Op weg naar 100% groene energie in 2050

Samen met overheden, consumenten en bedrijven werkt WWF aan groene, duurzame energie: elektriciteit opgewekt uit duurzame energiebronnen en biogas.

WWF's lange termijnvisie 'The Energy Report' laat zien dat het mogelijk is om in 2050 met 100% hernieuwbare energie te leven. Door ambitieuze energiebesparende maatregelen is de totale energievraag dan 15 procent lager dan in 2005, terwijl bevolking, consumptie en vervoer groeien. Industrieën recyclen meer, gebouwen worden energiezuinig gebouwd en duurzame manieren van transport zijn gerealiseerd.

Wereldwijde energiehuishouding

Het terugdringen van broeikasgassen vergt een diep ingrijpen in de wereldwijde energiehuishouding, wat voor elke overheid, bedrijf en consument in de geïndustrialiseerde landen voelbaar zal zijn. Bindende regelgeving is nodig om bedrijven strengere emissieplafonds op leggen. Tegelijkertijd moet de overheid investeringszekerheid bieden om energiebesparende maatregelen en duurzame energie lonend te maken voor bedrijven.

WWF / Richard Stonehouse

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Je ontvangt hierbij eventueel een leuk welkomstcadeau. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!