Ryckevorsel
13 februari 2020

Internationale druk op Nederlandse overheid voor instellen visserijvrije zone Haringvliet

Natuurorganisaties uit binnen- en buitenland roepen de Nederlandse overheid op een ruime visserijvrije zone in te stellen rondom de Haringvlietdam. Dit is nodig om internationaal beschermde trekvissen, zoals de zalm, beter te beschermen en hun uitsterven te voorkomen. Ze doen deze dringende oproep tijdens de Internationale Ministerconferentie ter bescherming van de Rijn, die vandaag in Amsterdam plaatsvindt.

Bas Roels van het Wereld Natuur Fonds vertelt: “De Nederlandse overheid heeft 70 miljoen geïnvesteerd om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten voor de migratie van vissen. Maar om trekvissen echt een kans te geven, is het noodzakelijk om afspraken te maken over visserij aan beide kanten van de sluizen en een ruime visserijvrije zone rondom de Haringvlietdam in te stellen. Dit is helaas nog niet gebeurd.”

Voordeur voor vissen staat open

Het Haringvliet is de toegangspoort tot de Rijn. Sinds 2019 is begonnen met het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen. Hiermee wordt de voordeur voor trekvissen opengezet en krijgen ze meer ruimte om te migreren tussen de zee en de rivier. Dit is zeer belangrijk voor hun voortplanting en voortbestaan.

Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is een belangrijke stap, niet alleen voor Nederland, maar ook voor andere landen waar de Rijn stroomt zoals Duitsland en Zwitserland. Zij hebben de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s geïnvesteerd om de rivieren weer aantrekkelijk te maken voor trekvissen. In Duitsland bijvoorbeeld wordt er ruim 600 miljoen euro geïnvesteerd. Roberto Epple, president European Rivers Network, zegt: “Er zijn al veel barrières opgelost stroomopwaarts op de Rijn door de aanleg van vispassages en vistrappen. Ook wordt er veel geïnvesteerd in het opkweken en uitzetten van bedreigde vissen zoals de zalm. Echter, zolang er rond de Haringvlietdam gevist wordt zijn al deze inspanningen voor niks.”


Trekvissen worden ernstig verstoord

Vroeger wemelde het in de Rijn van zalm en andere trekvissen. Helaas is de zalm door overbevissing, dammen en vervuiling bijna geheel uit de Rijn verdwenen. Dat geldt ook voor de fint, elft, houting en de Europese steur, soorten die niet alleen in de Rijn maar in alle Europese rivieren bijna uitgestorven zijn. Een zalm wordt geboren op de rivier, groeit op in zee en trekt als volwassen vis jaarlijks de rivier op om zich voort te planten. Rond de Haringvlietdam op de overgang van zout naar zoet water heeft een zalm tijd nodig om te wennen aan dit verschil.

Ruime visserijvrije zone essentieel

Natuur en visserij kunnen prima samen gaan, maar op kwetsbare plekken zoals rondom de Haringvlietdam is bescherming voor trekvissen nodig. De Tweede Kamer heeft Minister Schouten januari vorig jaar al gevraagd om tot concrete visserijmaatregelen rond de Haringvlietdam te komen. In november hebben 24 internationale natuurbeschermingsorganisaties een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer met de oproep snel actie te ondernemen.

Europese organisaties roepen de Nederlandse overheid op om snel een ruime beschermingszone rond de Haringvlietdam in te stellen voor bedreigde en zeldzame en internationaal beschermde trekvissen. Daarmee kunnen vissen deze barrière rustig nemen, hun levenscyclus voltooien en draagt Nederland zijn steentje bij aan het stoppen van het wereldwijde verlies aan soorten!

Dit is een bericht van Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Sportvisserij Nederland en ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met 24 buitenlandse natuurbeschermingsorganisaties.

Video: visserijvrije zone

Gerelateerde artikelen

MSC-label voor Atlantische blauwvintonijn brengt herstel iconische vissoort in gevaar

Het voornemen van het MSC-keurmerk om de Atlantische blauwvintonijnvisserij het certificaat voor duurzame visvangst te geven dreigt het herstel van deze iconische vissoort ernstig in gevaar brengen. Dat voorspelt het Wereld Natuur Fonds (WWF), dat vandaag formeel bezwaar aantekent tegen de certificering.
Meer info

Populatie van oceanische witpunthaaien met 95% afgenomen

Door overbevissing dreigt de witpunthaai, ooit één van de meest voorkomende haaisoorten, in de Stille Oceaan uit te sterven. Ook het lot van andere haaien en is er erg onzeker.
Meer info

Nog steeds geen beschermingszone voor trekvissen rond Haringvlietdam

Ondanks de duidelijke oproep van de Tweede Kamer een jaar geleden heeft LNV-minister Carola Schouten het Algemeen Overleg Visserij wat vandaag plaatsvond niet aangegrepen om met maatregelen te komen voor trekvissen rond de Haringvlietsluizen. WWF vindt het teleurstellend dat de minister dit moment niet aangrijpt om met maatregelen te komen om zeldzame trekvissen optimaal te laten profiteren van het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).