Gert Huijzers
16 juni 2021

Beleef de Lente op Bliek

Een klein eilandje op het Haringvliet is de oase voor een heel scala aan kustbroedvogels. Het bijna 3 hectare grote eiland heeft de naam Bliek - zoals een jonge haring ook wel genoemd wordt – en is in 2018 aangelegd.  Op het eilandje brengen ook dit broedseizoen kluut, visdief, dwergstern en kokmeeuw hun jongen groot. De ideale plek dus voor een camera van Beleef de Lente. Zo kan iedereen meegenieten van de hectiek tijdens het broedseizoen op een vogeleilandje.

Kustbroedvogels vinden het fijn om hun nestje te bouwen op een kale zandbodem met weinig planten, ze gebruiken maar enkele takjes of een hoopje schelpjes om hun nestje te bouwen. Ideaal voor soorten als kluut, visdief, dwergstern, kleine plevier, kokmeeuw en witte kwikstaart. Hutje mutje zitten ze op elkaar, te baltsen, te broeden en hun jongen te voeden. Dankzij een bewegende camera kan iedereen nu van deze taferelen meegenieten. De eerste jongen zijn er inmiddels en er wordt volop vis af- en aangevoerd.

Haringvliet en Bliek

Sinds begin 2019 staan de Haringvlietsluizen voor het eerst sinds de permanente afsluiting in 1970, af en toe op een kier. Wanneer de sluizen open staan, is er weer een verbinding tussen de rivieren Rijn en Maas en de Noordzee én dat is cruciaal voor trekvissen en -vogels. Toch ontstaat er dan niet meteen eb en vloed met zandbanken op het Haringvliet, die vogels en vissen zo hard nodig hebben. Daarom heeft het Wereld Natuur Fonds – in samenwerking met Staatsbosbeheer en Hoekschewaards Landschap – eind 2018 Bliek gebouwd. Het zanderige, kale eiland is nog volop in ontwikkeling, maar heeft nu al voldoende mogelijkheden voor vogels om te kunnen broeden. Al 3 jaar achter elkaar zijn broedende paartjes gezien op het eiland.

Ga dus nu vogels spotten via camera’s bij Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland. Voor mensen die liever live gaan kijken is er de mogelijkheid om het eiland per boot te bereiken. Vanuit de bijzondere vogelkijkhut, gemaakt door Vogelbescherming Nederland, kan iedereen een kijkje nemen! 

Droomfondsproject Haringvliet

De realisatie van het eiland Bliek en de vogelkijkhut maakt onderdeel uit van het Droomfondsproject Haringvliet, waarin 6 natuurorganisaties met steun van de Nationale Postcode Loterij werkten aan natuurherstel en een recreatieve impuls voor het Haringvliet. Dit zijn naast Wereld Natuur Fonds en Vogelbescherming Nederland, ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Sportvisserij Nederland. De bouw van het eiland werd naast de steun van de Nationale Postcode Loterij mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland, VZW Natuurbehoud Pater David, Stichting Dioraphte, andere fondsen en particuliere sponsors van het Wereld Natuur Fonds.

Gerelateerde artikelen

Twan Teunissen ARK Natuurontwikkeling

Maak véél meer ruimte voor het water met natuurontwikkeling, dat verdient zich dubbel en dwars terug!

Klimaatverandering met hevigere regenbuien, hogere afvoeren in de rivieren en stijgende zeespiegel. We zagen vorige week de gevolgen hiervan in Nederland, Duitsland en België. Nederland wapent zich ook wel tegen deze toenemende dreigingen. Maar doen we dat wel genoeg?
Meer info
Maico van Barneveld - DeFotoblogger.nl

Maak natuur bondgenoot

Deze week schreef demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer dat wat haar betreft ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de ‘wateropgave’ meer met elkaar verbonden moeten worden. Dit signaal komt wat mij betreft geen dag te vroeg.
Meer info
DeFotoblogger / Maico Barneveld

Natuurorganisaties waarschuwen: laatste kans voor halen Europese waterdoelen

Landelijke natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse oppervlakte- en grondwater. Volgens internationale afspraken (Kaderrichtlijn Water) moet het Nederlandse water in 2027 schoon en gezond zijn. Dat gaat met het huidige beleid en tempo van uitvoeren niet lukken volgens de organisaties.
Meer info

Voor het eerst zeldzame elften uitgezet in Nederland

In de Waal bij Nijmegen zijn op 1 juni voor het eerst in Nederland elften uitgezet. De zeldzame trekvissen werden te water gelaten door burgemeester Hubert Bruls en Donné Slangen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, daarbij geholpen door enkele kinderen.
Meer info

Gaat het snel genoeg?

We zijn al te laat om klimaatverandering helemaal te voorkomen. We moeten ons en ons landschap er op aanpassen. Een complexe zaak die nu om keuzes vraagt.
Meer info

Rotterdamse onderwaternatuur gedijt bij meer aandacht

In Rotterdam kan nog veel meer worden gedaan om de natuur onder water een boost te geven, zo blijkt uit een nieuwe studie in opdracht van de gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat, WWF en ARK Natuurontwikkeling. Doordat de Nieuwe Maas en de zee elkaar ontmoeten in deze havenstad, is Rotterdam een essentieel gebied voor trekvissen zoals de zalm, schelpdieren en bijzondere waterplanten. Met een keur aan soms kleine maatregelen kunnen we deze soorten nog meer de ruimte geven.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.