Gareth Bentley / WWF-US
KAZA

Maureen Mbao: Held in het Veld

Duurzame landbouw voor een beter leven, voor zowel natuur als mens

Dit is Maureen Mbao

Een boerin die met haar kinderen woont in het zuidwesten van Zambia. Een plek waar je de droogte van de Kalahari-woestijn kan vóelen. Waar de gewassen droog en dor zijn. Een plek die zelden verrast wordt door regen… 
 
Maureen is alleenstaande moeder en woont in één van de armste en meest afgelegen gebieden van Zambia. Enige tijd stond ze sceptisch tegenover duurzame landbouw. Tot ze doorkreeg hóe deze manier van boeren haar leven enorm kon verbeteren.

 

Klimaatverandering en olifanten

Maureenakkers liggen in het droge uiterste zuidwesten van Zambia, in het grensoverschrijdende natuurgebied Kavango-Zambezi (KAZA). Een plek waar de bodem snel uitgeput raakt. “Ik kon nooit een akker langer dan drie jaar gebruiken”, vertelt Maureen.  
 
Om hun gezinnen te voeden zijn landbouwers zoals zij gedwongen telkens op zoek te gaan naar nieuwe akkers, waarvoor bos en wilde natuur moeten wijken. Ook ligt in het gebied waar Maureen woont een belangrijke trekroute voor olifanten. Deze olifanten zijn afhankelijk van het voedsel in het bos - dat steeds kleiner wordt door de behoefte aan akkers. Incidenten waarbij hongerige olifanten hele oogsten plunderen komen geregeld voor. Een ramp voor mensen die afhankelijk zijn van hun landbouwopbrengsten die al onder druk staan door klimaatverandering.  
 
Het is dus zaak om bossen te laten staan voor wilde dieren en tóch genoeg opbrengst te hebben van het akkerland. Dat kan met een andere manier van grond bewerken, betere zaden én het gebruik van natuurlijke mest. Oftewel: natuurvriendelijke landbouw. WWF vroeg Maureen of zij het wilde proberen

Gareth Bentley / WWF

'Smart farming champion'

Maureen is een van de ‘smart farming champions’ die met WWF samenwerken. Dit houdt in dat zij landbouw op een natuurvriendelijke manier bedrijft. Onder andere door gewassen in geulen te verbouwen. Dit beschermt de bodem zodat deze beter water vast kan houden en langer vruchtbaar blijft. En deze manier van verbouwen werpt zijn vruchten af! “Ik kan nu mijn familie voeden zonder overheidssteun!”. 
 
Ook inspireert en traint Maureen andere boeren om haar voorbeeld te volgen. De boeren werken met betere en meer gevarieerde zaden en leren hoe ze verlies van gewassen door bijvoorbeeld ziekten kunnen vermijden. Maureen: “Wat me echt raakte in dit project was de betrokkenheid van onze gemeenschap. En… er doen zelfs meer vrouwen dan mannen mee! 

© Gareth Bentley / WWF-US

Duurzame Landbouw

Hoe en waar we ons voedsel verbouwen, is misschien wel de belangrijkste uitdaging waarmee we in deze eeuw op deze planeet worden geconfronteerd. Dat geldt hier, maar ook voor kleine voedselproducenten in Afrika zoals Maureen. Zij ging in op het aanbod van WWF om te onderzoeken of ecologisch boeren iets voor haar zou zijn en heeft nu veel meer opbrengst dan vroeger. Duurzame landbouw is beter voor het milieu en het bos blijft overeind voor wilde dieren zoals olifanten. Tegelijkertijd lopen de olifanten niet meer over Maureens akkers. Zo krijgen boeren als Maureen een beter leven!  

Lees meer

Wil je meer weten over het KAZA gebied of over hoe WWF zuidelijk Afrika beschermt?

Gareth Bentley / WWF-US
Wilde Buren
Wilde Buren
Jasper Doest
Zuidelijk Afrika
Zuidelijk Afrika