Peter Verhoog
04 oktober 2019

Laatste roggen uitgezet in de Noordzee op Dierendag

Op 4 oktober werden de laatste zeventien gemerkte roggen uitgezet in de Noordzee. De uitzet is onderdeel van het project 'Haaien en roggen terug in de Noordzee'. Hiermee wordt belangrijke informatie opgehaald die bij moet dragen aan betere bescherming van haaien en roggen in Nederlandse wateren.

Uitstekend leefgebied

Via deze zenders wordt belangrijke informatie verkregen over de groei, overleving en de migratie van de stekelrog in de beide Scheldestromen en de Noordzee. Zo bleek de Zeeuwse Delta en de Noordzee een uitstekend leefgebied te vormen voor de stekelrog. Dat kon bepaald worden door middel van een analyse van het leefgebied van de (stekel)roggen en inzicht in hoe de roggen zich verplaatsen.

Zenders

In totaal werden meer dan 300 dieren uitgezet. De opgekweekte stekelroggen (Raja clavata) kregen kunststofmerkjes in beide vleugels. De dieren hebben hier geen last van. Ook kregen zestig dieren een akoestische zender, ofwel een VEMCO-tag. Er wordt nog een jaar lang informatie verzameld van de laatste dertig dieren met een akoestische zender. Onderdeel van het project was ook het taggen van haaien door Sportvisserij Nederland, voor een groter inzicht in hun verspreidingsgebied en leefgewoonten.


Kennisuitwisseling

Naast het verzamelen van gegevens over de dieren, kon kennis worden uitgewisseld met andere Europese organisaties die al werken, of willen werken, aan het terugbrengen van haaien en roggen. Ook konden onderzoeken opgezet worden met partnerorganisaties die zich bezighouden met de in onze wateren vrijwel verdwenen grote vleet (Dipturus intermedius). Daarnaast wordt het onderzoek naar de sterk bedreigde zee-engel (Squatina squatina) ondersteund.

Drukke zee

Het beschermen van de haaien en roggen is een van onze projecten om de natuur in de Noordzee te herstellen. De Noordzee is een van de drukste zeeën ter wereld. Zo zwemmen er wel 220 verschillende soorten vissen, waaronder negen soorten haaien en negen soorten roggen. Deze dieren horen thuis in de Noordzee, maar het gaat niet goed met een aantal soorten.

Wereld Natuur Fonds werkt samen met andere organisaties, zoals ARK Natuurontwikkeling, aan natuurherstel van de Noordzee. Onderdeel daarvan is betere bescherming van haaien en roggen in de Noordzee en het herstel van scheldiepbanken door het plaatsen van kunstriffen. Dit laatste leverde laatst voor het eerst baby-oesters op.

Gerelateerde artikelen

Floor Driessen / Bureau Waardenburg

Tweede Kamer vraagt om beschermde status voor oesterriffen

Goed nieuws voor oesterriffen in de Noordzee! Op 17 december heeft de tweede kamer een motie aangenomen die de regering vraagt om bestaande én toekomstige (platte) oesterriffen een beschermde status toe te kennen. Een mooi succes waar het Wereld Natuur Fonds en Ark Natuurontwikkeling zich de afgelopen jaren hard voor hebben gemaakt.
Meer info
Peter Verhoog / WWF

Stekelrogonderzoek biedt hoop voor verdwenen reuzenmanta van de Noordzee

Een tiental stekelroggen wordt zaterdag 3 oktober in de Westerschelde uitgezet door WWF-NL, Sportvisserij Nederland en Blue Linked. Deze roggen zijn de laatsten van een bijzonder en innovatief onderzoek. Hierin werd gekeken of het kweken en uitzetten van haaien en roggen zou kunnen bijdragen aan het herstel van populaties in de Noordzee. De stekelroggen zijn van een zendertje voorzien, om meer te weten te komen over hun verplaatsingsgedrag en overleving na uitzetting in het wild. Dit onderzoek is de basis voor de volgende stap, om verdwenen soorten zoals de vleet en zee-engel weer in de Noordzee terug te krijgen.
Meer info
naturepl.com / Florian Graner / WWF

Opvallend veel dode bruinvissen langs Nederlandse kust

Sinds 1990 zijn er langs de Nederlandse kust meer dan 16.000 dode bruinvissen gevonden. De meeste daarvan werden door onderzoekers van de Universiteit Utrecht aangetroffen in Nederland. Soms wel 800 per jaar.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop (ca. 2 mails per maand).