Ontbossing voorspellen

Global Warming Images / WWF

Er bestaan systemen die boskap kunnen opsporen met bijvoorbeeld satellietbeelden, maar deze waarschuwen pas wanneer het kappen al begonnen is. WWF ontwikkelde samen met partners een innovatieve AI ontbossingsvoorspeller Forest Foresight om illegale houtkap te voorspellen vóór het te laat is. Hoe werkt dit?

Hoe voorspel je ontbossing?

Ontbossing voorspellen met AI

Dit model verbindt big data – zoals satellietbeelden - en menselijke activiteit, zoals de aanleg van wegen. Als er een weg wordt aangelegd, kan deze gebruikt worden als toegangsweg voor machines om bomen te kappen. Zodra zo'n verandering gesignaleerd wordt, gaat er een alert naar relevante personen. Zij kunnen dan op tijd actie ondernemen en voorkomen dat het gebied ontbost wordt.

Forest Foresight in de praktijk

Illegale ontbossing kamp, Betung Kerihun National park, West Kalimantan, Indonesiƫ

Stap 1

Een werknemer van het Ministerie van Milieu ziet op satellietbeelden het begin van een nieuwe weg en alarmeert de rangers in het veld.

Laptop met satellietbeelden

Stap 2

De rangers die het bericht ontvangen gaan direct naar de locatie.

Drone vliegt laag bij de grond

Stap 3

Waar nodig vliegen we met drones naar moeilijk te bereikbare gebieden.

Bos bovenaanzicht

Stap 4

Om (illegale) ontbossing te voorkomen markeren de rangers de locatie als hoog risicogebied en gaan hier vaker patrouilleren.

Wat hebben we al bereikt?

In Gabon ontdekten we op tijd een illegale goudmijn, waardoor we 30 hectare bos konden redden van de kettingzaag.

Ook ontdekten we in dit groene hart van Afrika plekken waar - tegen de regels in - te brede wegen werden aangelegd. Dit gaat ten koste van belangrijk bos én vergroot de kans op verdere ontbossing. We konden hier op tijd ingrijpen en grootschalige ontbossing voorkomen.