Jelger Herder

Biodiversiteitsfonds

De inschrijving is weer geopend! Organisaties zonder winstoogmerk kunnen zich vanaf nu aanmelden om kans te maken op financiering van onderzoek ten behoeve van biodiversiteit.

Biodiversiteitsfonds voor soortenonderzoek in Nederland

Het Biodiversiteitsfonds ondersteunt toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, St. Eustatius en Saba. 

Het fonds wordt jaarlijks toegekend. De eerste financieringsronde in 2018 heeft onderzoek mogelijk gemaakt naar de hommelrijkdom in de Nederlandse weilanden, het herstel van het voedselweb voor de eikelmuis, de botanische kwaliteit buiten Natura 2000-gebieden en de reproductie van de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius. Begin 2019 is financiering toegekend aan nog een viertal projecten: mariene biodiversiteit van Bonaire, oerbossen van de toekomst, behoud van salamander-diversiteit en cameravallen voor insecten.

Aanvraagronde 2020 geopend

De aanvraagronde voor 2020 is nu geopend en sluit op 21 december 2019. Op 20 januari 2020 wordt bekendgemaakt welke onderzoeksvoorstellen financiering zullen ontvangen.

Om in aanmerking te komen voor financiering dient een project onder andere te voldoen aan de volgende criteria: 

  • Onderzoek met betrekking op soorten met een hoge beschermingsstatus of signaalsoorten voor bijvoorbeeld natuurkwaliteit of bedreigingen 
  • Toegepast onderzoek ten behoeve van natuurbescherming en herstel; bijvoorbeeld monitoring van soorten, of analyse van bedreigingen 
  • Resultaten van het onderzoek zijn toegankelijk en beschikbaar voor zowel een wetenschappelijk als een breder publiek

Aanvragen die voldoen aan de volgende criteria verdienen de voorkeur: 

  • Gezamenlijke aanvragen voor soortgroep-overstijgend onderzoek 
  • Onderzoek dat inspeelt op de actualiteit of aanhaakt op het Living Planet Report Nederland (2015; 2017; volgende editie wordt gelanceerd in januari 2020).
  • Onderzoek dat bijdraagt aan de doelstellingen van Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Aanvragen staat alleen open voor Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en verenigingen, niet voor bedrijven en individuen. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn maar mogen geen hoofdaanvrager zijn. Er geldt een maximale bijdrage per project van € 30.000,-. 

Meld je aan en maak kans op financiering van je onderzoek

Aanmelden voor financiering van het Biodiversiteitsfonds kan door het aanvraagformulier in te vullen en het voorstel uiterlijk 21 december 2019 te sturen naar biodiversiteitsfonds@wwf.nl. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze via het standaard formulier zijn ingestuurd.

Insectenstand beter in de gaten houden

Honderd cameravallen, speciaal ontworpen voor het automatisch tellen en herkennen van insecten, zijn deze zomer door heel Nederland geplaatst. Dit werd mede mogelijk gemaakt door het WWF Biodiversiteitsfonds. Het belang van het meten van de insectenstand is groot. Tellen en op naam brengen van insecten geeft onderzoekers inzicht in de insectenstand, maar ook van de effectiviteit van maatregelen om biodiversiteit te herstellen. De gegevens worden nu met menselijke tellers vergaard, maar dit is een lastige klus en dekt vaak niet voldoende terrein. Dit nieuwe systeem kan daarvoor een oplossing bieden. Het project is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, EIS Kenniscentrum Insecten, COSMONiO Imaging B.V. en Naturalis.