wwf

Onze eigen voetafdruk

Wij dragen ook ons steentje bij met onze duurzame bedrijfsvoering.

We blijven werken aan de verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering. Daarmee willen we naast het natuurbeschermingswerk dat wereldwijd wordt verricht ook in Nederland een bijdrage leveren aan verdere verduurzaming.

Energie

We nemen voor ons pand groene stroom af via het publieke net wat in zijn geheel wordt opgewekt door Hollandse windmolens. Daarnaast gaven onze eigen 300 zonnepanelen ons 32.000 kw/u aan stroom.
In de winter wordt de ventilatielucht in ons pand verwarmd door middel van HR-ketels die op gas draaien.
Al het gasverbruik compenseren we met Gold Standard-certificaten, waarmee projecten worden ondersteund die wereldwijd schone energie ontwikkelen.

Afvalscheiding 

We scheiden uitgebreid ons afval. Zo sorteren we naast glas, papier, restafval en GFT bijvoorbeeld ook plastic en koffiedrab als aparte stroom. Met zoveel verschillende afvalstromen ‘produceren’ we steeds minder
restafval. Ook hebben we fors minder transportbewegingen van afvalinzamelaars nodig om ons afval op te halen.

Prints en afdrukken

We printen steeds minder door de investering in laptops als vervanging van vaste PC's; ons papierverbruik is afgelopen jaar met bijna 40% afgenomen ten opzichte van vorig jaar! Al het papier dat we nog wel
inkopen en gebruiken heeft het FSC-keurmerk.

Vlieg- en autoverkeer

We sturen scherp en actief op het minimaliseren van onze zakelijke vliegreizen. Hierdoor hadden we afgelopen jaar 14% minder schadelijke gassen uitgestoten ten opzichte van het door onszelf opgelegde quotum. We zeggen schadelijke gassen, omdat we alle uitstoot van onze vliegreizen volledig compenseren - zowel CO2 als andere gassen. Dat doen we door middel van Gold Standard-certificaten bij het boeken van een vliegticket. Voor het woon-werkverkeer stimuleren we onze medewerkers om gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets in plaats de auto.

Catering

Ons cateringassortiment wordt steeds duurzamer. Samen met onze cateraar hebben we het aanbod biologische producten vergroot. Ook hebben we afgelopen jaar meegedaan met de Nationale Week zonder Vlees waarbij we een week lang vegetarische producten hebben geserveerd in het restaurant. Dit bleek zo succesvol dat we de overstap hebben gemaakt naar een volledig vegetarisch assortiment.

Ons kantoorgebouw

Het Wereld Natuur Fonds is sinds 2006 gehuisvest in een gerenoveerd kantoorpand. Dit is niet zomaar een gebouw. Het is een gebouw-plus, waar goed over is nagedacht. Het symboliseert waar het Wereld Natuur Fonds voor staat: in samenwerking bouwen aan een toekomst waarin de mens leeft in harmonie met de natuur.

Meer info

Uw bedrijf ook duurzamer?

We kunnen samen medewerkers inspireren en betrekken bij natuurbescherming. Denk aan het verduurzamen van jullie kantine-aanbod, het informeren van je medewerkers over specifieke projecten of teambuildingsactiviteiten gericht op het samen bijdragen aan een goed doel.

Meer info
Shutterstock / isak55 / WWF

Wat kan ik doen?

De natuur heeft jouw hulp nodig

Word donateur

Help mee door de natuur structureel met ons te beschermen voor een vast bedrag per maand. Samen kunnen we werken aan een prachtige wereld vól natuur!