Uw nalatenschap regelen

Jürgen Freund / WWF

De wereld na uw overlijden een stukje groener nalaten? U kunt het verschil maken door Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland op te nemen in uw testament. Uw nalatenschap regelen kan heel wat vragen opleveren. Onze juristen geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen bij het regelen van uw nalatenschap.

Wie zijn jullie?

“Ik ben Simone Dinant-de Haan en ben woonachtig in het Groene Hart. Ik werk sinds 2017 voor WWF-NL als notarieel jurist op de afdeling Nalatenschappen. Hiervoor werkte ik in het notariaat, waar ik ook al nalatenschappen afhandelde als het notariskantoor tot executeur was benoemd. Nu doe ik dit met veel plezier voor WWF-NL!"

“Mijn naam is Rosalie den Ouden en ik woon op de Utrechtse Heuvelrug met mijn gezin. Ik werk sinds 2020 voor WWF-NL. Hiervoor werkte ik bij de rechtbank, waar ik toezicht hield op het functioneren van bewindvoerders, curatoren, mentoren en vereffenaars. Ik ben erg blij mij nu in te kunnen zetten voor de natuur op, onder meer, de afdeling Nalatenschappen bij WWF-NL."

In hun vrije tijd gaan Simone en Rosalie allebei graag met hun gezin de natuur in om te wandelen of te kamperen. In dit artikel geven ze antwoord op de meest gestelde vragen over het regelen van uw nalatenschap en wat er komt kijken bij nalaten aan WWF-NL.

WWF-Malaysia Mazidi Abd Ghani

Een interview met onze juristen

 

Waarom is het belangrijk om uw nalatenschap te regelen?

“Als u niets regelt, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn en wat er met uw nalatenschap gebeurt. Dat kan natuurlijk, maar mocht u liever zelf bepalen waar uw nalatenschap aan besteed wordt, dan kunt u uw wensen laten vastleggen in een testament. U kunt dan ook een executeur aanwijzen, die de uitvaart en de gehele afwikkeling van de nalatenschap voor u gaat regelen.”

Hoe kan ik mijn nalatenschap regelen?

“U kunt in uw testament één of meer erfgenamen benoemen die (een deel van) uw nalatenschap ontvangen. Dit heet ook wel een erfstelling. Ook is het mogelijk om een bepaald geldbedrag of een specifiek goed aan een persoon of een goed doel na te laten. Dit heet een legaat. Ook is het mogelijk om een bepaald percentage van uw vermogen aan iemand na te laten door middel van een percentage-legaat.”

Betaalt WWF belasting over de som die ik nalaat?

“Het Wereld Natuur Fonds betaalt geen erfbelasting. We zijn namelijk aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI’s zijn door de Belastingdienst vrijgesteld van erfbelasting. Hierdoor weet u zeker dat uw geld daar terecht komt, waar u de meeste impact kunt maken: bij natuurbescherming en de missie die wij nastreven: een wereld waar mens en natuur in harmonie leven.”

Kan WWF-NL mij steunen bij het regelen van uw nalatenschap? Zo ja, hoe ondersteunen jullie?

“U kunt WWF-NL onder bepaalde voorwaarden tot executeur van uw nalatenschap benoemen. WWF-NL zorgt er dan voor dat uw nalatenschap wordt afgewikkeld. Indien u dit wenst is het belangrijk om van tevoren contact op te nemen met onze relatiemanager Liedewey de Haas die met u uw wensen doorspreekt. Haar contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.”

Hoe weet ik dat mijn geld goed besteed wordt?

“Wanneer al uw wensen zijn vastgelegd, zorgen wij ervoor dat uw geld op de juiste wijze wordt besteed. Als u nalaat aan WWF-NL wordt uw geld juist daar besteed waar dat het hardste nodig is. Als u ervoor kiest om aan een specifiek project of een van onze focuslandschappen na te laten, dan wordt uw geld daaraan besteed. Ieder jaar vindt er een accountantscontrole plaats, waarbij een externe accountant controleert of alle gelden op een juiste wijze worden besteed.”

Wat is het voordeel van het nalaten aan een goed doel?

“Het voordeel van het nalaten aan een goed doel is dat er geen erfbelasting hoeft te worden betaald. Al uw geld komt dus ten goede aan natuurbescherming. Zo bent u ervan verzekerd dat u ook na uw overlijden de aarde een stukje groener maakt.”

Wat zijn de mogelijkheden: kan ik zelf bepalen waar mijn geld aan besteed wordt?

“U kunt in uw testament laten opnemen dat het legaat of de erfenis een specifieke bestemming zou moeten krijgen. Bijvoorbeeld omdat u ooit eens een mooie reis hebt gemaakt naar een gebied, of geeft om een specifiek dier of landschap. U kunt met onze relatiemanager, Liedewey de Haas, doorspreken welke natuurbeschermingsprojecten wij op dit moment hebben en welke mogelijkheden er zijn.

Wanneer u besluit om na te laten aan WWF-NL algemeen, kunnen onze natuurbeschermers bepalen waar uw het geld het hardste nodig is. Zo verzekeren we u dat uw geld goed besteed wordt. Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. Of vraag vrijblijvend de brochure ‘Geef de aarde groener door’ aan. De brochure staat vol met tips, advies en inspiratie.”

Meer informatie?

Wilt u graag nog meer informatie over nalaten aan het Wereld Natuur Fonds? In onze brochure nemen we de stappen met u door voor het opstellen van uw testament. Of neem persoonlijk contact op met onze relatiemanager nalatenschappen, Liedewey de Haas. 

Foto van Liedewey de Haas

Persoonlijk contact

Liedewey de Haas
Relatiemanager Nalatenschappen

E-mail: lhaas@wwf.nl

Telefoon: 030-6937309

Brochure aanvragen

Vraag onze brochure aan: met praktische informatie, ervaringen en advies

Nu aanvragen