Merijn van Leeuwen
26 augustus 2021

Atlantisch Regenwoud groeit met 400.000 bomen

Het Atlantisch Regenwoud – gelegen in Argentinië, Brazilië en Paraguay – is een van de meest bedreigde gebieden ter wereld. Ooit was dit prachtige gebied 30 keer zo groot als Nederland, hier is nog slechts 5 keer van over. En dat terwijl dit regenwoud ook een van de meest biodiverse gebieden ter wereld is. Op één hectare vind je ruim 400 verschillende soorten bomen, er leven duizend soorten vogels, 24 soorten apen en de bedreigde jaguar.

Een van de grootste bedreigingen voor het Atlantisch Regenwoud is ontbossing. Het bos heeft plaatsgemaakt voor veeteelt, soja, suikerriet en eucalyptusplantages, maar ook voor groeiende megasteden als São Paolo en Rio de Janeiro, die eigenlijk middenin het regenwoud liggen. Wilde dieren zoals de jaguar kampen met verlies en versnippering van hun leefgebied. Door het krimpen van natuur komen dieren sneller in conflict met mensen, wat gevaarlijke situaties oplevert. Ook veel vogelsoorten komen hierdoor in de problemen. In het Atlantisch Regenwoud komen achttien met uitsterven bedreigde vogelsoorten voor. Daarnaast worden de stukken bos te klein om goed vocht vast te houden, hierdoor wordt de omgeving droger. Waar vroeger regenwoud stond, klagen boeren nu over droogte en modderstromen.

Het goede nieuws: we kunnen de natuur van het Atlantisch Regenwoud herstellen. Door het planten van bomen en het beschermen van gebieden geven we de natuur weer een kans. Eerst kijken we naar geschikte locaties om bos te herstellen. Dit zijn bijvoorbeeld kale stukken land tussen twee bossen in. Door deze weer te verbinden, vergroten we het leefgebied van dieren en creëren we een groter aaneengesloten bos. Als de herstellocaties in beeld zijn gebracht, volgen gesprekken met de landeigenaar. Ook voor landeigenaren heeft bosherstel voordelen: de kans op modderstromen neemt af doordat bomen de grond beter vasthouden, ook verbetert de waterhuishouding van de bodem en wordt het land vruchtbaarder.

Wanneer overeenstemming is bereikt, wordt het gebied (indien nodig) tijdelijk afgezet, en wordt er gewied. Zo krijgen de zaailingen betere kans om te groeien. Deze zaailingen komen vaak uit speciale kwekerijen. Hier worden zaden uit het regenwoud opgekweekt tot kleine plantjes. Afhankelijk van het gebied worden de zaailingen geplant en met rust gelaten, of ze worden nog een tijdje actief onderhouden om ze zo een betere overlevingskans te geven.

200 hectare herstellen

Onze collega’s en partners en Brazilië bereiden zich voor op het komende plantseizoen, van september tot februari. Met dank aan alle mensen die de afgelopen maanden een Bosje Bomen kochten of op een andere manier in actie kwamen, kunnen we ruim 200 hectare in het Atlantisch Regenwoud gaan herstellen! Per hectare worden ongeveer 2.000 zaailingen geplant. In maart 2022 telt het regenwoud dus zo’n 400.000 bomen meer.

Inmiddels zijn meerdere onderzoeksteams het veld in geweest om de biodiversiteit en mogelijke herstellocaties in kaart te brengen. Bijzonder is dat het team van onze lokale partner SAVE Brasil voor het eerst ooit een nestje heeft gevonden van de Alagoas miersluiper. Deze vogel wordt ernstig bedreigd: er leven nog slechts 30 exemplaren, en enkel in een klein deel van het Atlantisch Regenwoud. Elke vogel telt, dus dit is geweldig nieuws! Ook werden twee nieuwe vogelsoorten beschreven voor de wetenschap: de Murici Trogon – waarvan waarschijnlijk nog slechts 20 exemplaren leven – en de Alagoas schreeuwuil, die werd gezien in twee verschillende delen van het regenwoud. Omdat ze maar in zo’n klein gebied voorkomen, zijn ze direct na hun ontdekking geclassificeerd als ‘ernstig bedreigd’.

Trogon Muriciensis

Boven: de Murici Trogon, door Herminio Vilela

Al eerder werd bos hersteld in het Atlantisch Regenwoud. Kale, droge vlaktes groeien in een jaar tijd uit tot een groen en prachtig regenwoud.

Copaiba

©Copaíba

Je kunt nog steeds helpen het Atlantisch Regenwoud te herstellen. Geef een Bosje Bomen cadeau en zorg samen met WWF voor meer bomen in het regenwoud.

 

Geef een Bosje Bomen

Voor elk gegeven bosje herstellen wij bos.

Samen herstellen we het Atlantisch Regenwoud

Tangare: een kleurrijk Bosje

conversion image
€ 9,95

Voor kleurrijke mensen!

  • Voor €9,95 herstellen we 15m2 bos in het Atlantisch Regenwoud, zodat de kleurrijke tangare weer een bos heeft om een nestje in te bouwen.

Luiaard: een relaxed Bosje

conversion image
€ 19,95

Voor relaxte mensen!

  • Voor €19,95 herstellen we 30m2 bos in het Atlantisch Regenwoud, zodat de relaxte luiaard weer een bos heeft om lekker in te hangen.

Jaguar: een krachtig Bosje

conversion image
€ 29,95

Voor krachtige mensen!

  • Voor €29,95 herstellen we 45m2 bos in het Atlantisch Regenwoud, zodat de krachtige jaguar weer bos heeft om doorheen te sluipen.

Gerelateerde artikelen

Willemina Heijenga

Gezamenlijke inbreng natuur- & milieuorganisaties voor gesprek stikstofdossier

Op 15 augustus vond een gesprek plaats tussen de heer Remkes, minister Van der Wal en minister Jetten en een afvaardiging van natuur- en milieuorganisaties. Tijdens dit gesprek hebben de organisaties benadrukt dat veel natuurgebieden op omvallen staan en dat het kabinet moet vasthouden aan de plannen die zij heeft gepresenteerd - inclusief de 50% stikstofreductie in 2030.
Meer info
naturepl.com / Francois Savigny / WWF

Verdubbeling aantal tijgers in Nepal

Goed nieuws voor tijger in Nepal! Dankzij goede bescherming van de belangrijkste leefgebieden van tijgers, samenwerking met lokale gemeenschappen en aanpak van stroperij en illegale handel in wilde dieren is het aantal tijgers in het wild meer dan verdubbeld.
Meer info
Adriano Gambarini / WWF Living Amazon Initiative / WWF-Brazil

Versterking voor de beste beschermers van het bos

Inheemse gebieden spelen een belangrijke rol in het behoud van de Amazone. De inheemse gemeenschappen – de beste beschermers van het bos die vaak al eeuwen verbonden zijn met hun land – bewaken deze gebieden goed. De afgelopen 35 jaar vond slechts 1,6 procent van alle ontbossing in Brazilië plaats in deze beschermde regio’s.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).