WWF-US / Keith Arnold

Groen stemmen

Jouw stem telt. Juist nu is het extra belangrijk om jouw groene stem te laten horen voor Europa. Waarom? En hoe? Lees het hier.

Om de Europese doelen voor natuur en klimaat te halen moet ook de politiek nog flink aan de slag de komende jaren. De meeste Europese landen, waaronder Nederland, blijven ver achter op de huidige doelstellingen voor natuur en biodiversiteit. Op 6 juni zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Met 80% van onze natuurwetgeving die in Brussel tot stand komt staat er veel op het spel. Het Wereld Natuur Fonds roept iedereen op om te stemmen met je groene hart, zowel voor mens als natuur!

 

5 goede redenen om groen te stemmen


1. Bescherming tegen klimaatverandering
Natuur beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Stem voor beleid dat onze natuur beschermt. Daarmee beschermen we ook onszelf.

2. Toegang tot schoon drinkwater
Ongeveer 1 op de 3 Europeanen heeft niet regelmatig toegang tot schoon water. Klimaatverandering verergert het probleem. Stem voor toegang tot schoon water.

3. Betaalbare elektriciteit
De elektriciteitsrekeningen van huishoudens kunnen omlaag als we niet langer afhankelijk zijn van dure en onbetrouwbare fossiele brandstoffen. Stem voor hernieuwbare energie en help elektriciteit voor iedereen betaalbaarder te maken.

4. Voldoende voedsel
Klimaatverandering bedreigt de voedselproductie in Europa. Zonder natuur is er geen voedsel. Gebruik je stem om de natuur te beschermen en ervoor te zorgen dat er voldoende voedsel beschikbaar is.

5. Betaalbaar openbaar vervoer
Openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen. Stem voor betaalbaar, schoon vervoer.

 

Scorebord van het Europees Parlement

We helpen je graag om een geïnformeerde stem uit te brengen voor mens en natuur bij de komende EU-verkiezingen. Daarom hebben we in samenwerking met BirdLife Europe, Climate Action Network (CAN) Europe, European Environmental Bureau en Transport & Environment de stemresultaten van Europarlementariërs van de afgelopen vijf jaar nauwkeurig geanalyseerd. De resultaten zijn verwerkt in een scorebord. Gebruik deze interactieve tool om een overzicht te krijgen van de stemprestaties van de nationale politieke partijen en Europese Parlementaire Groepen.

Verkiezingsbeloften

We hebben verschillende politieke partijen een vragenlijst gestuurd om te kijken in hoeverre hun verkiezingsbeloften overeenkomen met de prioriteiten van WWF. Klik hieronder op het onderwerp om de reacties te zien. In het complete rapport kun je de uitgebreide beantwoording, en vaak ook toelichting, van de deelnemende partijen vinden.

Over klimaatverandering

climate.png

Over sociaal-economisch beleid

on socioeco.png

Over de natuur

on nature.png

Over voedsel en landbouw

on food.png

Over de Europese Green Deal

on EGD.png

Natuur kan niet stemmen, jij wel!

Bij de Europese verkiezingen kun je je stem uitbrengen op een politieke partij die jouw standpunten over natuurbehoud en duurzaamheid vertegenwoordigt. Denk goed na over welke partij het beste aansluit bij jouw visie op deze belangrijke onderwerpen en laat je stem horen!
Kijk op de websites van de politieke partijen voor de kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma. Meer praktische informatie over de Europese verkiezingen vind je op Nederland - Hoe je kan stemmen (europa.eu).