Jacob Bours / WWF-Netherlands

Biodiversiteitsfonds

Soortenonderzoek in Nederland

Biodiversiteitsfonds voor soortenonderzoek in Nederland

Het Biodiversiteitsfonds heeft als doel het ondersteunen van toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, St. Eustatius en Saba. 

Het fonds wordt jaarlijks toegekend. De eerste subsidieronde in 2018 heeft onderzoek mogelijk gemaakt naar de hommelrijkdom in de Nederlandse weilanden, het herstel van het voedselweb voor de eikelmuis, de botanische kwaliteit buiten Natura 2000-gebieden en de reproductie van de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius. Begin 2019 is subsidie toegekend aan nog een viertal projecten: Mariene biodiversiteit van Bonaire, oerbossen van de toekomst, behoud van salamander diversiteit en cameravallen voor insecten. 

Houd deze pagina in de gaten voor de openstelling van de volgende aanvraagronde. Om in aanmerking te komen voor subsidie dient een project onder andere te voldoen aan de volgende criteria: 

  • Onderzoek met betrekking op soorten met een hoge beschermingsstatus of signaalsoorten voor bijvoorbeeld natuurkwaliteit of bedreigingen 
  • Toegepast onderzoek ten behoeve van natuurbescherming en herstel; bijvoorbeeld monitoring van soorten, of analyse van bedreigingen 
  • Resultaten van het onderzoek zijn toegankelijk en beschikbaar voor zowel een wetenschappelijk als een breder publiek 

Aanvragen die voldoen aan de volgende criteria verdienen de voorkeur: 

  • Gezamenlijke aanvragen voor soortgroep-overstijgend onderzoek 
  • Onderzoek dat inspeelt op de actualiteit of aanhaakt op het Living Planet Report Nederland

Lees alle criteria in de voorwaarden.

Het fonds is alleen voor Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en verenigingen, niet voor bedrijven en individuen. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn maar mogen geen hoofdaanvrager zijn. Er geldt een maximale bijdrage per project van € 30.000,-. 

Meld je aan en maak kans op subsidie

Stuur je voorstel naar biodiversiteitsfonds@wwf.nl om in aanmerking te komen voor een subsidie. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze via het standaard formulier zijn ingestuurd.