Staffan Widstrand / WWF
19 december 2022

Wereldwijd akkoord om natuurverlies tegen te gaan: mijlpaal voor mens en natuur

Op de VN-Biodiversiteitsconferentie in Montreal is een historisch akkoord bereikt om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen in herstel. In 2030 moet de neergaande lijn zijn gestopt en 30 procent van het aardoppervlak een beschermde status hebben. De wereldwijde doelstelling 30x30 (30% in 2030), wordt gezien als het equivalent van de 1,5 graad in het Klimaatakkoord van Parijs.

WWF is blij met het doel om wereldwijd ten minste 30% van het land, het zoetwater en de oceanen te beschermen, en dat de rechten van inheemse volkeren, lokale gemeenschappen en hun bijdragen aan de bescherming van natuur, worden erkend. Tegelijkertijd waarschuwen we er wel voor dat de doelstelling 30x30 kan worden ondermijnd als bijvoorbeeld niet-duurzame productie en consumptie niet op landelijk niveau worden aangepakt.

Op naar een natuurpositieve wereld

"Het bereiken van overeenstemming over een gemeenschappelijk mondiaal doel is een overwinning voor mens en planeet. Het akkoord zal als leidraad dienen voor gezamenlijke en onmiddellijke actie om het verlies aan natuur tegen 2030 een halt toe te roepen en te keren.

Het is een duidelijk signaal en moet de springplank zijn voor actie van regeringen, bedrijven en de samenleving om over te stappen op een natuurpositieve wereld, ter ondersteuning van klimaatmaatregelen en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling", aldus Marco Lambertini, directeur-generaal van WWF International.

Man geeft zijn veld uien water, Oeganda WW212098

Geen tijd meer voor uitstel

"De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor het behoud van onze natuurlijke wereld, en biodiversiteit heeft nog nooit zo hoog op de politieke en zakelijke agenda gestaan. Maar de overeenkomst kan worden ondermijnd door trage uitvoering en het niet zorgen voor de beloofde middelen. Er  ontbreekt ook een ratificatiemechanisme dat regeringen ertoe verplicht meer actie te ondernemen als de doelstellingen niet worden gehaald.

Deze overeenkomst moet onmiddellijk worden uitgevoerd, geen excuses, geen uitstel - de natuur en wij allen die ervan afhankelijk zijn voor ons levensonderhoud, onze economie en ons welzijn hebben lang genoeg gewacht. De regeringen hebben in Montreal de juiste kant van de geschiedenis gekozen, maar de geschiedenis zal ons allen beoordelen als we de belofte die we vandaag hebben gedaan niet nakomen," voegt Lambertini eraan toe.

Afschaffing schadelijke subsidies

Eén van de meest omstreden onderwerpen tijdens de onderhandelingen was het financieringspakket dat met name de ontwikkelingslanden moet helpen de afspraken om de natuur te beschermen waar te maken. WWF prijst daarom de toezegging van regeringen om subsidies die schadelijk zijn voor de natuur af te schaffen én de bredere toezegging om ten minste 200 miljard USD per jaar te mobiliseren voor natuur vanaf 2030. Dit is ongeveer een verdubbeling ten opzichte van 2020.

En nu aan de slag

Het is nu heel belangrijk dat de landen de overeenkomst uitvoeren. Dit houdt in dat de overeenkomst moet worden omgezet in ambitieuze plannen voor elk land en beleidsmaatregelen die zijn afgestemd op de omvang van de natuurcrisis. De landen moeten hun nationale biodiversiteitsstrategieën en actieplannen aanpassen aan de wereldwijde doelstelling om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 om te buigen.

Wildebeest WW188341

Hoopvol

"Het vandaag goedgekeurde akkoord geeft de natuur een kans op herstel in een wereld die momenteel verdeeld is. WWF vindt het bijzonder bemoedigend dat de manier waarop gesproken wordt over de bescherming van plant- en diersoorten in de uiteindelijke overeenkomst aanzienlijk is verbeterd. Een toezegging om het uitsterven van soorten tegen 2030 een halt toe te roepen is het minimale ambitieniveau dat nodig is in het licht van mislukkingen in het verleden en een toenemende uitstervingscrisis," zegt Lin Li, Senior Director of Global Policy and Advocacy bij WWF International.

"De missie van de overeenkomst om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 een halt toe te roepen en om te keren heeft de juiste ambitie, maar als we de doelstellingen en streefcijfers bij elkaar optellen, zijn ze op zichzelf niet genoeg om dit te bereiken. Er ontbreekt bijvoorbeeld een cijfermatige doelstelling om de ecologische voetafdruk van productie en consumptie te verminderen.

Dit is teleurstellend en vereist dat regeringen op nationaal niveau actie ondernemen. Toch zijn we hoopvol gestemd. Twee weken geleden hadden we nog een berg meningsverschillen op te lossen. Vandaag vertrekken we met een akkoord dat ten minste een begin maakt met het helen van onze relatie met de natuur," voegt Li eraan toe.

Gerelateerde artikelen

David Bebber / WWF-UK

Afspraken over verandering voedselsysteem: een voorwaarde voor slagen Biodiversiteitstop

Natasja Oerlemans, voedsel- en landbouwexpert van WWF-NL, bepleit dat de bescherming van biodiversiteit eigenlijk geen nut heeft zonder internationale bindende afspraken over een transformatie van ons voedselsysteem.
Meer info
Jan Wärnbäck / WWF-Sweden

#WTF op de biodiversiteitstop in Montreal

Afgelopen klimaattop droeg één van Egyptes topdiplomaten Mahmoud Mohieldin een sticker met de tekst ‘#WTF’. Dat lijkt wat onbeschoft, maar al snel ging als een lopend vuurtje rond dat dit stond voor ‘Where is The Finance?’. Een klein protest van grote betekenis. Want: hoe gaan we de plannen die gemaakt worden voor natuur en klimaat waarmaken zonder dat er voldoende geld beschikbaar komt?
Meer info
Neil Ever Osborne WWF-US

Om de natuur te redden mag de VN Biodiversiteitstop in Montreal niet falen

De VN-conferentie over biodiversiteit (COP15) die deze week begint, is een niet te missen kans om het almaar snellere verlies van biodiversiteit en de groeiende voedselonzekerheid aan te pakken. Er moet een ambitieuze wereldwijde overeenkomst gesloten worden om de natuur en de biodiversiteit te redden. Zij zijn immers de basis van onze levens zijn.
Meer info

Blijf op de hoogte

Ontvang inspiratie, acties, duurzame tips en het laatste natuurnieuws van WWF in je mail én krijg 10% korting in onze duurzame webshop (inschrijven mag vanaf 16 jaar).