10 juni 2024

Natuur- en milieuorganisaties roepen op tot voltooiing Green Deal

De Europese kiezers hebben de politieke kaarten in Brussel opnieuw geschud tijdens de verkiezingen van 2024. De partijen die voor de Green Deal staan behouden de meerderheid en dat is belangrijk. Klimaatverandering en het aanhoudende natuurverlies vragen om doortastend leiderschap en actie. Europa kan en moet door met haar aanpak. De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties zijn ook bezorgd over de opkomst van partijen die dit niet erkennen en de impact daarvan op natuurbeleid en klimaatplannen.

We zien met de overstromingen in Beieren nu al de effecten van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. De overstroming in 2021 in Limburg, aangrenzend Duitsland en België ligt ook nog vers in het geheugen, met naast al het persoonlijke leed ook 38 miljard euro schade. Het is nu van cruciaal belang dat alle verkozen vertegenwoordigers blijven samenwerken aan ambitieuze en effectieve beleidsmaatregelen die onze leefomgeving en toekomstige generaties beschermen.

Jelle de Jong, directeur van het Wereld Natuur Fonds namens de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties:

“Het is essentieel dat we nu inzetten op het voortzetten van de Green Deal in een Green and Social Deal om iedereen mee te nemen in deze noodzakelijke transitie. Het project is nog niet voltooid, we zijn pas halverwege.”

De noodzaak van een Green and Social Deal
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties waaronder IVN Natuureducatie, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds roepen op tot een bredere aanpak van de Green Deal door deze om te vormen naar een Green and Social Deal. “Deze aangepaste deal moet iedereen meenemen in de transitie naar een duurzame toekomst.”, aldus de organisaties. De organisaties richten zich op een drie-eenheid van klimaatneutraliteit, het stoppen van vervuiling en het bevorderen van bloeiende ecosystemen. “Een dergelijke aanpak waarborgt niet alleen de bescherming van onze natuur, maar ook de gezondheid en het welzijn van alle burgers. Nu stoppen zou dit allemaal weer vertragen. Het huis staat maar het dak zit er nog niet op.”

Zwarte Woud Duitsland

Oproep tot het afmaken van de Green Deal
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties roepen alle verkozen vertegenwoordigers op om de handen ineen te slaan en vastberaden actie te ondernemen. We mogen de strijd voor een duurzame toekomst niet opgeven. Nu is het moment om gezamenlijk te werken aan de voltooiing van een Green and Social Deal die de bescherming en veiligheid van onze leefomgeving en het welzijn van alle burgers waarborgt.

Natuurbescherming voor iedereen belangrijk
Bescherming tegen klimaatverandering is essentieel, met de natuur als bondgenoot tegen extreme weersomstandigheden. Investeren in hernieuwbare energie kan de elektriciteitskosten verlagen en de betrouwbaarheid verhogen. Bovendien bedreigt klimaatverandering de voedselproductie; gezonde ecosystemen zijn noodzakelijk voor voedselzekerheid.

Veiligheid
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties benadrukken de onlosmakelijke band tussen een veilig Europa en een leefbare omgeving. Veiligheid gaat verder dan de afwezigheid van gewapend conflict; het omvat ook toegang tot schoon drinkwater, schone lucht en gezond voedsel. Door deze aspecten te waarborgen, bouwen we aan een stabiel en veilig Europa waar iedereen kan floreren.

Pleit factchecking
In deze tijd van desinformatie is het essentieel dat besluiten worden gebaseerd op feiten en wetenschappelijk bewijs. De organisaties pleiten voor factchecking en het verstrekken van betrouwbare informatie aan het publiek en beleidsmakers. Alleen met eerlijke en nauwkeurige informatie kunnen we effectieve maatregelen nemen tegen klimaatverandering en milieuvervuiling.

Gerelateerde artikelen

Wild Wonders of Europe  / Cornelia Doerr / WWF

Uitstel is geen afstel: Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in het zicht van de finish uitgesteld. Dit werd vandaag in Brussel bekendgemaakt. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk. De Nederlandse natuurorganisaties zijn eensgezind: “Wij blijven druk uitoefenen en strijden voor het belang van biodiversiteit.”
Meer info
Marcel Keurntjes

Definitieve stemming over Natuurherstelwet vooruit geschoven

De Nederlandse natuur- en milieuorganisaties* zijn opgelucht dat in de milieucommissie van het Europees Parlement geen meerderheid is voor het verwerpen van de Europese Natuurherstelwet. Of de wet daadwerkelijk groen licht krijgt van de milieucommissie blijft spannend, omdat er geen tijd meer was voor een eindstemming. Die is waarschijnlijk op 27 juni. Het blijft dan ook van groot belang de noodzaak van de wet te benadrukken.
Meer info

Beleid Rijkswaterstaat belemmert de ruimte voor de rivieren

Hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur kunnen heel goed samengaan in het rivierengebied, maar beleidsregels van Rijkswaterstaat belemmeren dat. Dat is onnodig, slecht voor de natuur en verhindert het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).