Ola Jennersten / WWF-Sweden

Wil je opzeggen? Bedankt voor je steun!

Je hebt bijgedragen aan een wereld met méér natuur. Enorm belangrijk, willen we de aarde leefbaar houden voor iedereen. Voor mens en dier. Waar ook ter wereld.

Donatiebedrag aanpassen

Alle bee(s)tjes helpen! Wist je dat je jouw bijdrage ook kan verlagen? Zo help je de natuur én jezelf! Neem gerust contact met ons op via 0800-1962 of wijzig het bedrag online (selecteer Wijziging donateursbijdrage).

Donatie stopzetten

Jammer dat je ons werk voor de natuur niet meer kunt of wilt steunen. We willen je énorm bedanken voor jouw steun. Samen met jou hebben we ons in kunnen zetten voor méér natuur, waar ook ter wereld. Als je belt met 0800-1962, kunnen we alles in orde maken. Je kan ook ons contactformulier invullen.

Wist je dat je je donatie kunt stopzetten en ons toch kunt blijven steunen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail (inschrijven mag vanaf 16 jaar).

Simon Rawles / WWF-UK

Natuur is van levensbelang

Natuurverlies en klimaatverandering raken vandaag ál het leven op aarde. En niet in de laatste plaats onszelf: mensen. WWF strijdt voor een aarde die leefbaar blijft voor iedereen. Voor mens en dier. Waar ook ter wereld. Wat we nodig hebben voor een leefbare aarde: meer natuur. Want meer natuur zorgt voor minder klimaatverandering. Voor meer water, meer voeding, meer bescherming. Dus moeten we wereldwijd van natuurverlies naar natuurwinst. Zo snel mogelijk. En dat kan, als we er samen voor kiezen.

WWF - Customer Contact Officer Tamara

"In de jaren dat ik voor WWF werk is mijn bewustzijn voor het belang van natuurbehoud gegroeid. Regelmatig horen we slecht nieuws, zoals de impact van ons consumptiegedrag op de natuur, het aantal bossen dat wordt gekapt, de daling van de biodiversiteit. Het gaat verschrikkelijk hard achteruit. We kunnen niet langer ontkennen dat hier iets aan gedaan moet worden. Het beschermen van kwetsbare natuurgebieden kunnen we alleen samen met jullie als donateurs." 

 

Veelgestelde vragen

Waarom is een donatie belangrijk?

Je steun draagt een steentje bij aan bescherming en herstel van de wereldwijde kwetsbare natuur. Naast de structurele donatie kunnen we ook aan de regering/beleidsmakers laten zien hoeveel mensen onze projecten steunen. Die beweging hebben we nodig om daadwerkelijk meer resultaten te behalen. Hoe meer mensen ons structureel steunen, hoe beter wij ons kunnen inzetten voor kwetsbare natuurgebieden.

Wat wordt er met mijn donatie gedaan?

In het afgelopen boekjaar (lopend van juli 2022 tot en met juni 2023) gaf het Wereld Natuur Fonds 72% van de totale bestedingen uit aan natuurbescherming in het buitenland, 7% aan natuurbescherming in Nederland, 7% aan voorlichting en educatie, 9% aan wervingskosten en 3% aan beheer en administratie.

Ik ben al zo lang lid geweest, het is nu lang genoeg geweest.

Fijn dat je ons natuurbeschermingswerk langere tijd hebt gesteund! Natuurlijk horen we vaker dat mensen na een aantal jaar overstappen naar een ander doel, maar natuurbescherming blijft altijd een meerjarenplan. Wanneer we een aanvraag krijgen om een bepaald natuurgebied te beschermen, worden een paar dingen in kaart gebracht: 'Wat is het probleem?', 'om welk gebied gaat het?', 'welke dieren leven er?' en 'welke menselijke activiteiten vinden er plaats?' Vervolgens wordt een beleidsplan gemaakt en gekeken naar organisaties waar mee kan worden samengewerkt. Een natuurbeschermingsproject duurt meestal 3 tot 5 jaar. Die tijd is nodig om een verandering te bewerkstelligen. Elke euro en elke stem telt!

