Natasja Oerlemans
09 april 2021

Wetenschappelijk rapport: stikstofuitstoot moet snel fors omlaag

Vandaag is het rapport ‘Stikstof en natuurherstel – Onderzoek naar een ecologisch noodzakelijke reductiedoelstelling van stikstof’ gepubliceerd. In dit rapport, geschreven door elf vooraanstaande wetenschappers op het gebied van stikstofecologie en biodiversiteit is de conclusie duidelijk: om natuur te beschermen is een vermindering van stikstofuitstoot noodzakelijk van minstens 70% in 2035. Het huidige kabinetsbeleid mikt op 25% in 2030 en 50% in 2035. Daarmee wordt een groot risico genomen dat unieke belangrijke natuurwaarden verloren gaan.

Natasja Oerlemans, Wereld Natuur Fonds: “Dit is noodzakelijk onderzoek naar de ecologische gevolgen van stikstof. Met dit rapport staat vast dat een veel ambitieuzere aanpak noodzakelijk is. Nederland moet fors de uitstoot van stikstof terugdringen om natuur te redden én economische ontwikkeling weer mogelijk te maken. Zolang de natuur achteruit blijft gaan, komen we deze crisis niet uit.”

Aanpak moet omhoog

WWF-NL is kritisch op de stikstofaanpak van het kabinet. De reductie in de periode tot 2035 is veel te laag, duurt te lang en veel van de voorgestelde maatregelen zijn volgens wetenschappers onvoldoende effectief. Ook zetten experts vraagtekens bij de juridische houdbaarheid. De Europese Habitatrichtlijn, waarmee bijzondere natuur beschermd zou moeten worden door Nederland, stelt namelijk dat verslechtering van de staat van de natuur niet is toegestaan. Uit het rapport blijkt dat verslechtering wel degelijk plaats zal vinden als het kabinet de aanpak niet opschroeft.

Stapeleffect

Doordat de ambities te laag zijn, kan natuurverlies in Nederland zelfs in een versnelling terecht komen. Dit komt doordat een overmaat aan stikstofuitstoot zorgt voor een ‘stapeleffect’: elk klein beetje stikstof te veel heeft extra schadelijke gevolgen voor het bodemleven, de waterkwaliteit, de plantengroei en daardoor ook voor onder andere vogels en insecten. In het rapport van ‘Stikstof en natuurherstel’ wordt dit uiteengezet. Het rapport gaat ook in op de effecten en mogelijkheden van natuurherstelmaatregelen.

Minimaal 70% reductie

De auteurs concluderen dat in droge natuurgebieden herstelmaatregelen om een teveel aan stikstof aan te pakken ongunstige bijwerkingen kunnen hebben. Zo is het plaggen van heide een mogelijkheid om overtollig stikstof kwijt te raken, maar daarmee verdwijnen ook veel andere nutriënten uit een gebied, zodat bij blijvend te hoge stikstofdepositie de onbalans alleen maar groter wordt. De enige conclusie om natuur te redden en ontwikkeling weer mogelijk te maken: terugdringen van de uitstoot met minstens 70%. WWF-NL doet een dringend beroep op formerende partijen om dit in het regeerakkoord af te spreken.

Gerelateerde artikelen

Vincent Munier

Oceaangebied bij Antarctica wordt gesloten voor krillvisserij

Een oceaangebied van 4500 km2 rond Hope Bay bij het noordelijke Antarctische schiereiland wordt gesloten voor visserij. Dat is het mooie resultaat van een samenwerking tussen Non Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en de visserij-industrie. Deze sluiting is een grote stap voorwaarts om de oceaan rond de Zuidpool beter te beschermen.
Meer info
Casper Douma / WWF

Voor zeeschildpadden op Bonaire was 2020 wel een goed jaar

Het legseizoen van zeeschildpadden op Bonaire loopt ten einde. Het seizoen begon dit jaar op 1 mei toen medewerkers van WWF’s partnerorganisatie Sea Turtle Conservation Bonaire (STCB) het eerste nest vonden van de dikkopschildpad, één van de drie soorten zeeschildpadden op Bonaire. Het totale aantal geregistreerde nesten is in 2020 met 27 procent gestegen ten opzichte van 2019. Dat is goed nieuws want deze drie soorten zeeschildpadden zijn bedreigde diersoorten.
Meer info
Antonio Busiello / WWF-US

Leden van IUCN keuren motie goed: de EU moet de bijvangst van zeeschildpadden verminderen

Zes van de zeven soorten zeeschildpadden staan als kwetsbaar, bedreigd of ernstig bedreigd op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten. Veel zeeschildpadden sterven als bijvangst in de netten van de tropische garnalenvisserij. Maar er is een manier om dit te voorkomen: TED’s. Dat zijn Turtle Excluder Devices, een aanpassing aan de netten waardoor bijgevangen zeeschildpadden kunnen ontsnappen zonder dat dit ten koste gaat van de garnalenvangst.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.