WWF
Maarten Bruns
Expert Natuurlijke klimaatoplossingen Nederland
15 maart 2023

Wateroverlast voorkomen door een natuurlijk Geuldal

Het Geuldal in Zuid Limburg is één van de mooiste landschappen die we in Nederland hebben. Je kan er heerlijk wandelen en fietsen en het is de ideale plek om te ontspannen en te recreëren. Het is niet voor niets dat recreatie de grootste inkomstenbron vormt voor het gebied.

Maar de Geul is niet altijd beminnelijk, in de zomer van 2021 veranderde het smalle riviertje na hevige regenbuien in een kolkende stroom, die grote schade aanrichtte aan mens en natuur. Hele delen van Valkenburg kwamen zelfs onder water te staan en het hoge water veroorzaakte alleen al voor 180 miljoen euro schade aan woonhuizen en voertuigen van bewoners.

Geuldal ving heel veel regenwater op

Dat het dal van de Geul tijdens de overstromingen de grootste klimaatbuffer was, blijkt uit onderzoek van Bureau Stroming. In het Nederlandse deel is deze vlakte vaak honderden meters breed. Tijdens de hoogste waterstand stond er bijna duizend hectare land onder water. Daardoor kon ongeveer de helft van het stromende regenwater worden opgevangen en vertraagd.

In totaal is 80 tot 85% van de regen die viel in het Nederlandse deel van het Geuldal vastgehouden in de bodem. Het water werd vertraagd door bomen en planten en is in de bodem gezakt. Natuurlijk landgebruik droeg hier fors aan bij. Zonder de bufferende werking van het Geuldal was de waterstand in Valkenburg en Meerssen nog veel hoger geweest.

Overstroom weiland geul Limburg

Natuur als bondgenoot

Het landschap heeft de Limburgers dus behoed voor erger. Om overstromingsrampen in de toekomst te voorkomen kunnen we de watervertragende werking van het waterbergende landschap verder vergroten. WWF heeft daarom samen met Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, Natuur- en milieufederatie Limburg en Ark Natuurontwikkeling het project Natuurkracht opgezet met financiële steun van de Postcodeloterij. Het doel is om natuur als partner te benutten bij het voorkomen van wateroverlast. Daarmee doen we iets voor mensen en voor natuur.

Een belangrijke hulpmiddel hierbij is het Natuurkrachtfonds. Aanvragen voor dit fonds kunnen worden gedaan door groepen van burgers, agrarische natuurverenigingen, maatschappelijke organisaties, heemkundekring, terreinbeheerders en andere betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan het aanplanten van bomen op de hellingen, het herstel of de aanleg van graften, de aanleg van natuurvriendelijke oevers of het aanleggen van natte natuur en natuurlijke wateropslag.

Zo maken we samen Limburg mooier en veiliger!

Gerelateerde artikelen

WWF / Andras Kiraly

Een reisverslag: op zoek naar water in Hongarije

Begin augustus was ik een paar dagen op werkbezoek in Hongarije. Ik praat met lokale bevolking en organisaties, om te kijken hoe we natuurlijke oplossingen kunnen gebruiken in droge gebieden hier. Ik neem je graag mee in mijn reisverslag!
Meer info

Zwarte Zaterdag naar Zweden?

WWF-medewerker Merijn Hougee vertelt over het wisselvallige weer, de klimaatcrisis, maar neemt je ook mee in de oplossingen in plaats van de problemen.
Meer info

Beleid Rijkswaterstaat belemmert de ruimte voor de rivieren

Hoogwaterveiligheid, bevaarbaarheid en natuur kunnen heel goed samengaan in het rivierengebied, maar beleidsregels van Rijkswaterstaat belemmeren dat. Dat is onnodig, slecht voor de natuur en verhindert het realiseren van de doelen van de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).

Maarten Bruns
Expert Natuurlijke klimaatoplossingen Nederland
Bekijk meer artikelen