02 maart 2023

Nederland wil koploper Nature-based Solutions worden

Wereldwijd ontwikkelt zich een grote markt voor natuurlijke oplossingen. Dat gebeurt vooral bij infrastructuur - en landschapsinrichtingsvraagstukken. Deze oplossingen staan internationaal bekend als Nature-based Solutions. Deze opkomende markt biedt grote kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, omdat Nederland nu al wordt gezien als gidsland op gebied van water- en klimaatvraagstukken. Nature-based Solutions kunnen bovendien een belangrijke rol spelen in biodiversiteitsherstel. 

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘Nature-based Solutions’. Het is een kennis- en innovatieprogramma dat de kennis die nodig is om een schaalsprong te realiseren met natuurlijke oplossingen ontwikkelt. Het kabinet kent 70 miljoen euro en 40 miljoen euro voorwaardelijk toe voor de aanvraag van NL2110, waar ook WWF-NL partner in is.

Foto 2 - Getijdenpark Feyenoord - Walter Herfst .jpg

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en afnemende economische gebruiksruimte vormen een toenemende bedreiging voor onze welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties Nederlanders. Om welvarend te blijven en ook in de toekomst veilig en gezond te kunnen wonen en werken zijn fundamentele aanpassingen nodig in ons landgebruik en bodem- en waterbeheer.

Nature-based Solutions zijn maatregelen die gebruik maken van de natuur voor maatschappelijke opgaven en die tegelijkertijd het ecosysteem helpen. Natuur in de stad kan bijvoorbeeld zorgen voor verkoeling bij hittestress en natuurgebieden kunnen helpen bij het opvangen van water. Wereldwijd en ook in Nederland neemt de aandacht en financiering voor Nature-based Solutions (NbS) toe, omdat ze als één van de sleuteloplossingen worden gezien in EU-beleid (Green Deal) en VN-verdragen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).

Een combinatie van kennis en praktijkervaring

Bestaande kennis en ervaring op gebied van NbS zijn versnipperd. Om toepassing verder op te kunnen schalen is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context. Dat gebeurt door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren.

Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma niet alleen bij aan export van de deltatechnologiesector, maar ook aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van praktijkervaring in Deltametropool Rotterdam/Dordrecht en bodemdalingsgebieden in Friesland. Binnen deze projecten leren betrokken partijen gezamenlijk over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke transitieprocessen.

Win-win situatie

NL2120 zorgt op middellange termijn in een cumulatieve groei van het Nederlands Bruto Binnenlands Product met € 1.075 miljoen in 2050 uit additionele export van Nederlandse bedrijven en hogere productie van grondgebonden sectoren in verschillende landschappen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voorstel ingediend. Het consortium bestaat uit kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, natuurorganisaties en overheden.

We zijn bijzonder blij met het besluit en popelen om te kunnen beginnen met het project.

Het consortium NL2120 bestaat uit:

Stichting Ecoshape (een vertegenwoordiging van Arcadis, Boskalis, HKV, RHDHV, Sweco, Van Oord, Wittenveen+Bos e.a.), de provincie Friesland, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, de kennisinstellingen Deltares, Wageningen University & Research, TU Delft, TU Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks ngo’s (ARK, De Noordzee, IUCN NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en WWF-NL) en en vertegenwoordigers beroepsonderwijs CoE Delta Platform, CoE Groen en CIV Groen (Hogeschool van Hall Larenstein & HZ UAS).

Het consortium is bij de aanvraag ondersteund door PNO, Arjan Berkhuysen Consultancy, Stroming BV en P2 managers.

Gerelateerde artikelen

WWF / Andras Kiraly

Een reisverslag: op zoek naar water in Hongarije

Begin augustus was ik een paar dagen op werkbezoek in Hongarije. Ik praat met lokale bevolking en organisaties, om te kijken hoe we natuurlijke oplossingen kunnen gebruiken in droge gebieden hier. Ik neem je graag mee in mijn reisverslag!
Meer info

Zwarte Zaterdag naar Zweden?

WWF-medewerker Merijn Hougee vertelt over het wisselvallige weer, de klimaatcrisis, maar neemt je ook mee in de oplossingen in plaats van de problemen.
Meer info

Beleid Rijkswaterstaat belemmert de ruimte voor de rivieren

Hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur kunnen heel goed samengaan in het rivierengebied, maar beleidsregels van Rijkswaterstaat belemmeren dat. Dat is onnodig, slecht voor de natuur en verhindert het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).