Jelger Herder

Biodiversiteitsfonds

Financiering voor soortenonderzoek in Nederland

Biodiversiteitsfonds voor soortenonderzoek in Nederland

Het Biodiversiteitsfonds ondersteunt toegepast wetenschappelijk onderzoek voor bescherming en herstel van biodiversiteit in Nederland en op Bonaire, St. Eustatius en Saba.

Het fonds keert jaarlijks financiële ondersteuning uit voor een aantal geselecteerde onderzoeken. De eerste financieringsronde in 2018 heeft onderzoek (mede) mogelijk gemaakt naar de hommelrijkdom in de Nederlandse weilanden, het herstel van het voedselweb voor de eikelmuis, de botanische kwaliteit buiten Natura 2000-gebieden en de reproductie van de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius. Begin 2019 is financiering toegekend aan nog een viertal projecten over: mariene biodiversiteit van Bonaire, oerbossen van de toekomst, salamanders en cameravallen voor insecten. Begin 2020 is de derde ronde van financiering toegekend aan onderzoeken naar: boomkikkers, de natuurwaarde van dijken in het Deltagebied, insecten in gruttoweilanden, en tijgerhaaien bij Saba.

Meld je aan en maak kans op financiering van je onderzoek

Aanmelden voor financiering van het Biodiversiteitsfonds (ronde 2021) kan door het aanvraagformulier in te vullen en uiterlijk 1 december 2020 te sturen naar biodiversiteitsfonds@wwf.nl. Aanvragen worden alleen in behandeling genomen als deze via het standaard aanvraagformulier zijn ingestuurd.

Download hier het aanvraagformulier financiering Biodiversiteitsfonds (ronde 2021).

Om in aanmerking te komen voor financiering dient een project onder andere te voldoen aan de volgende criteria:

  • Onderzoek met betrekking op soorten met een hoge beschermingsstatus of signaalsoorten voor bijvoorbeeld natuurkwaliteit of bedreigingen
  • Toegepast onderzoek ten behoeve van natuurbescherming; bijvoorbeeld monitoring van soorten, of analyse van bedreigingen
  • Resultaten van het onderzoek zijn toegankelijk en beschikbaar voor zowel een wetenschappelijk als een breder publiek

Aanvragen die voldoen aan onder andere de volgende criteria verdienen de voorkeur:

Het fonds is bedoeld voor Nederlandse organisaties zonder winstoogmerk zoals stichtingen en verenigingen; niet voor bedrijven en individuen. Universiteiten kunnen bij het onderzoek betrokken zijn maar mogen geen hoofdaanvrager zijn. Er geldt een maximale bijdrage van € 30.000,- per onderzoek.

Lees alle criteria hier in de voorwaarden.

Voorbeelden

Onderzoeken (mede) mogelijk gemaakt door het Biodiversiteitsfonds

Cameraval in het veld A. Heuvelmans

Insectenstand beter in de gaten houden

Honderd cameravallen, speciaal ontworpen voor het automatisch tellen en herkennen van insecten, zijn in de zomer van 2019 door heel Nederland geplaatst. Dit werd mede mogelijk gemaakt door het WWF Biodiversiteitsfonds. Het belang van het meten van de insectenstand is groot. Tellen en op naam brengen van insecten geeft onderzoekers inzicht in de insectenstand, maar ook van de effectiviteit van maatregelen om biodiversiteit te herstellen. De gegevens worden nu met menselijke tellers vergaard, maar dit is een lastige klus en dekt vaak niet voldoende terrein. Dit nieuwe systeem kan daarvoor een oplossing bieden. Het project is een samenwerking tussen de Radboud Universiteit, EIS Kenniscentrum Insecten, COSMONiO Imaging B.V. en Naturalis.

Gekleurde vissen Floris Bennema

Ontdekkingen in de mariene biodiversiteit van Bonaire

Een internationaal onderzoeksteam heeft de mariene biodiversiteit van Bonaire onderzocht. Hoewel de conditie van de riffen van Bonaire regelmatig wordt gecontroleerd en er op het internet veel foto’s beschikbaar zijn van het onderwaterleven, is de mariene biodiversiteit onderbelicht gebleven. Tijdens deze expeditie zijn alle soorten dieren en planten op de riffen in kaart gebracht. De onderzoekers waren blij verrast want ze hebben wel 7 nieuwe soorten ontdekt! Onder andere een nieuwe garnaal en verschillende zeeanemonen. 

Foto © Floris Bennema

Nederland rijk aan planten, mossen en meer

Experts hebben onderzocht welke gebieden in Nederland het rijkst zijn aan planten, mossen, paddenstoelen en korstmossen. Ze hebben een prachtige interactieve landkaart gemaakt op de NDFF Verspreidingsatlas, waar je kan zien welke soorten voorkomen in 190 natuurgebieden. Uit analyses is gebleken dat zo’n 20% van de meest biodiverse gebieden niet beschermd natuurgebieden zijn. Ook laat het zien dat kleine Natura 2000-gebieden, zoals het Stelkampsveld in Overijssel, heel belangrijk zijn voor de overleving van soorten.

Groene leguaan

Leguanen op St. Eustatius met GPS-rugtasje

De stichting Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland (RAVON) heeft op St. Eustatius onderzoek gedaan naar paar- en nestgedrag van de ernstig bedreigde Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima). De onderzoekers een paar leguanen voorzien van een GPS-rugtasje, om ze te kunnen volgen naar het nest. Zo zijn er zeven nieuwe nestlocaties ontdekt op St. Eustatius. Hiervan zijn drie nestplekken afgezet om ze te beschermen en monitoren. Voor het eerst ooit hebben onderzoekers kunnen zien hoeveel leguaan-eieren per nest uitkomen. Ze hebben uit de drie nesten respectievelijk 6, 9 en 11 jonge leguanen zien verschijnen. Dat was mooi om te zien, maar baart de onderzoekers ook ernstige zorgen. Het aantal nieuw geboren leguanen is veel te weinig en de populatie gaat hard achteruit. Om de leguanen beter de beschermen werken de onderzoekers nu aan een vervolgproject om leguanen beter te beschermen.

Foto © Tim van Wagensveld