03 september 2019

Beroemde baby-doejong overlijdt door plastic in maag

Een geliefde baby-doejong (Indische zeekoe) in Thailand is overleden na het eten van plastic. Het trieste nieuws werd veelvuldig gedeeld op internet, nadat bekend werd dat er plastic in haar maag gevonden was. Met de dood van het weesje wordt de noodzaak van het beschermen van het leefgebied van deze zeekoe-soort, én het gevaar van plastic in zee, nog eens extra benadrukt.

Wees

Baby Marium werd al een aantal maanden verzorgd door dierenartsen en vrijwilligers, nadat het dier alleen op een strand werd aangetroffen in het zuiden van Thailand. Fans konden op de hoogte blijven van alle voedings- en verzorgingsmomenten, door middel van een livestream. Zo hoopten de autoriteiten toeristen op afstand te houden.

Knuffelpartijen

Marium werd tot wel 15 keer per dag gevoed en verzorgd. Opvallend was hoezeer Marium de aandacht van de mens opzocht en behoefte had om geaaid en geknuffeld te worden. Hierdoor werd de jonge zeekoe al snel wereldberoemd.

Bedreigingen

De doejong, ook wel bekend als Indische zeekoe, wordt bedreigd door verlies van leefgebied, door de jacht en door vervuiling, waaronder plastic. Doejongs grazen op bedden met zeegras. Ze hebben hier grote hoeveelheden van nodig, en belangrijk is dus dat de reservaten behoorlijk uitgestrekt zijn.

Begin deze maand werd Marium ziek aangetroffen. Ze bleek een infectie aan haar maag te hebben, waar ook plastic werd aangetroffen. Het plastic heeft waarschijnlijk de infectie verergerd. Ze overleed later door een maagbloeding.

Plastic in de Koraaldriehoek

Veel Aziatische landen, met name in de Koraaldriehoek-regio, hebben te maken met grote hoeveelheden plastic die in de natuur terecht komen. Het Wereld Natuur Fonds voert daarom de Free the sea-campagne om dit probleem aan te pakken. Dat doen we onder meer door in te zetten op meer en betere afvalophaal- en -verwerkingssystemen in de Koraaldriehoek, plasticopvangsystemen in rivieren en verzorging van dieren die slachtoffer zijn geworden van plasticvervuiling. Steun nu ons actieplan met een gift.

Met jouw gift kunnen we plasticvervuiling verminderen