WWF-Indonesia / Samsul Komar

De olifant van Sumatra

De toestand van de Sumatraanse olifant is kritiek, omdat de dieren ernstig worden bedreigd door stroperij, verlies van leefgebied en conflicten met mensen.

 • Status: Ernstig bedreigd
 • De olifant van het Indonesische eiland Sumatra

De Sumatraanse olifant

Sumatraanse olifanten leven in tropische bosgebieden op Sumatra. Ze zijn kleiner dan de Indische olifant en worden ongeveer 2 tot 3 meter hoog. Ze voeden zich met verschillende planten en laten de zaden daarvan vallen waar ze ook gaan, wat bijdraagt ​​aan een gezond bosecosysteem. Ze delen hun leefgebied met verschillende andere bedreigde diersoorten, zoals de Sumatraanse neushoorn, tijger en orang-oetan, en talloze andere soorten die allemaal profiteren van de aanwezigheid van de olifant.

WWF-Indonesia

Wat is er aan de hand?

De toestand van de Sumatraanse olifant is kritiek. De dieren worden ernstig bedreigd door stroperij omdat hun slagtanden veel geld waard zijn. Door het kappen van bosgrond voor landbouw verliezen de dieren grote stukken van hun leefgebied. Op zoek naar voedsel leggen de dieren lange stukken af en komen dan vaak in aanraking met mensen.

Waarom is het belangrijk om de Sumatraanse olifant te beschermen?

Sumatraanse olifanten voeden zich met veel verschillende planten en spelen daardoor een belangrijke rol bij de verspreiding van zaden en de instandhouding van het bos.

Neil Ever Osborne / WWF-US

Waardoor wordt de Sumatraanse olifant bedreigd?

 • 1

  Stroperij

  Sumatraanse olifanten hebben doorgaans kleinere slagtanden dan andere olifanten, maar ze zijn groot genoeg om stropers te verleiden de dieren te doden en hun slagtanden te verkopen op de illegale ivoormarkt. Alleen mannelijke Aziatische olifanten hebben slagtanden, dus elk geval van stroperij brengt de verhouding tussen ​​de geslachten verder uit balans, wat de voortplantingspercentages voor de soort verder beperkt.

  Lees verder
 • 2

  Verdwijnend leefgebied

  In 2012 werd de status van de Sumatraanse olifant op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten veranderd van 'bedreigd' in 'ernstig bedreigd'; de helft van de populatie ging verloren in één generatie - een achteruitgang die grotendeels te wijten is aan het verlies van leefgebied. Sumatra kent een van de hoogste ontbossingscijfers binnen het verspreidingsgebied van de Aziatische olifant, wat lokale uitsterving van olifanten in veel gebieden op Sumatra betekent.

  Lees verder
 • 3

  Mens-dierconflicten

  Als gevolg van de snelle ontwikkeling en ontbossing op Sumatra komen olifanten vaak in contact met menselijke nederzettingen. Ze plunderen gewassen, vertrappen huizen en soms verwonden of doden ze zelfs mensen. De getroffenen nemen soms wraak en vergiftigen de olifanten of schieten ze neer.

  Lees verder

Wat doet WWF?

Als reactie op het stropen van olifanten (en tijgers) in Centraal-Sumatra hebben WWF en zijn lokale partners gecoördineerde wildeenheden opgezet die antistroperij-patrouilles uitvoeren, valstrikken opsporen en in beslag nemen, lokale mensen voorlichten over de geldende wetten tegen stroperij, en autoriteiten helpen criminelen te arresteren. Het bewijs dat wordt verzameld door wildeenheden draagt ertoe bij dat stropers voor de rechter worden gebracht. In veel Aziatische landen werkt WWF samen met TRAFFIC, het monitoringnetwerk voor de handel in wilde dieren en planten, om de dreiging te verminderen die uitgaat van de illegale binnenlandse en buitenlandse ivoormarkten.

Meer weten?

Julia Thiemann / WWF-Germany
Olifantensoorten
Olifantensoorten
Lees meer over de verwanten van de Sumatraanse olifant, zoals bijvoorbeeld de Indische olifant!
Mahmud Yani / WWF-Indonesia
Borneo, Sumatra en Papoea
Borneo, Sumatra en Papoea
Lees meer over het leefgebied van de Sumatraanse olifant.

Gerelateerde artikelen

Merijn van Leeuwen

Three Basins Summit: een belangrijke start voor samenwerking tussen regeringen

De staatshoofden en regeringsleiders die afgelopen week bijeenkwamen in Republiek Congo voor de Three Basins Summit hebben toegezegd nauw te gaan samenwerken. De landen erkenden hoe belangrijk de samenwerking is en kwamen overeen om in een 7-puntenplan manieren te ontwikkelen om de bossen te beschermen. De top heeft echter niet geleid tot een alliantie tussen de landen in de drie tropische bossengebieden, Amazone, Zuidoost-Azië en Congo, zoals WWF had gehoopt.
Meer info
Martin Harvey / WWF

Three Basins Summit: WWF roept op tot meer actie en financiering voor behoud tropische bossen

Vandaag begint in Republiek Congo een topconferentie over de drie grootste regenwoudgebieden op aarde, Amazone, het Congobekken en Zuidoost-Azië, op initiatief van de leiders van landen uit die regio’s. WWF spoort de regeringen van landen met tropische regenwouden aan om een sterke alliantie te smeden om bescherming, duurzaam beheer en herstel van deze kostbare bosecosystemen gezamenlijk te coördineren, opschalen en te versnellen.
Meer info
Roger LeGUEN

6 dieren die last hebben van klimaatverandering

Klimaatverandering is de laatste jaren duidelijk merkbaar. We hebben te maken met meer hittegolven, overstromingen en de zeespiegel stijgt. Ook diersoorten hebben hier last van, de ene meer dan de andere. We zetten 6 dieren voor je op een rijtje die slachtoffer worden van klimaatverandering.
Meer info
Elephant Connection

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!