Wild Wonders of Europe  / Cornelia Doerr / WWF

Groene hart van Europa

Ruige bergen waar woeste rivieren tussendoor stromen. Het is dichterbij dan je denkt. Help mee onze laatste wildernis te beschermen voordat het te laat is.

Zorg samen met rivieren en bizons voor meer natuur

Word jij net zo wild van Europa als wij? In het groene hart van ons continent ligt een gigantisch natuurgebied dat zich uitstrekt over Bulgarije, Hongarije, Moldavië, Oekraïne, Roemenië, Slowakije en Tsjechië. Ben jij ooit in 1 van deze landen geweest? Misschien heb je je toen ook wel verwonderd over de schoonheid van de oerbossen, het grootste rietland van Europa of de beren, lynxen en bizons die hier rondlopen.

Ook jij kan helpen deze wildernis gezond te houden. Help ons dammen te verwijderen zodat het leven in en om rivieren zich kan herstellen. Laat de bizonkudde groeien, bescherm de ernstig bedreigde lynx en ondersteun lokale rangers zodat ze kunnen blijven strijden tegen illegale houtkap en stroperij. Het is tijd voor actie. Samen zorgen we ervoor dat jij en volgende generaties van deze prachtige natuur kunnen blijven genieten.

Ontdek het groene hart van Europa in 2 minuten

Klimaatmars 2019, New York, groep mensen achter een banner met de woorden 'Save our planet' WWF-US / Keith Arnold

Ben je geïnspireerd geraakt?

Laat dan jouw groene stem horen voor Europa! Waarom? En hoe?

Resultaten en Updates

Wild Wonders of Europe  / Cornelia Doerr / WWF

Uitstel is geen afstel: Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in het zicht van de finish uitgesteld. Dit werd vandaag in Brussel bekendgemaakt. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk. De Nederlandse natuurorganisaties zijn eensgezind: “Wij blijven druk uitoefenen en strijden voor het belang van biodiversiteit.”
Meer info
Marcel Keurntjes

Definitieve stemming over Natuurherstelwet vooruit geschoven

De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties* zijn opgelucht dat in de milieucommissie van het Europees Parlement geen meerderheid is voor het verwerpen van de Europese Natuurherstelwet. Of de wet daadwerkelijk groen licht krijgt van de milieucommissie blijft spannend, omdat er geen tijd meer was voor een eindstemming. Die is waarschijnlijk op 27 juni. Het blijft dan ook van groot belang de noodzaak van de wet te benadrukken.
Meer info

Beleid Rijkswaterstaat belemmert de ruimte voor de rivieren

Hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur kunnen heel goed samengaan in het rivierengebied, maar beleidsregels van Rijkswaterstaat belemmeren dat. Dat is onnodig, slecht voor de natuur en verhindert het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
Meer info
Per Angelstam WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!