Dit trekt insecten aan.En die trekken op hun beurt weer verschillende amfibieën, kleine zoogdieren en vogelsoorten aan. 

Levenscyclus

Dat zijn prooidieren van de lynx en de vos, die op zijn beurt ook weer voer is voor wolven en beren.Zo profiteert het hele ecosysteem! 

Eenmalige gift

Met het versturen van dit formulier machtig je Stichting het Wereld Natuur Fonds en je bank om éénmalig een incasso-opdracht uit te voeren.
Jouw voorkeuren
Europese bizon of wisent in Slowakije WW229371.jpg
© Tomas Hulik

Jouw steun maakt het verschil! Om een gezonde kudde van 500 bizons te creëren, hebben we 200.000 euro nodig.  

  • Voor 100 euro: help je bizon-DNA analyseren zodat we de kudde genetisch gezond kunnen houden

  • Voor 269 euro: kopen we anti-stroperij uitrustingen

  • Voor 500 euro: installeren we een cameraval

Help de bizon en bescherm zo het hele ecosysteem

Meer bizons betekent meer natuur. Dankzij jouw steun kunnen we dit landschap beschermen: