Karina Mansilla / WWF-Paraguay
29 augustus 2019

Ook gebieden in Paraguay hevig aangetast door branden

Nationale parken, graslanden en bossen in Paraguay worden nog steeds geteisterd door branden. Meer dan 46.000 hectare ging al in vlammen op, waardoor wilde dieren en lokale bevolking in de problemen raakten. Lokale gemeenschappen – zoals de Ayoreo en Yshir – krijgen inmiddels medische support.

Beschermde natuurreservaten

Gebieden in Paraguay, zoals de Cerrado, Pantanal en Chaco, zijn aangetast door de branden die nog steeds woeden. De branden worden versterkt door sterke wind en droogte. Beschermde natuurreservaten als Río Negro Nationaal Park, Tres Gigantes en Cerro Chovoreca vallen onder de getroffen gebieden.

Aanhoudende droogte

Op 15 augustus begonnen de branden in de Pantanal, het grootste moerasgebied ter wereld. Een lang aanhoudende droogte, wind uit het noorden en hoge temperaturen verergerden de situatie. Op 18 augustus kwam de hulp op gang en werd een noodteam van militairen, dokters en vrijwillige brandweerlieden ingezet om de branden onder controle te krijgen en hulpverlening te bieden.

Op 23 augustus laaiden de branden weer op door een verandering in windrichting, richting natuurgebied Cerro Chovoreca en het stadje Bahía Negra. Hulpverleners en brandweerlieden werden daarop weer ingeschakeld.

WWF-Paraguay werkt in dit gebied al jaren samen in het SRJS-programma (Shared Resources Joint Solutions) met lokale partners Guyra en IDEA. Eén van de doelen van SRJS is om van het grensgebied van Paraguay en Bolivia één groot beschermd natuurgebied te maken. Dit doen we door de gebieden te verbinden met corridors. Dat is erg belangrijk voor diersoorten zoals de jaguar, omdat die veel ruimte nodig hebben. Delen van deze gebieden staan momenteel in brand.

Branden tegengaan

De grootste brandhaarden bevinden zich echter in Bolivia, zeer dicht bij de Paraguayaanse grens. Vanuit Paraguay wordt fantastisch werk geleverd om elke brandhaard de kop in te drukken, maar er hoeft maar weinig te veranderen in de weersomstandigheden voordat de Boliviaanse ramp zich uitbreidt naar Paraguay. WWF steunt de Paraguayaanse dorpen en brandweer om goed voor bereid te zijn met het juiste materiaal.

WWF-Paraguay werkt samen met het ministerie van Nationale Rampenbestrijding en het ministerie van Milieu om gecoördineerd te werken en samen materialen te leveren aan beschermde gebieden. Samen bekijken we in welke gebieden parkrangers vervoersmiddelen missen en huren we auto’s. Om de branden te bestrijden, hebben parkrangers veilig materiaal nodig zoals een volledig brandweerpak, een masker, EHBO-kits en eten. Wil je helpen de branden te bestrijden?

Teken tegen ontbossing

Dankzij de giften van vele donateurs konden we de eerste noodhulp bieden aan onze collega's in het veld die strijden tegen de verwoestende bosbranden. Maar we zetten ons ook in voor een oplossing op de langere termijn. Daarom roepen we samen met Greenpeace premier Rutte op bij de Europese Commissie aan te dringen op een Europese wet die wereldwijd bossen beschermt. Teken ook tegen ontbossing!

Guyra Paraguay

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur, waaronder de Amazone, structureel met ons te beschermen. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!