Jaime Rojo / WWF-US

FOREST FORESIGHT

Wereldwijd werd tussen 2004 en 2017 43 miljoen hectare ontbost. Met Forest Foresight kunnen we illegale ontbossing voorspellen én voorkomen.

Illegale ontbossing voorkomen

Illegale ontbossing is een van de grootste bedreigingen voor de natuur en daarmee van de leefgebieden van wilde dieren. In slechts 13 jaar tijd werd een oppervlakte van ruim 10 keer Nederland ontbost. En dat terwijl we niet zonder bossen kunnen: ze zorgen voor drinkwater, voedsel, medicijnen en bouwmaterialen en bieden een thuis aan miljoenen dieren en mensen. Daarbij zijn bossen een belangrijke bondgenoot in onze strijd tegen klimaatverandering.

Het Wereld Natuur Fonds ontwikkelde samen met partners Forest Foresight, een innovatieve oplossing waarmee we illegale ontbossing kunnen voorspellen én voorkomen, om zo de belangrijke bossen beschermen.

Aaron Gekoski / WWF-US

Wat is Forest Foresight?

De huidige systemen waarschuwen pas wanneer de kap al begonnen is en er al schade is toegebracht aan de natuur. Met Forest Foresight (voorheen bekend onder de naam Early Warning System) wordt gewaarschuwd vóór illegale ontbossing plaatsvindt.

Dit model verbindt big data – zoals satellietbeelden - en menselijke activiteit, zoals de aanleg van wegen. Als er een weg wordt aangelegd, kan deze gebruikt worden als toegangsweg voor machines om bomen te kappen. Zodra zo'n verandering gesignaleerd wordt, gaat er een alert naar relevante personen. Zij kunnen dan op tijd actie ondernemen en voorkomen dat het gebied ontbost wordt.

De betrokkenheid van lokale stakeholders (zoals bewoners, organisaties, bedrijven en overheidsinstanties) is een belangrijk onderdeel van het proces. Zij worden uiteindelijk de gebruikers van Forest Foresight. Vooral de lokale bevolking is vaak afhankelijk van het bos voor hun voedsel en levensonderhoud, en ze beschermen hun bosgebied al eeuwenlang. Forest Foresight helpt de bewoners hun omgeving beter te beschermen, bijvoorbeeld door illegale ontbossing in hun gemeenschapsbos te voorkomen.

Forest Foresight uitgelegd

Jiri Rezac / WWF-UK

Wat is het probleem?

Bossen zijn het thuis van driekwart van het leven op land. Helaas zijn het zware tijden voor veel bosgebieden. Elke minuut verdwijnen 30 voetbalvelden aan bos, en ontbossing is dan ook de grootste bedreiging voor de bestaande bossen. De grootste oorzaak van ontbossing is het plaats maken voor landbouw en veeteelt. Daarnaast wordt bos vernietigd voor bijvoorbeeld de aanleg van palmolieplantages, de papierindustrie en mijnbouw. Over de hele wereld verliezen mensen en dieren zo hun leefgebied.

 • 1

  Voorkomen in plaats van herstellen

  Het voorkomen van ontbossing, aantasting van bossen en omvorming van ecosystemen levert de meest dringende en onmiddellijke klimaatvoordelen op, samen met andere positieve milieu- en sociale effecten. Oerbossen, die tot de dichtste en ecologisch belangrijkste bossen op aarde behoren, kunnen niet zomaar worden herbeplant.

 • 2

  Mensenrechtenschendingen

  Ontbossing gaat wereldwijd regelmatig gepaard met mensenrechtenschendingen. Inheemse gemeenschappen worden vaak met geweld van hun land verdreven, terwijl 80% van de biodiversiteit wereldwijd in inheemse gebieden te vinden is.

 • 3

  Bescherming volksgezondheid

  Wetenschappers voorspellen dat we vaker te maken gaan krijgen met pandemieën als COVID-19. Wilde dieren en de ziektes die ze bij zich dragen, komen sneller in contact met mensen door het kleiner worden van hun leefgebied. Dit kunnen we voorkomen door de vernietiging van bossen en andere waardevolle natuurgebieden te stoppen.

Resultaten Forest Foresight

Het Forest Foresight-instrument is in drie landschappen getest, in Suriname, Gabon en Kalimantan. Dit resulteerde in Gabon en Kalimantan al in het met succes afwenden van illegale ontbossingsactiviteiten. Meer landen staan op de planning. In nauwe samenwerking met regeringen en lokale gemeenschappen is nu de basis gelegd voor het voortdurende behoud van primaire tropische regenwouden.

Resultaten van Forest Foresight

Ambitie

Wat willen we bereiken?

WWF’s ambitie is om met Forest Foresight illegale ontbossing met 30 procent te verminderen in tropische bossen, in de door WWF vastgestelde ‘deforestation fronts’, gebieden met een hoog risico op ontbossing. Dit doen we door met Forest Foresight de achterliggende drijvers van illegale ontbossing aan te pakken en door bij te dragen aan beter beheer en bescherming van bossen.

Forest Foresight is de afgelopen jaren succesvol getest met veelbelovende resultaten. Het plan is nu om stapsgewijs verder op te schalen. Samen met internationale partners, investeerders en lokale partners is Forest Foresight van plan om tegen begin 2024 de eerste activiteiten uit te rollen. De ambitie is om tegen 2027 Forest Foresight in 15 landschappen in 12 landen in te kunnen zetten.

Het Wereld Natuur Fonds is op zoek naar investeerders en samenwerkingspartners om bij te kunnen dragen aan onze missie om illegale ontbossing aan te pakken. Meer weten over het initiatief en hoe je kan aansluiten? Lees het hier (PDF download, Engelstalig).

SAMENWERKEN MET FOREST FORESIGHT EN WWF

Het Wereld Natuur Fonds is inmiddels in de fase dat het op zoek is naar partijen die willen investeren, samenwerken of die Forest Foresight willen implementeren. Kun jij Forest Foresight naar een hoger niveau tillen en wil je bijdragen aan onze missie om illegale ontbossing met 30% terug te dringen?

Neem contact op met het team van Forest Foresight via FF@wwf.nl.

Samenwerkingspartners van Forest Foresight

We implementeren Forest Foresight samen met overheden en lokale gemeenschappen. Het Forest Foresight-programma is ontwikkeld en geoptimaliseerd door een samenwerking met de Boston Consulting Group en een ‘tech consortium’, geleid door Deloitte met Amazon Web Services (AWS), Jheronimus Academy of Data Science en de Universiteit Utrecht. Wageningen Universiteit en Research (WUR) en SarVision zijn de gegevens- en wetenschapspartners die ontbossingsinformatie op basis van radarsatellietbeelden leveren. De vooruitgang in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ontbossingsgegevens informeert de technologie van Forest Foresight.

Meer informatie

Shutterstock / Rich Carey / WWF-Sweden
Forest Foresight in 1 pagina (ENG)
Forest Foresight in 1 pagina (ENG)
Greg Armfield / WWF-UK
Werk samen met Forest Foresight (Prospectus)
Werk samen met Forest Foresight (Prospectus)
WWF-US/Des Syafriza
FIG-paper over FF (PDF download ENG)
FIG-paper over FF (PDF download ENG)