Heeft het allemaal wel zin? Bijvoorbeeld ontbossing vindt nog steeds plaats.

Het antwoord is JA! Jouw bijdrage is zeker zinvol. Wij kunnen ons werk alleen doen met de financiële hulp van onze achterban. Wij ontvangen geen bijdrage van de overheid, en is er weinig budget beschikbaar gesteld voor natuurbescherming. Alles wat we kunnen bereiken is dankzij de steun van donateurs. Hoe meer mensen ons steunen als donateur, des te groter onze invloed. Elke stem is er één! Een mooi voorbeeld hiervan is het handelsverbod op ivoor dat in China is ingesteld.

Kan ik op andere manieren het werk van WWF steunen?

Dat is mogelijk. Naast een geldelijke donatie, kun je je aanmelden voor onze periodieke nieuwsbrief. Via de nieuwsbrief (Natuurnieuws) word je op de hoogte gehouden van onze projecten. Bovendien is het mogelijk om petities te ondertekenen en ons te volgen via social media (Instagram, Facebook, Linked In en Twitter). Daarnaast is het ook mogelijk om uw donateurschap om te zetten in een jeugdlidmaatschap.

Kan ik ook jaarlijks doneren?

Het is mogelijk om jouw bijdrage aan te passen in een jaarlijkse of halfjaarlijkse donatie. Neem contact op met ons servicenummer 0800-1962 en we passen het meteen aan.

Kan de bijdrage ook verlaagd worden?

Jazeker, de minimale bijdrage om donateur te zijn is € 2 per maand of € 24 per jaar.

Ik wil opzeggen omdat ik het blad niet lees.

In dat geval kunnen we de verzending van ons magazine (naar uw adres) stopzetten. Via e-mail kunt u op de hoogte blijven van onze projecten.

Na welke periode kan ik opzeggen?

Na een jaar is het mogelijk je donateurschap van WWF op te zeggen.

Het laatste nieuws en resultaten

Over dieren, natuurbescherming en wat WWF dankzij jouw steun heeft kunnen bereiken

Petteri Hautamaa

Trekkende zoetwatervissen wereldwijd met meer dan 80 procent afgenomen

Het gaat erg slecht met trekvissen als zalm, paling en stekelbaars. Het aantal trekkende zoetwatervissen is tussen 1970 en 2020 wereldwijd met meer dan 80 procent afgenomen, blijkt uit een onlangs gepubliceerd rapport van verschillende natuurbeschermingsorganisaties.
Meer info
Bas Meelker WWF

Reactie WWF-NL op onderhandelaarsakkoord 2024

Lees hier de reactie van WWF-NL op het onderhandelaarsakkoord van mei 2024.
Meer info
Casper Douma

In beeld: Caribische koraalriffen toen en nu

WWF lanceert een online tentoonstelling over de geschiedenis van koralen in het Nederlands Caribisch gebied.
Meer info
SEPA

Nieuw recordaantal verouderde dammen verwijderd in Europa

Hier plaats je een kort introductietekstje. Dit wordt getoond in de interne zoekmachine en in het verzamelmenu (waar alle nieuwsberichten verzameld staan).
Meer info
Interholco

Meer gorilla's, luipaarden en olifanten in tropische bossen met FSC-certificering

Hier plaats je een kort introductietekstje. Dit wordt getoond in de interne zoekmachine en in het verzamelmenu (waar alle nieuwsberichten verzameld staan).
Meer info
Wild Wonders of Europe  / Cornelia Doerr / WWF

Uitstel is geen afstel: Natuurorganisaties blijven strijden voor Europese natuur

De stemming over de Europese Natuurherstelwet door de Raad van Ministers is in het zicht van de finish uitgesteld. Dit werd vandaag in Brussel bekendgemaakt. Wanneer er wél gestemd gaat worden over de wet, is nog niet duidelijk. De Nederlandse natuurorganisaties zijn eensgezind: “Wij blijven druk uitoefenen en strijden voor het belang van biodiversiteit.”
Meer info