02 maart 2023

Nederland wil koploper Nature-based Solutions worden

Wereldwijd ontwikkelt zich een grote markt voor natuurlijke oplossingen. Dat gebeurt vooral bij infrastructuur - en landschapsinrichtingsvraagstukken. Deze oplossingen staan internationaal bekend als Nature-based Solutions. Deze opkomende markt biedt grote kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, omdat Nederland nu al wordt gezien als gidsland op gebied van water- en klimaatvraagstukken. Nature-based Solutions kunnen bovendien een belangrijke rol spelen in biodiversiteitsherstel. 

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘Nature-based Solutions’. Het is een kennis- en innovatieprogramma dat de kennis die nodig is om een schaalsprong te realiseren met natuurlijke oplossingen ontwikkelt. Het kabinet kent 70 miljoen euro en 40 miljoen euro voorwaardelijk toe voor de aanvraag van NL2110, waar ook WWF-NL partner in is.

Foto 2 - Getijdenpark Feyenoord - Walter Herfst .jpg

Klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en afnemende economische gebruiksruimte vormen een toenemende bedreiging voor onze welvaart en het welzijn van huidige en toekomstige generaties Nederlanders. Om welvarend te blijven en ook in de toekomst veilig en gezond te kunnen wonen en werken zijn fundamentele aanpassingen nodig in ons landgebruik en bodem- en waterbeheer.

Nature-based Solutions zijn maatregelen die gebruik maken van de natuur voor maatschappelijke opgaven en die tegelijkertijd het ecosysteem helpen. Natuur in de stad kan bijvoorbeeld zorgen voor verkoeling bij hittestress en natuurgebieden kunnen helpen bij het opvangen van water. Wereldwijd en ook in Nederland neemt de aandacht en financiering voor Nature-based Solutions (NbS) toe, omdat ze als één van de sleuteloplossingen worden gezien in EU-beleid (Green Deal) en VN-verdragen (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework).

Een combinatie van kennis en praktijkervaring

Bestaande kennis en ervaring op gebied van NbS zijn versnipperd. Om toepassing verder op te kunnen schalen is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context. Dat gebeurt door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren.

Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma niet alleen bij aan export van de deltatechnologiesector, maar ook aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van praktijkervaring in Deltametropool Rotterdam/Dordrecht en bodemdalingsgebieden in Friesland. Binnen deze projecten leren betrokken partijen gezamenlijk over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke transitieprocessen.

Win-win situatie

NL2120 zorgt op middellange termijn in een cumulatieve groei van het Nederlands Bruto Binnenlands Product met € 1.075 miljoen in 2050 uit additionele export van Nederlandse bedrijven en hogere productie van grondgebonden sectoren in verschillende landschappen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het voorstel ingediend. Het consortium bestaat uit kennisorganisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven, natuurorganisaties en overheden.

We zijn bijzonder blij met het besluit en popelen om te kunnen beginnen met het project.

Het consortium NL2120 bestaat uit:

Stichting Ecoshape (een vertegenwoordiging van Arcadis, Boskalis, HKV, RHDHV, Sweco, Van Oord, Wittenveen+Bos e.a.), de provincie Friesland, de gemeentes Dordrecht en Rotterdam, Staatsbosbeheer, de kennisinstellingen Deltares, Wageningen University & Research, TU Delft, TU Twente, Universiteit Utrecht en een brede reeks ngo’s (ARK, De Noordzee, IUCN NL, IVN, Natuur & Milieu, Natuur & Milieufederaties, Natuurmonumenten, SoortenNL, Vogelbescherming en WWF-NL) en en vertegenwoordigers beroepsonderwijs CoE Delta Platform, CoE Groen en CIV Groen (Hogeschool van Hall Larenstein & HZ UAS).

Het consortium is bij de aanvraag ondersteund door PNO, Arjan Berkhuysen Consultancy, Stroming BV en P2 managers.

Gerelateerde artikelen

Karsten Reiniers / ARK Rewilding Nederland

De rivieren zijn van ons allemaal

Ruim 30 jaar natuurontwikkeling langs de rivieren laat zien dat de natuur ons goed kan helpen bij uitdagingen met teveel, of juist te weinig water. Toch is de natuur voor velen van ons nog geen vanzelfsprekende bondgenoot. Langs onze rivieren is voldoende ruimte voor meer natuur, maar de huidige ruimte die natuur en mensen in het rivierengebied nu krijgen, is te beperkt.
Meer info
WWF

Wateroverlast voorkomen door een natuurlijk Geuldal

Het Geuldal in Zuid Limburg is één van de mooiste landschappen die we in Nederland hebben. Je kan er heerlijk wandelen en fietsen en het is de ideale plek om te ontspannen en te recreëren. Het is niet voor niets dat recreatie de grootste inkomstenbron vormt voor het gebied.
Meer info
ARK Natuurontwikkeling

Natuur is de oplossing voor de gevolgen van klimaatverandering

De klimaattop in Egypte is in volle gang. De urgentie is groot. Klimaatverandering zorgt op steeds grotere schaal voor rampen die een enorme impact hebben op de levens van mens en dier. Maar er is nog hoop. De natuur biedt oplossingen om de gevolgen van deze rampen te temperen en om volgende klimaatrampen te voorkomen. WWF werkt daarom, zowel ver weg als dichtbij, samen met partners aan natuurlijke oplossingen.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).