Peter Verhoog
04 oktober 2019

Laatste roggen uitgezet in de Noordzee op Dierendag

Op 4 oktober werden de laatste zeventien gemerkte roggen uitgezet in de Noordzee. De uitzet is onderdeel van het project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee'. Hiermee wordt belangrijke informatie opgehaald die bij moet dragen aan betere bescherming van haaien en roggen in Nederlandse wateren.

Uitstekend leefgebied

Via deze zenders wordt belangrijke informatie verkregen over de groei, overleving en de migratie van de stekelrog in de beide Scheldestromen en de Noordzee. Zo bleek de Zeeuwse Delta en de Noordzee een uitstekend leefgebied te vormen voor de stekelrog. Dat kon bepaald worden door middel van een analyse van het leefgebied van de (stekel)roggen en inzicht in hoe de roggen zich verplaatsen.

Zenders

In totaal werden meer dan 300 dieren uitgezet. De opgekweekte stekelroggen (Raja clavata) kregen kunststofmerkjes in beide vleugels. De dieren hebben hier geen last van. Ook kregen zestig dieren een akoestische zender, ofwel een VEMCO-tag. Er wordt nog een jaar lang informatie verzameld van de laatste dertig dieren met een akoestische zender. Onderdeel van het project was ook het taggen van haaien door Sportvisserij Nederland, voor een groter inzicht in hun verspreidingsgebied en leefgewoonten.


Kennisuitwisseling

Naast het verzamelen van gegevens over de dieren, kon kennis worden uitgewisseld met andere Europese organisaties die al werken, of willen werken, aan het terugbrengen van haaien en roggen. Ook konden onderzoeken opgezet worden met partnerorganisaties die zich bezighouden met de in onze wateren vrijwel verdwenen grote vleet (Dipturus intermedius). Daarnaast wordt het onderzoek naar de sterk bedreigde zee-engel (Squatina squatina) ondersteund.

Drukke zee

Het beschermen van de haaien en roggen is een van onze projecten om de natuur in de Noordzee te herstellen. De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Zo zwemmen er wel 220 verschillende soorten vissen, waaronder negen soorten haaien en negen soorten roggen. Deze dieren horen thuis in de Noordzee, maar het gaat niet goed met een aantal soorten.

Wereld Natuur Fonds werkt samen met andere organisaties, zoals ARK Natuurontwikkeling, aan natuurherstel van de Noordzee. Onderdeel daarvan is betere bescherming van haaien en roggen in de Noordzee en het herstel van scheldiepbanken door het plaatsen van kunstriffen. Dit laatste leverde laatst voor het eerst baby-oesters op.

Gerelateerde artikelen

Goofy Aquavideo WWF

Kwetsbaar schelpdierrif bij Schiermonnikoog bedreigd door geplande aardgaswinning

Op nog geen 20 kilometer boven Schiermonnikoog dreigt een uniek en net hersteld schelpdierrif te verdwijnen door aardgaswinning. Mijnbouwbedrijf ONE-Dyas is van plan pal naast het rif en midden op unieke stenenriffen een boorplatform te bouwen. Het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL), ARK Natuurontwikkeling, de Waddenvereniging, Greenpeace, Natuurmonumenten en Vrije Horizon Schiermonnikoog hebben de handen ineengeslagen om dit te voorkomen en hebben een gezamenlijke visie geschreven waarmee het plan van tafel moet. Een boorplatform is een grote bedreiging voor de natuur en helemaal in dit unieke gebied met bedreigde leefgebieden en soorten. Gaswinning op deze plek zal vrijwel zeker het einde betekenen van het onlangs door WWF-NL en ARK herstelde schelpdierrif.
Meer info
WWF, Ark, onderwaterbeelden.nl

Eerste stap bescherming wilde oesterrif in Zeeland

Het oesterrif in de Voordelta is met ingang van 2 juni 2021 tijdelijk beschermd tegen bevissing door een wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij. De aanwijzing als onderzoeksgebied is een kleine eerste stap in extra bescherming van deze bijzondere onderwaternatuur.
Meer info
WWF Sabine Bos

Het is er: het Akkoord van de Noordzee!

De Tweede Kamer steunt het ‘Akkoord van de Noordzee’. Na een lange periode van overleg, onderzoek en onderhandeling kan het plan voor de toekomst van de Noordzee uitgevoerd worden. Het Akkoord gaat over drie grote thema’s: natuur, energie en voedsel. De natuur in de Noordzee is hiermee nog niet gered, maar het is wel een stap in de goede richting. De onderhandelingen vonden plaats tussen de Nederlandse overheid, sectoren zoals de scheepvaart-, visserij- en energiesector én natuur-en milieuorganisaties.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.