WWF / Daan Noordhuizen

Directeur en Raad van Toezicht

Hoe is de directie en de Raad van Toezicht van het Wereld Natuur Fonds georganiseerd?

Directie

Vanaf juli 2023 is Jelle de Jong algemeen directeur van WWF-NL. De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Raad van Toezicht

Dr. Sam Muller, oprichter en directeur van juridisch onderzoeksinstituut HiiL Innovating Justice, is sinds 1 december 2017 de voorzitter van de Raad van Toezicht van WWF-NL.

Staat van dienst

De Haagse jurist Muller heeft een grote staat van dienst. Hij is niet alleen oprichter van HiiL, maar is ook founding director van de Justice Leadership Foundation en hij gaf leiding aan de Wildlife Justice Commission (WJC). De WJC, gevestigd in Den Haag en mede een initiatief van WWF-NL, is een organisatie die zich sterk maakt voor de strafrechtelijke bestrijding van wereldwijde wildlife crime. Muller is hiervoor onder meer betrokken geweest bij de oprichting van het ICC, International Criminal Court, in Den Haag.

De overige leden van de Raad van Toezicht zijn:

I. (Inge) Brakman
 • Vice-voorzitter
 • Auditcommissie
 • Portefeuille F&O
L.M. (Laura) Cramer
 • Lid
 • Auditcommissie
 • Portefeuille F&O
H.H.J. (Herman) Dijkhuizen
 • Lid
 • Portefeuille F&O
 • Voorzitter Auditcommissie
I.R. (Ilse) Geijzendorffer
 • Lid
 • Portefeuille Conservation
A. (Anneke) Keller
 • Lid
 • Portefeuille Engagement
M. (Michael) Obersteiner
 • Lid
 • Portefeuille Conservation
L. (Luthando) Dziba
 • Lid
 • Portefeuille Conservation
N.K. (Nehemiah) Rotich
 • Lid
W.T. (Willem) van Weede
 • Lid
 • Portefeuille Engagement