Ontbossing voorspellen

Global Warming Images / WWF

Er bestaan systemen die boskap kunnen opsporen met bijvoorbeeld satellietbeelden, maar deze waarschuwen pas wanneer het kappen al begonnen is. WWF ontwikkelde samen met partners Forest Foresight, een innovatieve oplossing waarbij gewaarschuwd wordt vóór illegale ontbossing plaatsvindt. Hoe werkt dit? 

Hoe voorspel je ontbossing?

Wat hebben we al bereikt?

In Gabon ontdekten we op tijd een illegale goudmijn, waardoor we 30 hectare bos konden redden van de kettingzaag.

Ook ontdekten we in dit groene hart van Afrika plekken waar - tegen de regels in - te brede wegen werden aangelegd. Dit gaat ten koste van belangrijk bos én vergroot de kans op verdere ontbossing. We konden hier op tijd ingrijpen en ontbossing voorkomen.