WWF/ Jonathan Caramanus / Green Renaissance
15 april 2019

Reactie WWF op beschuldigingen Buzzfeed News

Kirsten Schuijt, directeur Wereld Natuur Fonds:

"We zijn erg geschrokken van de artikelen van Buzzfeed en de aantijgingen raken ons diep. We nemen deze beschuldiging dan ook zeer serieus. Schenden van mensenrechten is onacceptabel. Onze medewerkers dienen zich te houden aan strikte richtlijnen die de rechten en het welzijn van inheemse bevolking en lokale gemeenschappen moeten garanderen. Ook onze partners, zoals rangers in het veld, moeten zich hier aan houden."

Onafhankelijk onderzoek

"We willen dat de onderste steen boven komt. Ons internationale kantoor laat daarom een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de zaken zoals genoemd in het artikel. Een panel van experts houdt hier toezicht op, om de onafhankelijkheid te garanderen. We hebben BuzzFeed gevraagd om hun bewijsmateriaal met ons te delen, zodat dit gebruikt kan worden voor het onderzoek. Mochten uit dat onderzoek misstanden naar voren komen, dan zal WWF direct tot actie overgaan.

Nauwe samenwerking

We beschermen wereldwijd natuur op vele plekken en doen dat samen met de mensen die daar wonen. Het beschermen van rechten en verbeteren van de positie van lokale bevolkingsgroepen zit in het hart van onze missie. Zij zijn voor hun voedsel en andere levensbehoeften afhankelijk van wat de natuur hen biedt. We kunnen alleen maar succesvol natuur beschermen in nauwe samenwerking en met steun van de lokale bevolking."

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).

Ranger Doreen Adongo monitort neushoorns met verrekijker in Nairobi NP, Kenia WWF/ Jonathan Caramanus / Green Renaissance

Onafhankelijk rapport gepubliceerd

In november 2020 is het rapport “Embedding Human Rights in Nature Conservation: From Intent to Action” gepubliceerd. WWF omarmt de conclusies en aanbevelingen. 

Lees meer over het rapport