Zo gaat het met deze 8 soorten in Nederland

CreativeNature NL

De natuur in Nederland verandert. Dat komt door bedreigingen als stikstof, verdroging en versnippering  van leefgebieden. Maar we zien ook positieve veranderingen, want tegelijkertijd zijn we hard aan het werk om de natuur te herstellen. Met sommige soorten gaat het inmiddels weer goed, met andere helaas nog niet. Ontdek hoe het gaat met deze 8 soorten in Nederland.

Met deze soorten gaat het goed

Otter

Door natuur weer met elkaar te verbinden is het mogelijk om belangrijke roofdieren terug te krijgen in een gebied. De otter is daar een heel goed voorbeeld van! Door natuurherstel zijn waterrijke gebieden beter met elkaar verbonden door natuurvriendelijke oevers en genoeg veilige doorgangen bij wegen.

Ook staat er het hele jaar door riet langs de oever, doordat er anders en minder wordt gemaaid. Zo kan de otter zich goed verstoppen. En het is hard nodig, want nog steeds wordt er ieder jaar een kwart van de otters in Nederland doodgereden.  

Otter_WW1127426_credits _ naturepl.com _ Andy Rouse _ WWF.jpg

Slechtvalk

Met het snelste dier ter aarde gaat het ook goed. De (Midden-Europese) populatie slechtvalken stijgt jaarlijks met ongeveer 21%! Het dier maakt graag gebruik van menselijke hulpmiddelen, zoals gebouwen. Er zijn nu dan ook meer nestkasten opgehangen op industrieterreinen, die het makkelijker maken voor het dier om zich voort te planten. Er is ook een stop gezet op de insectenverdelger ‘DDT’.

Slechtvalk_WW1110712_credits_Wild Wonders of Europe - Laurent Geslin - WWF.jpg

Moeraswolfsklauw

Van dit plantje heb je misschien nog nooit gehoord. De moeraswolfsklauw is een klein, groen plantje dat waarschijnlijk al meer dan 400 miljoen jaar op onze aarde voorkomt.

Door neerslag van stikstof en nieuw beheer van heide verdween het plantje van de oevers van vennen en natte heidegebieden. Door te plaggen op de heide komt het plantje weer terug. Sinds 1975 is het totaal van de moeraswolfsklauw met 407% gestegen! Het blijft nog wel wat instabiel, en plaggen op de lange termijn is nodig om te soort te behouden.

Moeraswolfklauw _ credit Gertjan van Noord.jpg

Bever

De bever is in 1988 opnieuw geïntroduceerd in Nederland, in de Biesbosch. Sindsdien heeft hij zich succesvol gevestigd en verspreid door het hele land. De bever doet het zo goed, omdat er niet meer op hem gejaagd mag worden én hij veel profijt heeft van het verbinden van natuurgebieden.

Tegelijkertijd werkt de bever zelf ook aan natuurherstel. Door het bouwen van dammen in stromend water, zorgt de bever voor het vasthouden van water op een natuurlijke manier. Het graven van holen in dijken en taluds van (spoor)wegen heeft wel nauwe aandacht nodig, zodat we veilig kunnen blijven samenleven met de bever.

Bevers credits Jacob Kaptein.jpg

Met deze soorten gaat het minder goed

Egel

De egel vind je eigenlijk overal in Nederland, in natuurgebieden, landbouwgronden en ook in stedelijk gebied. Maar sinds 1994 gaat het slecht met dit schattige diertje. Er vallen jaarlijks veel slachtoffers in het verkeer en versnipperde natuur door bijvoorbeeld schuttingen of het weghalen van struiken, bedreigen de egel.

Egelopvangen hebben het vooral druk in de zomer, wanneer de opvang vol zit met verzwakte egels. De droogte van de afgelopen zomers maakt het leven van de egel namelijk ook erg zwaar en bemoeilijkt de voortplanting.

Egel_2153203_credits  Shutterstock_Coatesy_ WWF.jpg

Adder

De adder is de enige gifslang in Nederland en komt voor in hoge zandgronden (met uitzondering van de duinen). Het leefgebied van de slang is daardoor niet groot, veel van deze gebieden zijn niet aaneengesloten en ze worden veel gebruikt voor andere doeleinden. De adder heeft ook veel last van de droge periodes in de zomer.

Adder_WW257890_credits Ola Jennersten WWF.jpg

Donker pimpernelblauwtje

Als je het donker pimpernelblauwtje ziet heb je veel geluk. In 2022 vlogen er nog maar tussen de 10 tot 20 exemplaren van deze kleine vlindersoort in Nederland.

Dit vlindertje ziet er op het oog misschien niet bijzonder uit, maar de rupsen hebben een slim trucje bedacht om veilig te overwinterteren. Na een paar weken in de bloemen van de grote pimpernelplant geleefd te hebben, wordt hij door mieren meegenomen naar hun nest, hij lijkt namelijk sprekend op de larve van een mier. Tot het volgende jaar leeft hij hier tot hij als vlinder uitvliegt.

Hij is dus erg kwetsbaar: verkeerd maaien vernietigt de rupsjes in de bloemknoppen, droge periodes maken het lastig voor de bloemen om te overleven en zware maaimachines bedreigen de mieren waarvan de vlinder afhankelijk is.

donker pimpernelblauwtje - Kars Veling.jpg

Konijn

Een wild konijn leeft vooral in zandgronden, zoals duinen, maar ook in opgespoten zand in stedelijk gebied. In de periode tussen 1997 en 2021 heeft het konijn de grootste aantallendaling gekend van alle zoogdieren in Nederland. Door virusinfecties sterven veel konijnen kort achter elkaar en herstellen de groepen zich maar gedeeltelijk. Ook heeft het konijn last van stikstofneerslag. De zanderige gronden groeien dicht en zo verkleint het leefgebied van het dier.

Konijn - credits Jelger Herder .jpg

Wat kan jij doen?

Verduurzaam je gedrag

Iedereen kan helpen de natuur te beschermen. Kleine dingen kunnen soms al een grote impact hebben. Van het stoppen met eenmalig gebruiken van plastic tot het aanpassen van je eetgewoontes.

Lees onze tips
Millingerwaard van bovenaf

Lees het rapport

Als WWF steunen we op de wetenschap en daarom zijn rapporten als deze erg belangrijk! Benieuwd geworden naar het rapport dat deze informatie verzameld heeft?

Download het rapport