Peter Verhoog
04 oktober 2019

Laatste roggen uitgezet in de Noordzee op Dierendag

Op 4 oktober werden de laatste zeventien gemerkte roggen uitgezet in de Noordzee. De uitzet is onderdeel van het project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee'. Hiermee wordt belangrijke informatie opgehaald die bij moet dragen aan betere bescherming van haaien en roggen in Nederlandse wateren.

Uitstekend leefgebied

Via deze zenders wordt belangrijke informatie verkregen over de groei, overleving en de migratie van de stekelrog in de beide Scheldestromen en de Noordzee. Zo bleek de Zeeuwse Delta en de Noordzee een uitstekend leefgebied te vormen voor de stekelrog. Dat kon bepaald worden door middel van een analyse van het leefgebied van de (stekel)roggen en inzicht in hoe de roggen zich verplaatsen.

Zenders

In totaal werden meer dan 300 dieren uitgezet. De opgekweekte stekelroggen (Raja clavata) kregen kunststofmerkjes in beide vleugels. De dieren hebben hier geen last van. Ook kregen zestig dieren een akoestische zender, ofwel een VEMCO-tag. Er wordt nog een jaar lang informatie verzameld van de laatste dertig dieren met een akoestische zender. Onderdeel van het project was ook het taggen van haaien door Sportvisserij Nederland, voor een groter inzicht in hun verspreidingsgebied en leefgewoonten.


Kennisuitwisseling

Naast het verzamelen van gegevens over de dieren, kon kennis worden uitgewisseld met andere Europese organisaties die al werken, of willen werken, aan het terugbrengen van haaien en roggen. Ook konden onderzoeken opgezet worden met partnerorganisaties die zich bezighouden met de in onze wateren vrijwel verdwenen grote vleet (Dipturus intermedius). Daarnaast wordt het onderzoek naar de sterk bedreigde zee-engel (Squatina squatina) ondersteund.

Drukke zee

Het beschermen van de haaien en roggen is een van onze projecten om de natuur in de Noordzee te herstellen. De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Zo zwemmen er wel 220 verschillende soorten vissen, waaronder negen soorten haaien en negen soorten roggen. Deze dieren horen thuis in de Noordzee, maar het gaat niet goed met een aantal soorten.

Wereld Natuur Fonds werkt samen met andere organisaties, zoals ARK Natuurontwikkeling, aan natuurherstel van de Noordzee. Onderdeel daarvan is betere bescherming van haaien en roggen in de Noordzee en het herstel van scheldiepbanken door het plaatsen van kunstriffen. Dit laatste leverde laatst voor het eerst baby-oesters op.

Gerelateerde artikelen

Opvallend veel dode bruinvissen langs Nederlandse kust

Sinds 1990 zijn er langs de Nederlandse kust meer dan 16.000 dode bruinvissen gevonden. De meeste daarvan werden door onderzoekers van de Universiteit Utrecht aangetroffen in Nederland. Soms wel 800 per jaar.
Meer info

Dag van de Noordzee: WWF pleit voor serieuze aanpak herrie onder water

Sinds de Corona-lockdown is het ook op de Noordzee, een van de drukste zeeën ter wereld, aanzienlijk rustiger. Er is minder scheepvaart, visserij, toerisme en industrie, waar vooral het onderwater leven van profiteert. Een diersoort die daar nu wel bij vaart is de bruinvis, een kleine walvis die vooral in de Noordzee leeft. Nu er minder verstoringen zijn laten groepjes bruinvissen zich veel vaker zien.
Meer info

Verslag uit de diepte van de Noordzee

Het nieuwe monitoringrapport van de oesterbanken bij de Borkumse Stenen toont de veelbelovende resultaten van de onderzoeksexpeditie van september 2019. Ooit werd 30% van de bodem van het Nederlandse deel van de Noordzee bedekt met schelpdierbanken. Dat zijn banken gevormd door schelpdieren zoals platte oesters en mosselen. Deze banken vormen riffen die vergelijkbaar zijn met koraalriffen. Ze zorgen voor voedsel en schuilplekken voor zeedieren en ze filteren het zeewater en beschermen de kust.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).