01 augustus 2019

Grootste damverwijdering in de Europese geschiedenis

Een historisch moment voor onze Europese rivieren! De eerste doorbraak is gemaakt in de 36 meter hoge Franse Vezins dam. Daarmee is een start gemaakt met de grootste damverwijdering in Europa tot nu toe.

Nieuwsbericht dammen

Deze bijzondere gebeurtenis is onderdeel van een langlopend project om de Sélune-rivier weer vrij te laten stromen. Trekvissen zoals de zalm en paling kunnen hierdoor weer terugkeren naar de rivier en de beroemde baai van Mont-Saint-Michel - een UNESCO-werelderfgoed en een van Europa's belangrijkste toeristische attracties.

De Selune kan weer vrij stromen

De verwijdering van de Vezins dam - en een andere verouderde dam, La Roche Qui Boit, in de komende twee jaar – laat 90 kilometer van de Selune-rivier weer vrij stromen. Dit heeft meerdere voordelen: de waterkwaliteit verbetert, trekvissen kunnen weer terugkeren naar hun oude paaiplaatsen en mensen kunnen profiteren van de nieuwe natuur langs de rivier.

"De verwijdering van de Vezins dam betekent een revolutie in Europa's houding ten opzichte van rivieren: in plaats van nieuwe dammen aan te leggen, zetten landen in op gezonde rivieren en brengen ze biodiversiteit terug", vertelt Roberto Epple, president van European Rivers Network en 2018 Euronatur Award-ontvanger. "Natuur herstelt opmerkelijk snel wanneer dammen worden verwijderd en ik kijk ernaar uit om zalm te zien zwemmen langs Mont-Saint-Michel.

Verwijderen oude dammen zeer effectief

Dammen zijn een van de grootste bedreigingen voor rivierecosystemen. Rivieren zijn hierdoor versnipperd en leefgebieden van veel diersoorten zijn niet meer met elkaar verbonden. Dammen stoppen de natuurlijke stroom van sedimenten stroomafwaarts en trekvissen stoten hun neus tijdens hun reis naar paaigebieden stroomopwaarts of -afwaarts. Veel trekvispopulaties in Europa zijn dan ook sterk in aantal afgenomen. Een nieuw onderzoek in Nature onthulde dat nog slechts een derde van de langste rivieren ter wereld vrij stroomt.

Volgens de EU-waterwet - de Kaderrichtlijn Water (KRW) - zijn EU-regeringen verplicht maatregelen te nemen om hun rivieren te herstellen zodat ze uiterlijk in 2027 een ‘goede ecologische staat’ bereiken. Het verwijderen van oude dammen is een zeer effectieve manier om de verplichtingen onder de KRW na te komen. Leefgebieden worden zo weer aan elkaar verbonden en de biodiversiteit en vispopulaties kunnen weer herstellen.

Groeiende beweging

De Europese beweging om dammen te verwijderen in Europa groeit. Naar schatting zijn al meer dan 3.500 barrières in Europa verwijderd. Vorig jaar werd in Spanje de 22 meter hoge Yecla de Yeltes dam verwijderd en in Estland loop een project om een aantal dammen te verwijderen dat 3.300 km stroomgebied opent.

Maar ook komen Europese burgers zelf in actie om (kleinere) dammen te verwijderen. Een crowdfundingsactie heeft er al voor gezorgd dat een dam in Engeland is verwijderd en 10 dammen in de Oekraïne snel worden verwijderd.

WWF werkt samen met European Rivers Network, World Fish Migration Foundation, Rewilding Europe en The Rivers Trust aan het verwijderen van dammen in heel Europa. Kijk op damremoval.eu voor meer informatie.

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Nieuws en inspiratie in je mailbox