Michel Gunther / WWF
28 oktober 2021

WWF beoordeelt toezicht verduurzaming financiële sector

Vandaag publiceert WWF wereldwijd een onderzoek over de verduurzaming van de financiële sector: Het Sustainable Financial Regulations and Central Bank Activities (SUSREG). Dit onderzoek biedt een beoordelingskader op hoe toezichthouders in de financiële sector rekening houden met klimaat-, natuurgerelateerde en sociale risico’s.

Voor 38 landen is gekeken naar hoe hun bankentoezicht en centrale bankiers hierop sturen en controleren. Er is een wereldwijde dekking; van Amerika tot het Midden-Oosten, Europa en Azië. Samen zijn deze landen goed voor 90% van het wereldwijde GDP, 80% van de CO2-emissies en het omvat 11 van de 17 landen met de grootste biodiversiteit. Het onderzoek biedt concrete suggesties voor vervolgstappen voor centrale banken en toezichthouders om natuur- en biodiversiteit mee te nemen in het beleid. Via de SUSREG-tracker kunnen toezichthouders elk half jaar bijhouden hoe deze ontwikkeling gaat.

Ook het handelen van Nederland, en met name de Nederlandse bank, is onderzocht. Dit is de meest uitgebreide assessment die ooit wereldwijd naar dit onderwerp is gedaan. Financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen kunnen invloed uitoefenen op de bedrijven en overheden waaraan zij geld verstrekken. Zeker voor projecten en activiteiten die mens en natuur raken. Dit maakt financiers een belangrijke bondgenoot voor natuurbeschermingsorganisaties.

Belangrijke conclusies wereldwijd

Centrale banken en bankentoezichthouders boeken vooruitgang bij het ontwikkelen van hun strategie om klimaat gerelateerde risico's aan te pakken. In 13 van de 38 landen (35%) hebben toezichthouders regelgeving gemaakt ten aanzien van duurzaam bankieren. Daar is dus nog flink verbetering mogelijk. Het rapport biedt ook inzicht in de voortgang van verschillende regio’s. Zo zijn de verwachtingen dat banken sociale en milieuaspecten integreren in strategie, beleid en risicomanagement het hoogst in Azië-Pacific. In (noord en zuid) Amerika zijn deze verwachtingen minder duidelijk en vergelijkbaar met de regio Europa. In het Midden-Oosten en Afrika zijn deze verwachtingen zelfs soms helemaal afwezig.

Om een betekenisvolle impact te hebben, moeten alle mooie toezeggingen worden vertaald in concrete actie en transparante implementatie van maatregelen die volledig rekening houden met ecologische en sociale uitdagingen. Dat ontbreekt vaak nog. Het verlies van biodiversiteit moet hoger op de financiële agenda. Het onderzoek ziet daartoe verschillende kansen die concreet verwoord zijn op bancair niveau. Het rapport deelt goede voorbeelden zodat banken en financiers daar van elkaar kunnen leren. Medio dit jaar heeft Spanje een wet aangenomen die klimaatverandering en energietransitie die banken formeel opdraagt om CO2-reductiedoelstellingen vast te stellen voor hun krediet- en investeringsportefeuilles. En in India zijn commerciële banken verplicht om van hun totale kredietportefeuille een minimum aandeel te besteden aan onder andere landbouw, onderwijs, huisvesting en hernieuwbare energie. Ook bestaan er in Nederland nog geen regels om de blootstelling aan risicovolle activiteiten te beperken (zoals sectorale leverage ratio, regels voor grote blootstelling, maximale kredietplafonds, caps to loan-to-value of loan-to-income-ratio's, aanpassing van de kapitaalconserveringsbuffer of anticyclische kapitaalbuffers).

De Nederlandse beoordeling

De Nederlandse regelgeving en toezicht scoren over het algemeen bovengemiddeld in vergelijking met sectorgenoten uit andere landen. Verschillende activiteiten van de DNB worden in het onderzoek aangekaart als goed voorbeeld. Mede dankzij deze rol van de centrale bank blijkt de Nederlandse financiële sector een haven voor ontwikkeling met betrekking tot duurzame financiering. Zo is de DNB is een van de oprichters van NGFS, een internationaal netwerk van centrale banken en toezichthouders die het financiële systeem willen vergroenen. Nederland is het enige land die de handleiding van de ECB (handleiding Europese Centrale Bank met betrekking tot klimaat- en milieu gerelateerde risico’s toepasbaar op grote EU-banken) volledig heeft omgezet op nationaal niveau voor alle Nederlandse banken. Bovendien publiceerde DNB een baanbrekende studie over hoe de Nederlandse financiële sector blootgesteld is aan natuurgerelateerde financiële risico’s: “Biodiversiteit en de financiële sector: Een kruisbestuiving?”.

 

Gerelateerde artikelen

John E. Newby / WWF

Teleurstelling in uitkomsten Klimaattop

Tijdens de Klimaattop in Glasgow hadden wereldleiders afspraken moeten maken over de snelheid en ambitie van klimaatactie. Hoewel de eindovereenkomst verre van perfect is, zijn er wel stappen in de juiste richting gezet. De mogelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ˚C is klein, maar nog aanwezig.
Meer info

3FM Serious Request

De klimaatcrisis is een feit en daarom komt 3FM Serious Request dit jaar voor het Wereld Natuur Fonds in actie tegen klimaatverandering. Dat gebeurt door aandacht te vragen voor de regenwouden van Zuid-Amerika: die bossen vormen een groen schild dat de hele aarde beschermt tegen te snelle opwarming.
Meer info

NPO 3FM Serious Request met Wereld Natuur Fonds in actie tegen klimaatverandering

De klimaatcrisis is een feit en daarom komt 3FM Serious Request dit jaar voor het Wereld Natuur Fonds in actie tegen klimaatverandering. Dat gebeurt door aandacht te vragen voor de regenwouden van Zuid-Amerika: die bossen vormen een groen schild dat de hele aarde beschermt tegen te snelle opwarming.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips, het laatste natuurnieuws van WWF én 10% korting in onze duurzame webshop.