Rabobank

Rabobank

Samenwerking Rabobank en Wereld Natuur Fonds

De manier waarop we voedsel produceren en consumeren is wereldwijd de grootste bedreiging voor de natuur. Door onder andere ontbossing, verdroging en overbevissing komen unieke landschappen en diersoorten verder onder druk te staan. Samen met lokale bevolkingsgroepen, boeren, vissers, overheden en bedrijven werkt WWF aan oplossingen die goed zijn voor natuur én mens. Zodat we met respect voor de natuur voldoende gezond voedsel kunnen produceren en consumeren.

Ons gezamenlijke doel met de Rabobank

De Rabobank heeft als belangrijke financier in de wereldwijde voedsel- en landbouwsector een grote invloed. Daarmee kunnen ze samen met hun klanten veranderingen voor een natuurvriendelijker voedselsysteem realiseren. WWF biedt de Rabobank kennis en ervaring over gebieden waar natuur het meest onder druk staat. Hierdoor kunnen de bank en haar klanten hun invloed koppelen aan landschappen en gebieden waar herstel hard nodig is. Samen kijken we naar oplossingen die een gezonde toekomst bieden voor natuur én mens.

Onze ambitie

Met internationale voorbeeldprojecten willen de Rabobank en WWF aantonen dat de overgang naar duurzame productie en bedrijfsvoering in de voedsel- en landbouwketens mogelijk is, en vooral ook hoe dat kan. Daarbij laten we zien dat economisch rendement samen kan gaan met behoud en herstel van biodiversiteit en ecosystemen.

Onze doelen

De samenwerking van WWF met de Rabobank spitst zich toe op drie pijlers:

  1. Corporate klanten van Rabobank stimuleren om natuurvriendelijk te investeren: in samenwerking met klanten projecten financieren die bijdragen aan de overgang naar natuurvriendelijke voedselketens in landschappen waar WWF actief is
  2. Vergroenen financieringsbeleid Rabobank: kennisdeling over het verder vergroenen van het beleid gericht op voedsel- en landbouwkwesties
  3. Informeren en inspireren: de voordelen en mogelijkheden van natuurvriendelijke productie en consumptie van voedsel laten zien

Hoe we samenwerken

Als internationaal leidende food- & agribank zet Rabobank haar kennis, financiële expertise en netwerken in. WWF levert kennis over ecosystemen en het herstel daarvan. Met elkaar zoeken we klanten van de Rabobank en andere externe partners om mee samen te werken in concrete projecten.

De projecten worden, samen met bedrijven die klant zijn bij de Rabobank, opgezet in landschappen waar natuur ernstig onder druk staat en waarin zowel WWF als de Rabobank actief zijn. Op dit moment werken we al samen in Chili (zalmkweek), Brazilië (soja), India (suikerriet) en Nederland (zuivelsector).

Partnerschap WWF en Rabobank