Rabobank

Rabobank

WWF en Rabobank werken al jarenlang aan een sterke samenwerking

Sinds 2011 bundelen Rabobank Group en WWF International (WWF) de krachten in een partnership om te werken aan de verduurzaming van internationale voedsel- en landbouwketens. 

Ambitie

Rabobank en WWF willen aantonen dat economisch rendement samengaat met het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van ecosystemen. Rabobank zet, als internationaal leidende food- & agribank, haar financiële expertise in. WWF levert kennis over ecosystemen en het herstel daarvan. Met elkaar zoeken zij klanten van de Rabobank en andere externe partners om mee samen te werken in concrete projecten.

 

Aanleiding

Dit partnerschap is ontstaan naar aanleiding van onderzoek uit 2009 waaruit bleek dat 300 tot 500 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 70% van de handel in de grondstoffen in gebieden die belangrijk zijn voor WWF. Van de top 100-bedrijven bleken er 80 klant te zijn van Rabobank.

 

Opschaling

De resultaten van de hieronder beschreven vijf projecten tonen aan dat economisch rendement samengaat met behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van ecosystemen. Deze successen, de participerende bedrijven als ambassadeurs, het acteren van Rabobank wereldwijd en een effectieve communicatiestrategie hebben geleid tot een opschaling van duurzaamheidsmaatregelen bij bedrijven en banken over de hele wereld, ten behoeve van behoud van natuur en ecosystemen.

Partnerschap WWF en Rabobank

Projecten

1. Chili

Samen met twee van de grootste kweekzalmproducenten in Chili brengen WWF Chili en Rabobank in kaart welke stappen gezet moeten worden om te komen tot ASC-certificering. Versnelling van de ASC-certificering van andere Rabobank-klanten in hetzelfde land is het doel. Dit is een van de belangrijkste strategieën van WWF Chili in de strijd om het behoud van biodiversiteit in het ecosysteem in de zuidelijke regio, de kraamkamer van de bedreigde blauwe vinvis en de Chileense dolfijn. 

 

2. Brazilië

Met Braziliaanse boeren onderzoeken Rabobank en WWF of wisselbouw financiële en natuurwinst oplevert. Dit houdt in dat grond afwisselend gebruikt wordt voor de productie van soja, het houden van vee en eucalyptusteelt. Bij positieve resultaten kan dit een strategie zijn in het tegengaan van de ontbossing in de Amazone en bij het behoud van een biodivers ecosysteem.

 

3. India

WWF India, een lokale Rabobank en de twee grootste in een subtropisch en tropisch klimaat opererende suikerproducenten ontwikkelen een tool ten behoeve van efficiënter watermanagement, beperking van de CO2-uitstoot en het tegengaan van verkleining van het leefgebied van de tijger. Dit project moet leiden tot een benchmark voor de suikerindustrie in India en wellicht in andere delen van de wereld.

 

4. Indonesië

WWF Indonesië en de lokale Rabobank hebben een palmolieproducent geadviseerd in het traject van RSPO-certificering. Op dit moment wordt besproken op welke manier ze strategisch kunnen samengewerken in de verduurzaming van de palmolieproductie door kleine boeren om het leefgebied van de orang-oetan te beschermen. Daarnaast wordt er samengewerkt op de verduurzaming van de toenemende kweekvisindustrie.

 

5. Friesland

Samen met FrieslandCampina ontwikkelen WWF Nederland en Rabobank een biodiversiteitsmonitor, waarmee boeren biodiversiteitsmaatregelen kunnen kiezen die passen bij hun regio. FrieslandCampina en Rabobank monitoren het prestatieniveau om de boeren een passende beloning te kunnen geven.