Ola Jennersten / WWF-Sweden
11 december 2020

Natuurcrisis door stikstof blijft

De Tweede Kamer staat in meerderheid achter een nieuwe stikstofwet. Het Wereld Natuur Fonds is teleurgesteld. “De boodschap over stikstof is simpel: we moeten nu aan de bak met een stevige vermindering van de uitstoot om de natuurcrisis in Nederland te keren. Door nu scherpe keuzes uit de weg te gaan, worden de gevolgen op termijn alleen maar groter, duurder en ingewikkelder. En het belangrijkste: we verliezen onze meest kwetsbare natuur.”

Donderdag 10 december werd in de Tweede Kamer gediscussieerd over de aanpak om het overschot aan stikstof terug te dringen. Om de biodiversiteit in Nederlandse natuurgebieden goed te kunnen herstellen en blijvend te beschermen, is het noodzakelijk om de uitstoot van stikstof bij de bron te verminderen. Minder stikstofuitstoot is ook van belang voor onze gezondheid, want het overschot aan ammoniak en stikstofoxiden veroorzaakt schadelijke luchtvervuiling. Voor het behoud van natuur en een gezonde leefomgeving adviseren wetenschappers én de commissie Remkes dat de huidige Nederlandse stikstofuitstoot met minimaal 50% moet worden verminderd in de komende 10 jaar. In de voorgestelde stikstofwet kiest het kabinet echter slechts voor een reductie van 26% tot 2030. De maatregelen waarmee het kabinet die vermindering wil bereiken, zijn bovendien vrijblijvend en niet altijd bewezen effectief.

 

Met dank aan SP en D66 kwam er woensdagavond een compromis op tafel: wel een totale reductie van 50% van de stikstofuitstoot, maar dan pas in 2035. Met deze aanpassing lijkt de wet nu op een meerderheid te kunnen rekenen. Het compromis is een verbetering, maar biedt nog altijd onvoldoende zekerheid of de natuur daar wel op tijd mee hersteld kan worden. Er is grote kans dat de natuur nog steeds verslechtert omdat in veel natuurgebieden ook na 2030 nog een overmaat aan schadelijke stikstof is en de vrijblijvendheid van het maatregelenpakket naar verwachting te weinig oplevert.

 

De lage reductie en het voorgestelde maatregelenpakket zorgen ook voor grote twijfels over de juridische houdbaarheid van de nieuwe wetgeving. De Raad van State verwees in 2019 de toenmalige stikstofaanpak naar de prullenbak, met grote problemen voor woningbouw, vergunningverlening en economische activiteiten tot gevolg.  Nu loopt ook het nieuwe voorstel van het kabinet dat risico.

 

Zorgelijk, denkt het Wereld Natuur Fonds. “De boodschap over stikstof is simpel: we moeten nu aan de bak met een stevige vermindering van de uitstoot. Door scherpe keuzes uit de weg te gaan, worden de gevolgen op termijn alleen maar groter, duurder en ingewikkelder. En het belangrijkste: we verliezen onze meest kwetsbare natuur,” zegt Natasja Oerlemans, expert bij het Wereld Natuur Fonds. “De ambitie voor het terugdringen van de uitstoot van stikstof moet fors omhoog voor de komende tien jaar. Dat kan door nu in te zetten op een natuurvriendelijke landbouw en boeren te stimuleren mét natuur te werken in plaats van ertegen. Het combineren van natuur met andere grote uitdagingen zoals klimaatverandering, waterveiligheid en droogte; het is allemaal mogelijk en draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Onze oproep: durf de keuzes te maken die nu echt nodig zijn en wel een oplossing zijn. Maak van deze crisis een kans.”

Gerelateerde artikelen

Natasja Oerlemans

Uit de stikstofimpasse: hét moment om het anders te doen

Al twee jaar moddert de politiek door met het maken van beleid dat zowel juridisch al ecologisch onvoldoende is onderbouwd om uit de stikstofimpasse te komen. Dit is dus hét moment om het anders te doen. Want de enige plek waar nu nog wel een goede aanpak kan worden afgesproken, is in het nieuwe regeerakkoord. Wij roepen de onderhandelaars daarom op eindelijk werk te maken van een ecologisch onderbouwde en juridisch houdbare stikstofreductie zodat natuurherstel kan beginnen en ondernemers, boeren, beleidsmakers weten waar ze aan toe zijn.
Meer info
Michiel Schaap

Nieuwe stikstofwet: natuur nog steeds grote verliezer

Op dinsdag 9 maart heeft de Eerste Kamer ingestemd met het ‘Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering’. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) constateert dat ook met deze nieuwe wet, natuur nog steeds fors onder druk blijft staan en dat zelfs de kans bestaat dat natuurverlies zal versnellen. Zonder substantiële reductie van stikstofuitstoot zullen de miljarden aan investeringen voor natuurherstel niet effectief ingezet kunnen worden. En dat is zeer zorgelijk. Wilde dieren en planten in bijvoorbeeld heidegebieden staan er slechter voor dan ooit en te hoge stikstofuitstoot is één van de belangrijkste veroorzakers.
Meer info
Ola Jennersten / WWF-Sweden

Stikstofplan Kabinet: onvoldoende stikstofreductie voor noodzakelijk natuurherstel

In de komende 10 jaar investeert het Kabinet substantieel en laat hiermee zien het belang van natuurherstel serieus te nemen
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).