Jasper Doest

Code droog in zuidelijk Afrika

Ambassadeur Jasper Doest bracht een bezoek aan zuidelijk Afrika en bracht hier de lokale bevolking en de gevolgen van de droogte op hun leven in beeld. 

Elk jaar laat de machtige Zambezi-rivier de Barotse vlaktes in Zambia overstromen. Deze natuurlijke watercyclus is extreem belangrijk voor de mensen en wildlife. De bevolking leeft al eeuwenlang in harmonie met de rivier. Natuurfotograaf en WWF-ambassadeur Jasper Doest brengt de uitdagingen rondom de levensader van zuidelijk Afrika in beeld. 


“De afwezigheid van water in de Barotse vlaktes maakt grote indruk op me. De regio kampt met de ergste droogte in dertig jaar. Normaal gesproken staat het water in deze periode een aantal meters (!) hoger, zoals de poten onder de huizen laten zien.”


“Omgezaagde bomen verraden dat de bossen in het gebied – die het water maandenlang of zelfs jaren als een spons vasthouden en langzaam weer afgeven – onder druk staan. Essentieel voor de lager gelegen gebieden die dit water nodig hebben om de droge periodes te overleven. Henry laat me trots zijn houtproductiebedrijf zien en lijkt zich weinig zorgen te maken. Wat hij doet is legaal en hij heeft een gezin te onderhouden.”



“Iedereen leeft hier op en met het water. Vervoer gaat in wankele kano’s en langs de oevers leven vele kleine gemeenschappen van de visserij. Normaal gesproken trekken de mensen in natte periodes naar hoger gelegen gebieden, maar dat is dit jaar niet nodig. Ze spreken hun zorgen tegen me uit: er is te weinig water en te weinig vis voor de komende maanden. De mensen roeien met de riemen die ze hebben. De saamhorigheid is groot; het is de enige kans op overleving.”



“Wanneer de vis ontbreekt, moet de gemeenschap op zoek naar alternatieven. De oogst en verkoop van riet neemt toe, maar daardoor kalven oevers af. Het loslatende zand hoopt zich in lager gelegen gebieden op, waardoor het water daar niet verder kan. Daarnaast is het riet essentieel voor de vele vogels in Barotseland. Lokale organisaties leren de gemeenschap duurzame landbouw te bedrijven als alternatief voor visserij en rietoogst, waarbij zuinig wordt omgegaan met het schaarse water.”



“Daar sta ik dan in mijn imkerpak, vol goede moed om de oogst van deze duurzame bijenkorven – een mooie alternatieve inkomstenbron – in beeld te brengen. Al snel zit mijn hele pak onder de bijen. De paniek slaat even flink toe als blijkt dat diverse bijen naar binnen zijn gekropen. Gelukkig kom ik er met enkele steken goed vanaf.”


 

“De audiëntie bij Zijne Koninklijke Hoogheid Chief Ntambu is een bijzondere ervaring, waarbij een streng protocol geldt. Lokale leiders als hij hebben meer invloed dan de nationale regering. Voor WWF is het essentieel om samen met deze leiders de dialoog met de hele gemeenschap aan te gaan, want natuurbescherming staat of valt met lokale samenwerking.”

WWF werkt in Zambia dankzij een bijdrage van DOB Ecology, samen met de lokale bevolking aan behoud van de natuur in het stroomgebied van de Zambezi.

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar, korting is van toepassing op hele assortiment met uitzondering van Bosje Bomen en alle boeken).

Samenwerken met lokale bevolking

Nauw en respectvol samenwerken met lokale en inheemse bevolking en ervoor zorgen dat zij profiteren van onze inspanningen voor natuurbehoud is een kernprincipe van ons werk. Hoewel dit uitdagingen meebrengt, vinden wij deze samenwerking van vitaal belang. 

Ontdek meer verhalen